Det Udenrigspolitiske Nævn

09.02.2010

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde tirsdag den 9. februar 2010 kl. 14.15. Fra regeringen deltager statsministeren og forsvarsministeren. Følgende emner er på dagsordenen:

• Forelæggelse af Det Ekstraordinære Europæiske Råd den 11. februar 2010 

• Besvarelse af skriftligt spørgsmål nr. 2 og nr. 3 

• Internationale operationer 

Derudover vil Nævnet modtage orientering om udenrigsministerens politiske samtaler i kanten af COP15 topmødet i København den 17.-18. december 2009 samt om udenrigsministerens deltagelse i Afghanistan-konferencen i London den 28. januar 2010. 


Se flere nyheder fra Folketinget