Statsrevisorbemærkning til beretning om effekten om aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

13.04.2011

Statsrevisorernes indstilling til Endelig betænkning 2010 til beretning nr. 1/2010 om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

Statsrevisorerne finder, at der ikke er grundlag for at betvivle beretningens meget klare konklusion om, at der ikke har været effekt af aktiveringsindsatsen i det tidsrum og for den gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som effekt-undersøgelsen omfatter. Effektundersøgelsen er udarbejdet af Rigsrevisionen i samarbejde med en uafhængig forskningsinstitution og baserer sig på en metode, der også af Beskæftigelsesministeriet er vurderet som solid.

Statsrevisorerne skal anbefale, at beskæftigelsesministeren anvender beretningens konklusion fremadrettet i arbejdet med at gøre aktiveringen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mere målrettet og med større effekt.

Statsrevisorerne, 13. april 2011

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]