Folkeafstemninger

Alle, der kan stemme til folketingsvalg, kan også stemme til landsdækkende folkeafstemninger. Nogle folkeafstemninger er vejledende, andre er bindende. Muligheden for at afholde en bindende folkeafstemning står i grundloven.

Valg
Større

Forskellen mellem valg og afstemninger

Ved folkeafstemninger stemmer vælgerne om en bestemt sag, mens vælgerne til f.eks. folketingsvalg vælger repræsentanter, der så tager stilling til sager på vælgernes vegne. Det kaldes repræsentativt demokrati. 

Folketinget er sammensat af folketingsmedlemmer, der stemmer love igennem på vælgernes vegne. Også i kommunen er der repræsentativt demokrati. Her er det de valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, der stemmer om kommunalpolitiske aftaler på vegne af kommunens borgere. 

Bindende folkeafstemninger

Ifølge grundloven er der 5 situationer, hvor der kan eller skal afholdes en bindende folkeafstemning, og hvor det dermed ikke er politikerne, men landets borgere, der får det sidste ord: 

  • hvis man vil ændre i grundloven
  • hvis man vil ændre valgretsalderen
  • hvis Danmark afgiver noget af sin suverænitet (uafhængighed)
  • hvis mindst 1/3 af Folketingets medlemmer (dvs. 60 medlemmer) ønsker, at befolkningen skal stemme om et lovforslag. Det er dog ikke alle lovforslag, der kan sættes til folkeafstemning, det kan bl.a. skattelove og finanslove ikke
  • i forbindelse med indgåelse af visse internationale traktater – f.eks. da Danmark blev medlem af EU

Vejledende folkeafstemninger 

Politikerne i Folketinget såvel som i regioner og kommuner kan til enhver tid udskrive en vejledende folkeafstemning. Det betyder, at politikerne spørger vælgerne til råds ved en folkeafstemning, men ikke har pligt til at følge vælgernes afgørelse. 

Kun én gang har Folketinget holdt en vejledende folkeafstemning, nemlig i 1986, hvor vælgerne stemte om Danmarks tiltrædelse af EF-pakken.

Regioner og kommuner kan holde vejledende lokale folkeafstemninger. Det gjorde nogle kommuner f.eks. ved kommunesammenlægningen i 2007. Og i 2015 holdt Struer og Holstebro Kommuner en vejledende folkeafstemning om sammenlægning af de to kommuner.