Islands parlamentsformand besøger Folketinget

23.04.2010

Altingets formand, Ásta R. Jóhannesdóttir, var i Danmark fredag d. 23. april og kom i den anledning på besøg hos Folketingets formand Thor Pedersen.

Ásta R. Jóhannesdóttir har været medlem af det islandske parlament, Altinget, for Socialdemokratiet siden 1995. Hun var socialminister 2007-2009 og har været formand for Altinget siden april 2009.

Islands parlamentsformand Ásta R. Jóhannesdóttir besøger Folketinget

Vulkanen Eyjafjallajökull

Det er ikke svært at finde emner at tale om, når man i disse tider mødes med islandske venner og kolleger. De to parlamentsformænd drøftede følgerne af udbruddet i Eyjafjallajökull vulkanen, som har haft voldsomme konsekvenser for flytrafikken til og fra Vesteuropa. På Island frygter man nu, at den væsentligt større nabovulkan, Katla, vil gå i udbrud. Katla har ikke været i udbrud siden 1918, men den gang forårsagede den en springflod på mellem 100.000 og 300.000 kubikmeter smeltevand i sekundet.

Sandhedskommissionen

Et andet aktuelt og interessant politisk samtaleemne var den beretning, som en særlig undersøgelseskommission offentliggjorde den 12. april 2010. Undersøgelseskommission – også kaldet Sandhedskommissionen - blev nedsat af Altinget i december 2008 og skulle undersøge og analysere, hvad der førte til sammenbruddet i de tre største banker i Island i efteråret 2008.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]