L 219 Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold.
(Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse).
Af: Videnskabsminister Helge Sander (V)
Udvalg: Udvalget for Videnskab og Teknologi
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Lovforslag som fremsat

Fremsat: 31-03-2006

Fremsat: 31-03-2006

Lovforslag som fremsat

20051_l219_som_fremsat (html)