L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 20

Det bedes oplyst, i hvilket omfang SKAT ved omberegning efter reglerne i ABL § 39 af skattepligtig fraflytningsskat ved efterfølgende salg har gennemført kontrol af, om der er udbetalt udbytte omfattet af reglerne i ABL § 39, stk 3.
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 25-08-2008
Omdelt: 18-09-2008

L 187 - svar på spm. 20, fra skatteministeren

L 187 svar på spm 10 til 17 og 20.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 25-08-2008

Spm. om i hvilket omfang SKAT ved omberegning efter reglerne i ABL § 39 af skattepligtig fraflytningsskat ved efterfølgende salg har gennemført kontrol af, om der er udbetalt udbytte omfattet af reglerne i ABL § 39, stk 3, til skatteministeren