Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

06.10.2010

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 7. oktober 2010 kl. 12.00. Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren

Følgende emner er på dagsordenen:

• NATO’s strategiske koncept

• Internationale operationer

Derudover vil Nævnet modtage orientering om statsministerens møde med Storbritanniens premierminister den 12. august 2010 i London, udenrigsministerens møde med Storbritanniens udenrigsminister i London den 14. september 2010, afrapportering fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 16. september 2010 samt udenrigsministerens bilaterale samtaler i margen af FN’s generalforsamling den 21.-24. september 2010. 

Se flere nyheder fra Folketinget