Ny beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet

20.01.2010

Statsrevisorerne offentliggør i dag kl. 16 beretning nr. 4/2009 om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet

Formålet med undersøgelsen er at undersøge og vurdere, om Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet og Beskæftigelsesministeriet arbejder målrettet med at sikre ligebehandling af personer med handicap på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, samt hvilke rammer der er etableret for den samlede handicapindsats.
 
Formålet er undesøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilke rammer er der for den samlede handicapindsats?
  • Har de 3 ministeriers styring af deres konkrete initiativer rettet mod perspner med handicap været tilfredsstillende?
  • Har de 3 ministerier arbejdet med at tage hensyn til personer med handicap i deres generelle opgavevaretagelse, herunder lovforslag, strategier og projekter?

Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside i klausuleret udgave fra kl. 13. Klausuleringen indebærer, at beretningen ikke bør omtales offentligt før kl. 16. Beretningen kan også afhentes kl. 13-16 i Statsrevisorernes Sekretariat, Prins Jørgens Gård 2, 1240 København K.

Beretningen behandles på Statsrevisorernes møde i dag 20. januar 2010 kl. 13.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen bliver offentliggjort kl. 16 her på hjemmesiden under Nyheder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]