Statsrevisorernes gennemgang af den danske statslige revisionsordning

06.10.2009

Statsrevisorerne har iværksat en gennemgang af den danske statslige revisionsordning, dvs. Rigsrevisionens og Statsrevisorernes funktion og virke.

Gennemgangen er iværksat på baggrund af en række drøftelser mellem Statsrevisorerne og rigsrevisor om, hvordan og i hvilket omfang man har tilpasset den statslige revision til de omfattende ændringer, der er gennemført i den offentlige sektor de senere år.

Formålet med gennemgangen er at analysere den statslige revisions stærke og svage sider med henblik på at identificere forbedringspunkter og evt. problemer. Gennemgangen baserer sig især på

  • En analyse af centrale interessenters vurdering af den statslige revision
  • ekstern ekspertgennemgang af hvilke udfordringer den statslige revision står over for, herunder en vurdering af om udfordringerne er tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt taget op
  • analyse af om den statslige revision bør lade sig inspirere af den måde, den statslige revi-sion er indrettet i lande, som Danmark gerne sammenligner sig med
  • Rigsrevisionens kundeundersøgelse 2009 mv.

Grundlæggende er Statsrevisorerne interesserede i at sikre, at den statslige revision er tidssvarende. Hermed menes, om den statslige revision, der er en del af den parlamentariske kontrol med regering og forvaltning, varetager sine opgaver tilstrækkeligt effektivt i forhold til den måde, dansk parlamentarisme fungerer i dag.

Statsrevisorerne forventer, at gennemgangen vil lede frem til en række forbedringspunkter, som Folketinget, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen kan vælge at iværksætte hele eller dele af.

Tidshorisonten er, at gennemgangen vil være færdig primo 2010.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]