Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Tanzania og Uganda

01.09.2010

Startdato: 20-08-2010
Slutdato: 29-08-2010
Sted: Tanzania og Uganda

Formål
Dansk udviklingspolitik bygger på at bekæmpe fattigdom gennem langsigtede og forpligtende partnerskaber med et antal udviklingslande, der har status som programsamarbejdslande.
Tanzania og Uganda er programsamarbejdslande og modtager for tiden årligt ca. 900 mio. kr. tilsammen.
Statsrevisorernes formål med rejsen har været at se på resultaterne af den danske udviklingsbistand til Tanzania og Uganda, og at få et indtryk af de forskellige aktiviteter og de betingelser, hvorunder bistanden gennemføres. Statsrevisorerne har under rejsen besigtiget institutioner, projekter og programmer og har haft møder med relevante samarbejdspartnere og institutioner, så som landenes statsrevisorer og finansministre.
Statsrevisorerne afgav den 23. juni 2010 Beretning nr. 12/2009 om Danmarks bistand til Tanzania – se beretningen her.

Konklusion
Statsrevisorerne afgiver senere et notat om besigtigelsesrejsen til Folketingets Præsidium, Udenrigsudvalget, udenrigsministeren og udviklingsministeren.

Deltagere
Statsrevisor Peder Larsen, formand
Statsrevisor Henrik Thorup, næstformand
Statsrevisor Helge Adam Møller
Statsrevisor Svend Erik Hovmand
Statsrevisor Mogens Lykketoft
Statsrevisor Manu Sareen

Øvrige deltagere
Sekretariatschef Gitte Korff
Souschef Jens Frederik Rasmussen

Ledsagere
Rigsrevisor Henrik Otbo
Fuldmægtig Helle Vinther Kristensen, Rigsrevisionen
Centerchef Carsten Nilaus Pedersen, Udenrigsministeriet

Program
Læs programmet her.

Budget
430.000 kr.

Regnskab
0 kr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]