L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 9

Kan ministeren bekræfte, at store danske revisionsfirmaer, der indgår i internationale revisionsfirmaer har tilbudt velhavende danskere med aktieposter, der indeholdt en potentiel stor aktieavance, en pakkeløsning, således at den danske del af revisionsfirmaet tilrettelagde den danske fraflytningsskat, og den schweiziske del af revisionsfirmaet sørgede for, at der blev truffet aftale med de svejtsiske skattemyndigheder om, at der ikke i realiteten skete beskatning af udloddet udbytte i Schweiz, idet den pågældende skatteyder i Schweiz fik et tilsvarende fradrag for urealiserede nedgang i værdien for aktierne svarende til udloddet udbytte fra det danske selskab, således at der rent faktisk ikke skete beskatning i Schweiz af udbyttet, og der efter dobbeltbeskatningsindkomsten med Schweiz ikke skete beskatning i Danmark af udbyttet, og eventuel tilbageholdt udbytteskat blev tilbagebetalt til skatteyderen af SKAT, samt at der ofte blev betalt millionbeløb i honorarer til de pågældende revisionsfirmaer for at være behjælpelige med sådanne transaktioner?
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 22-08-2008
Omdelt: 22-08-2008

SAU L 187 - svar på spm. 9, fra skatteministeren

Svar på spm 4-9 18 19 og 21-26.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 15-08-2008

Spm. om ministeren kan bekræfte, at store danske revisionsfirmaer, der indgår i internationale revisionsfirmaer har tilbudt velhavende danskere med aktieposter, der indeholdt en potentiel stor aktieavance, en pakkeløsning, til skatteministeren