§ 20-spørgsmål S 844 Om undtagelse fra rimelighedskravet.
Til: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Dato: 18-03-2016
Samling: 2015-16
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 18-03-2016
Endelig besvarelse 30-03-2016
Spørgsmålets ordlyd:
Ville det ikke være hensigtsmæssigt, hvis det blev en varig ordning, at de socialøkonomiske virksomheder, der har til formål at beskæftige førtidspensionister m.fl., generelt blev undtaget fra rimelighedskravet – eventuelt efter en konkret vurdering af, om de lever op til nævnte formål?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.
14:32
Den fg. formand
Bent Bøgsted (DF)
14:32
Pia Olsen Dyhr (SF)
14:32
Den fg. formand
Bent Bøgsted (DF)
14:32
Beskæftigelsesministeren
Jørn Neergaard Larsen
14:34
Den fg. formand
Bent Bøgsted (DF)
14:34
Pia Olsen Dyhr (SF)
14:35
Den fg. formand
Bent Bøgsted (DF)
14:35
Beskæftigelsesministeren
Jørn Neergaard Larsen
14:36
Den fg. formand
Bent Bøgsted (DF)
14:36
Pia Olsen Dyhr (SF)
14:37
Den fg. formand
Bent Bøgsted (DF)
14:37
Beskæftigelsesministeren
Jørn Neergaard Larsen
14:38
Den fg. formand
Bent Bøgsted (DF)
14:38
Pia Olsen Dyhr (SF)
14:39
Den fg. formand
Bent Bøgsted (DF)
14:39
Beskæftigelsesministeren
Jørn Neergaard Larsen
14:39
Den fg. formand
Bent Bøgsted (DF)

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 18-03-2016
Modtaget: 18-03-2016
Omdelt: 18-03-2016

Ville det ikke være hensigtsmæssigt, hvis det blev en varig ordning, at de socialøkonomiske virksomheder, der har til formål at beskæftige førtidspensionister m.fl., generelt blev undtaget fra rimelighedskravet – eventuelt efter en konkret vurdering af, om de lever op til nævnte formål?

Ville det ikke være hensigtsmæssigt, hvis det blev en varig ordning, at de socialøkonomiske virksomheder, der har til formål at beskæftige førtidspensionister m.fl., generelt blev undtaget fra rimelighedskravet – eventuelt efter en konkret vurdering af, om de lever op til nævnte formål?
Html-version