Folketingets formand mødes med Vietnams premierminister

15.09.2009

Onsdag den 16. september mødes Folketingets Formand, Thor Pedersen, med den vietnamesiske premierminister Nguyen Tan Dung, som er på et to-dages besøg i Danmark.

Foruden Folketingets formand skal premierministeren mødes med bl.a. statsministeren, udenrigsministeren, udviklingsministeren, klima- og energiministeren samt repræsentanter for det danske erhvervsliv.

Folketinget og Vietnam

Der har været gennemført en række besøg i Folketinget af både parlamentarikere og af embedsmænd. Senest har seks folketingsmedlemmer været på besøg i Vietnam, hvor de bl.a. afholdt møder med vietnamesiske parlamentarikere.

Den politiske og parlamentariske situation i Vietnam

Vietnam har et etpartisystem, hvor kommunistpartiet har monopol på den politiske magt. Nationalforsamlingen består af 500 medlemmer og er på valg hvert femte år. Seneste valg fandt sted i 2007, hvor kommunistpartiet satte sig på 450 pladser.

Udover generalsekretæren for kommunistpartiet er de vigtigste personer præsidenten og premierministeren. Præsidenten er statsoverhoved og chef for de væbnede styrker. Han vælges ved indirekte valg af Nationalforsamlingens medlemmer og udpeger premierministeren. Premierministeren sammensætter og leder regeringen, som skal godkendes af Nationalforsamlingen.

Den økonomiske situation

I 1986 iværksatte regeringen en økonomisk reformproces som bl.a. indebar en liberalisering af landbruget, begrænsning af statens rolle og øget vægt på den private sektors rolle som lokomotiv for økonomien. Den private sektor og de udenlandske investorer har siden 1986 spillet en afgørende rolle for den betydelige økonomiske vækst med vækstrater på 6-8 pct.

Erhvervsklimaet blev yderligere forbedret efter Vietnams optagelse i WTO i 2007. Fattigdommen er blevet reduceret markant og andelen af befolkningen, som lever under fattigdomsgrænsen, er faldet fra 58 pct. i 1993 til 14 pct. i 2008. Den øgede velstand er især kommet storbyerne Ho Chi Minh og Hanoi til gode, og der er fortsat udbredt fattigdom i landdistrikterne.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]