Nye beretninger fra Statsrevisorerne

16.12.2009

Statsrevisorerne offentliggør i dag kl. 16 beretning nr. 2/2009 om brugen af særlige rådgivere og beretning nr. 3/2009 om mål- og resultatstyring i staten med fokus på effekt

Beretning nr. 2/2009 om brugen af særlige rådgivere
Det overordnede formål med undersøgelsen har været at undersøge, hvordan ordningen med de særlige rådgivere fungerer. Rigsrevisionen har med udgangspunkt i Statsrevisorernes spørgsmål - som for en stor dels vedkommende relaterer sig til betænkning nr. 1443 fra juni 2004 - struktureret undersøgelsen i 3 delafsnit:
  • Hvordan og i hvilket omfang har regeringen fulgt op på betænkninger og redegørelse til Folketinget?
  • Har ministeriernes brug af særlige rådgivere fulgt anbefalinger og retningslinjer fra betænkning nr. 1443 og regeringens initiativer på området?
  • Hvilken information har folketinget modtaget om de særlige rådgivere?
Beretning nr. 3/2009 om mål- og resultatstyring i staten med fokus på effekt
Det overordnede formål med undersøgelsen er at kortlægge og vurdere en række ministeriers arbejde med resultatkontrakter.
 
Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:
  • Har departementerne og institutionerne opstillet resultatkontrakter, der indeholder mål om effekt?
  • Har departementerne anvendt resultatkontrakterne i styringen af underliggende institutioner?
  • Har institutionerne implementeret resultatkontrakterne i den interne styring?
På den baggrund opstilles en række anbefalinger, der kan optimere departementernes og de statslige institutioners videre arbejde med mål- og resultatstyring.
 
Beretningerne kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside klausuleret udgave fra kl. 13. Klausuleringen indebærer, at beretningerne ikke må omtales offentligt før kl. 16. Beretningerne kan også afhentes kl. 13-16 i Statsrevisorernes Sekretariat, Prins Jørgens Gård 2, 1240 København K.
 
Beretningerne behandles på Statsrevisorernes møde i dag onsdag den 16. december 2009 kl. 13.
 
Statsrevisorernes bemærkninger til beretningerne bliver offentliggjort kl. 16 her på hjemmesiden under Nyheder.
 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]