Åbent samråd om hastighedsgrænserne

03.04.2009

Folketingets Trafikudvalg har kaldt justitsminister Brian Mikkelsen i samråd om hastighedsgrænserne på statsvejnettet. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 26. marts 2009 kl. 11.00 i vær. S-092 på Christiansborg.

Udvalget har med udgangspunkt i Vejdirektoratets rapport "Differentierede hastighedsgrænser på statsvejnettet" fra december 2008 bedt ministeren oplyse, om han overvejer en ændring af hastighedsgrænserne på landeveje og motorveje. Desuden har udvalget spurgt, om ministeren vil acceptere op til 25 pct. flere dræbte på statsvej-nettet, for at bilisterne kan komme nogle minutter hurtigere frem.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).

Samrådsspørgsmålene kan læses her:

http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/TRU/samspm/AB/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/TRU/samspm/AC/index.htm

Samrådet er åbent for alle, men der vil være et begrænset antal tilhørerpladser. Enkelte er forbeholdt pressen. De øvrige pladser går efter først til mølle-princippet. Hvis man ønsker at overvære det åbne samråd, kontaktes udvalgets sekretariat senest onsdag den 25. marts 2009 kl. 12.00 på tlf. 33 37 55 48 eller på e-mail ftaies@ft.dk. For gæster, der kommer udefra, må der beregnes ekstra tid på grund af sikkerhedstjek ved be-søgsindgangen.

Det er tilladt at fotografere og optage lyd og tv m.v., hvis det kan ske med tv-kameraer på stativ, uden at anbrin-ge mikrofoner på bordene og uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt.

En cd med lydoptagelse af det åbne samråd vil senere kunne fås i Folketingets Oplysning, tlf. 33 37 33 38.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]