L 153 Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold.
(Beskyttelse af den negative foreningsfrihed).
Af: Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-02-2006
1. behandlet / henvist til udvalg 02-03-2006
Betænkning afgivet 29-03-2006
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-04-2006
3. behandlet, vedtaget 20-04-2006
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven indeholder et forbud mod eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet og et forbud mod, at en arbejdsgiver lægger vægt på foreningsforhold i forbindelse med ansættelse og afskedigelse.
Lovforslaget blev fremsat på baggrund af en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som den 11. januar 2006 afgjorde, at den danske retstilstand med hensyn til sikring af foreningsfriheden ikke var i overensstemmelse med artikel 11 i menneskerettighedskonventionen om beskyttelse af foreningsfriheden.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 2 (EL).