B 20 Forslag til folketingsbeslutning om støtte til forældre til handicappede børn, der giver deres børn undervisning og træning i hjemmet.
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2006-07
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 27-10-2006
1. behandlet/henvist til udvalg 16-01-2007
Beretning afgivet 01-02-2007
Ministerområde:
Socialministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget var fremsat af Dansk Folkeparti. Forslaget pålagde regeringen at give alle forældre i hele landet mulighed for økonomisk støtte til hjemmetræning af hjerneskadede børn i en periode på 5 år. Forslagsstillerne ønskede med forslaget at stille alle forældre til hjerneskadede børn ens, uanset hvilken kommune de boede i. Beslutningsforslaget var en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 118 fra folketingsåret 2005-06. Socialudvalget afgav beretning over beslutningsforslaget den 1. februar 2007.