B 27 Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselorloven til fædre.
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-12-2007
1. behandlet/henvist til udvalg 25-01-2008
Betænkning afgivet 02-04-2008
2. behandlet/forkastet 22-04-2008
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget var fremsat af S, SF, RV og EL, og det opfordrede regeringen til at sikre mænds ret til 12 ugers barselorlov. Orloven skulle indgå i den samlede barselperiode, og de 12 uger skulle bortfalde, hvis faderen ikke tog dem. Beslutningsforslaget var en uændret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 66 fra folketingsåret 2005-06.
Afstemning:
Beslutningsforslaget forkastes, idet 51 (S, SF, RV og EL) stemte for, 62 (V, DF og KF) imod.