Ny beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

27.01.2011

Statsrevisorerne afgav den 26. januar 2011 Beretning nr. 3/2010 om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer til Folketinget med denne bemærkning:

Beretningen handler om betaling til ikke-statsansatte og statsansatte medlemmer af de ca. 460 kollegiale organer, som findes i staten. Kollegiale organer kan være statslige råd, nævn, udvalg mv. Der er undersøgt 18 udvalgte kollegiale organer på 6 ministerområder.

Beretninger viser, at

  • betaling til medlemmer af kollegiale organer ikke altid afspejler tidsforbruget
  • betaling til statsansatte medlemmer i stort omfang sker som særskilt vederlag, selv om dette ifølge Finansministeriets nuværende regelsæt burde være en undtagelse
  • Finansministeriet i sin egenskab af statens overordnede arbejdsgiver ikke har fulgt op på, om ministerierne administrerer i overensstemmelse med reglerne om særskilt vederlag.

Statsrevisorerne bemærker, at der er behov for, at Finansministeriet analyserer og overvejer, om reglerne for betaling af arbejdet i statslige kollegiale organer fortsat er hensigtsmæssige.

Ministrenes svarfrist: 4 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]