Det Udenrigspolitiske Nævn har besøgt Afghanistan

24.01.2011

Det Udenrigspolitiske Nævn besøgte den 17. til 20. januar 2011 Afghanistan

Formål

Formålet med rejsen til Afghanistan var gennem samtaler med en bred vifte af repræsentanter for den afghanske stat og provinsadministrationen i Helmand samt repræsentanter for den internationa-le militære og politimæssige indsats i Afghanistan at få indblik i den indenrigspolitiske situation, status for transitionsprocessen og mulighederne for, at afghanerne selv overtager hovedansvaret for sikkerheden i Afghanistan med udgangen af 2014, den sikkerhedspolitiske situation i Helmand, den danske militære indsats og den danske udviklingsindsats i Afghanistan.

 

 

Deltagere

 

 

Øvrige deltagere

Nævnssekretær Eva Esmarch

 

 

Budget

149.000 kr.

 

 

Regnskab

145.848 kr.

 

 

Program

Se programmet her

Se flere nyheder fra Folketinget