Åbent samråd om fjernelse af billettilskud til børn og unge

11.05.2009

Kulturudvalget har kaldt kulturministeren i samråd om beskåret tilskud til teaterbilletter for børn og unge. Samrådet er åbent for alle og finder sted tirsdag 12. maj 2009 i vær. S-092 på Christiansborg. Samrådet begynder kl. 10.00.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for det politiske forløb med 7 pct. beskæring af støtten i 2009, og herunder redegøre bl.a. for
• Besparelserne
• hvorfor teatre og organisationer ikke er informeret
• om besparelserne er anvendt til erhvervsstøtteformål
• om det ikke giver problemer i forhold til EU, jf. indre markeds regler for statsstøtte
• hvorfor ministeren netop vil spare på støtten til børn og unges teaterbesøg.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra medlem af Kulturudvalget, Mo-gens Jensen (S).

Samrådsspørgsmål L kan læses her:
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/KUU/samspm/L/index.htm

Samrådet er åbent for alle, men der vil være et begrænset antal tilhørerpladser. Enkelte er forbeholdt pressen. De øvrige pladser går efter ”først til mølle prin-cippet”. Hvis man ønsker at overvære det åbne samråd, kontaktes udvalgets sekretariat på tlf. 33 37 55 33 eller med e-mail (Gitte.Jensen@ft.dk) senest mandag den 11. maj, kl. 12.00. For gæster, der kommer udefra, må der bereg-nes ekstra tid på grund af sikkerhedstjek ved besøgsindgangen.

Det er tilladt at fotografere og optage lyd og tv m.v., hvis det kan ske uden at anbringe mikrofoner på bordene og uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt.

En cd med lydoptagelse af det åbne samråd vil senere kunne fås i Folketingets Oplysning, tlf. 33 37 33 38.

Yderligere oplysninger:
Udvalgssekretær Finn Skriver Frandsen, tlf. 33 37 55 23.Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]