L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 18

Kan det bekræftes, at der ved tilbageflytning til Danmark med aktier, der har været omfattet af fraflytningsskatten, ved opgørelse af den skattepligtige anskaffelsessum efter reglerne i ABL § 40 ikke tages hensyn til udbetalt udbytte, der ikke er beskattet hos den fraflyttede aktieejer under fraflytningen?
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 22-08-2008
Omdelt: 22-08-2008

SAU L 187 - svar på spm. 18, fra skatteministeren

Svar på spm 4-9 18 19 og 21-26.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 26-08-2008

Spm. om det kan bekræftes, at der ved tilbageflytning til Danmark med aktier, der har været omfattet af fraflytningsskatten, ved opgørelse af den skattepligtige anskaffelsessum efter reglerne i ABL § 40 ikke tages hensyn til udbetalt udbytte, der ikke er beskattet hos den fraflyttede aktieejer under fraflytningen, til skatteministeren