Ny ”Europa-Økonomianalyse” fra Folketingets Administration

16.02.2011

Gang i den økonomiske vækst i Tyskland og Sverige giver dansk eksport vind i sejlene.
Rekordagtigt overskud på betalingsbalancen i Danmark. Vi sparer meget op i Danmark.

”Det er almindelig kendt, at en del europæiske lande er kriseramte, som følge af meget store offentlige underskud og meget stor offentlig gæld. Men heldigvis er der kommet så meget gang i tysk økonomi, at det ser ud til at holde hjulene i gang i EU”, siger formanden for Folketingets Europaudvalg Anne-Marie Meldgaard (S). Og Anne-Marie Meldgaard tilføjer, ”Tallene i analysen viser, at der er sket et vældigt løft i investeringerne i Tyskland i løbet af 2010, og det tyder på, at opsvinget er af mere permanent karakter. Jeg glæder mig også over, at svensk økonomi i den grad kører med rekordagtig vækst. Tyskland og Sverige er Danmarks største eksportmarkeder, så det holder gang i hjulene i Danmark”.

Den økonomiske konsulent i Folketinget udgiver i dag den 14. halvårsrapport om udviklingen i de økonomiske nøgletal for Danmark, de 15 ”gamle” EU-lande og de 12 nye EU-lande, som blev optaget i perioden 2004-2008. Rapporten indgår som et led i Europaudvalgets og Folketingets arbejde med økonomiske spørgsmål og beskriver i kortfattet og overskuelig form de vigtigste økonomiske udviklingstendenser i EU.

Det private forbrug ser stadig ud til at ligge underdrejet i Danmark, og det går ud over væksten og beskæftigelsen i Danmark. Ganske vist er der sket en stor stigning i bilkøbet i løbet af 2010 med en stigning på ikke mindre end 36 pct. i forhold til 2009, men detailomsætningen ligger stort set flad, og det går ud over beskæftigelsen i bl.a. detailhandelen. På den positive side fik vi et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 95 mia. kr., og det er det største overskud i forhold til udlandet i Danmarks økonomiske historie. Meget kunne tyde på, at vi sparer meget op i Danmark.

Anne-Marie Meldgaard udtaler endvidere: ”Der er to prisudviklinger der bekymrer mig. Den ene er oliepriserne, der stiger med rekordagtig fart, primært på grund af den store kinesiske efterspørgsel. Det kan bremse konjunkturopgangen. Men hertil kommer prisen - eller renten - på de korte realkreditobligationer, også kaldet flexlån. Disse lån kan komme under pres, hvis Kommissionen i forbindelse med den nye EU-lovgivning om kreditinstitutioner, kræver, at bankerne bruger længevarende obligationer i deres likviditetsregnskab. Jeg har derfor, sammen med formanden for Erhvervsudvalget, skrevet til EU-Kommissionen, og bedt om, at der ikke bliver pillet ved det danske realkreditsystem, så den korte rente bliver presset op. Hertil er boligmarkedet alt for skrøbeligt”.

”Jeg glæder mig desuden over, at EU’s finansministre giver 500 mia. euro i 2013 til den nye permanente redningsfond. Det vil givetvis styrke euroen.” slutter Anne-Marie Meldgaard.

Yderligere information fås ved henvendelse til: Formanden for Folketingets Europaudvalg Anne-Marie Meldgaard (S) på tlf.: 33 37 40 65 eller chefkonsulent Niels Hoffmeyer på tlf.: 33 37 36 02. Rapporten kan rekvireres gratis hos Folketingets EU-Oplysning på tlf.: 33 37 33 37 eller downloades på

www.eu-oplysningen.dk

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]