Dagsorden for statsrevisormøde i dag 13. april 2011 kl. 13

13.04.2011

1. Nye beretninger
a. Beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissioners rejser
Statsrevisorernes bemærkning til beretningen bliver offentliggjort senest kl. 16 her på Statsrevisorernes hjemmeside under Nyheder.
Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16.

b. Rigsrevisonens virksomhedsberetning

2. Sager til Endelig betænkning 2010
a. Beretning nr. 1/2010 om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
Behandles på baggrund af beskæftigelsesministerens redegørelse af 21. februar og rigsrevisors notat af 18. marts 2011

3. Fortsatte sager til Endelig betænkning 2010
a. Beretning nr. 17/2007 om forsvarets EH-101 helikoptere
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 5. april 2011

4. Administrative sager
a. Indvielse af Statsrevisorernes nye lokaler
b. Rigsrevisors erklæring om inhabilitet i 2 sager, der vedrører afslutningen af Skatteministeriets regnskab for 2010

5. Notater fra Rigsrevisor

6. Notatønsker (evt. anmodninger om nye undersøgelser)

7. Eventuelt

Kontaktinformation:
Sekretariatschef Gitte Korff
tlf. 3337 5987

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]