Ny ”Europa-Økonomianalyse” fra Folketingets Administration

14.07.2010

Finanskrisen: Den økonomiske vækst stiger så småt i EU. Men stadig skrøbelig fremgang. Pas på med stramninger i finanspolitikken. Investeringerne er ”bombet” tilbage

”Heldigvis ser der ud til at komme lidt mere gang i EU’s økonomi ovenpå den store nedtur i 2009. Men fremgangen er stadig meget skrøbelig, og man skal derfor passe gevaldigt på, at man i EU ikke strammer for meget op, og ødelægger det spirende opsving”, siger formanden for Folketingets Europaudvalg Anne-Marie Meldgaard (S). Og Anne-Marie Meldgaard tilføjer, ”Tallene i analysen viser klart, at der er brug for, at Europas vækstlokomotiv, nemlig Tyskland, stimulerer sin økonomi i stedet for store spareplaner. Det tyske privatforbrug har jo ligget underdrejet i mange år til skade for væksten og beskæftigelsen i hele EU”.

Den økonomiske konsulent i Folketinget udgiver i dag den 13. halvårsrapport om udviklingen i de økonomiske nøgletal for Danmark, de 15 ”gamle” EU-lande og de 12 nye EU-lande, som blev optaget i perioden 2004-2008. Rapporten indgår som et led i Europaudvalgets og Folketingets arbejde med økonomiske spørgsmål og beskriver i kortfattet og overskuelig form de vigtigste økonomiske udviklingstendenser i EU.

Prisudviklingen på fast ejendom er vigtig for økonomien. I Danmark ser det ud til at huspriserne har stabiliseret sig på 2005-prisniveauet; altså på et prisniveau fra før bolig-boomet satte ind. Vismændene regner med, at priserne stabiliserer sig i 2010 og 2011, og stiger med 3,5 pct. i 2012. Hermed er Danmark indtil videre kommet nogenlunde helskindet igennem boligkrisen; i modsætning til mange andre lande. En af årsagerne hertil er, at renteniveauet har været stærkt faldende, og således ”holdt hånden” under boligejerne.

Anne-Marie Meldgaard udtaler endvidere: ”Det er meget bekymrende, at investeringerne i Danmark og resten af EU, er faldet så meget. Tallene viser, at investeringerne i Danmark i 2010 nu er faldet helt tilbage til niveauet for år 2000. Investeringsmæssigt er vi bombet ti år tilbage. I resten af EU har tilbagefaldet været knapt så voldsomt. Det er til meget stor skade for beskæftigelsen nu og i fremtiden. Heldigvis regner Vismændene med, at vi nu har nået bunden, men meget afhænger af, hvor omfattende spareplanerne bliver i EU”.

Rapporten kan rekvireres gratis hos Folketingets EU-Oplysning på tlf.: 3337 3337 eller downloades på www.eu-oplysningen.dk.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]