Dokumenter Samling 2013-14 lovforslag L 61 Forhandling (3. behandling)
L 61 Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn.
(Varetagelse af dansk tegnsprog).
Udvalg: Kulturudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

3. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 61:

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn. (Varetagelse af dansk tegnsprog).

Af Lars Barfoed (KF), Anne-Mette Winther Christiansen (V), Alex Ahrendtsen (DF), Stine Brix (EL) og Anders Samuelsen (LA).

(Fremsættelse 06.11.2013. 1. behandling 17.12.2013. Betænkning 09.04.2014. 2. behandling 06.05.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).


13:01
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig? Det gør fru Stine Brix som ordfører for Enhedslisten.

13:01
Ordfører
Stine Brix (EL)

Jeg synes, det er værd at markere i dag, at Folketinget i dag officielt anerkender dansk tegnsprog, og jeg vil gerne sige tak til alle Folketingets partier for et rigtig godt samarbejde, hvor vi i fællesskab har fundet en model, som jeg er fuldstændig sikker på kommer til at få en rigtig stor betydning for de omkring 4.000 danskere, som har dansk tegnsprog som deres modersmål.

Det er ikke bare en vigtig anerkendelse for dem af deres sprog, det er også en vigtig anerkendelse for alle os, som bor i Danmark, af, at vi som mennesker er forskellige, og at det kræver en indsats fra os som Folketing, at alle får gode muligheder for at udfolde sig.

Det, som der også er en stor fordel ved tegnsprog, er jo, at det faktisk er tilladt at klappe i Folketingssalen på tegnsprog, så det synes jeg da vi skulle gøre. Så tak for samarbejdet, og tillykke til os alle sammen.

(Der blev klappet på tegnsprog) .

13:02
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Enhedslistens ordfører. Hr. Lars Barfoed som ordfører for forslagsstillerne og for De Konservative.

13:02
Ordfører
Lars Barfoed (KF)

Jeg synes også, der er grund til, at vi glæder os over, at det er et enstemmigt Folketing – sådan tror jeg det er – der i dag vedtager en officiel anerkendelse af tegnsprog i Danmark. Det er vigtigt for de tusinder af døve og hørehæmmede, som bruger tegnsprog dagligt og lejlighedsvis.

Jeg tror, at vi på én gang – med den måde, lovforslaget er tilrettelagt på med forankring af et sekretariat i Dansk Sprognævn – formår at styrke den kultur, der er omkring tegnsprog og dermed døves kultur, og samtidig integrerer døve bedre på sigt i vores samfund og skaber bedre kontakt mellem døve, hørehæmmede og resten af befolkningen. For der ligger jo også en formidlingsopgave for Dansk Sprognævn i det, vi har skrevet i lovforslaget, og så er det jo op til det råd, der bliver nedsat, at sikre, at der så rent faktisk sker en formidling og en udvikling af tegnsprog, sådan som det er hensigten.

Det er jo et flertal i Folketinget, der har fremsat det her forslag, og efterfølgende har der været en rigtig god dialog med kulturministeren, så jeg synes også, der er grund til at takke kulturministeren for den gode dialog, vi har haft om sagen. Det har ført frem til, at vi med ændringer i lovforslaget nu alle sammen kan stemme for det. Først og fremmest tillykke til alle døve og hørehæmmede i Danmark. Det er en stor dag!

13:04
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren for forslagsstillerne. Hr. Alex Ahrendtsen som Dansk Folkepartis ordfører.

13:04
Ordfører
Alex Ahrendtsen (DF)

Også fra Dansk Folkepartis side skal der lyde en stor tak til hele Folketinget, for at vi kunne samles om dette. Vi husker jo nok, at der ved de tidligere debatter ikke var helt enighed om at støtte op om tegnsprog som et officielt sprog, på trods af at man i de andre nordiske lande havde noget tilsvarende. Derfor er det for Dansk Folkeparti en stor glæde, og der skal selvfølgelig lyde en særlig tak til hr. Lars Barfoed, som tog initiativ til dette.

Vi har jo i Dansk Folkeparti beskæftiget os med den her diskussion tidligere, bl.a. i salen, hvor regeringen desværre ikke bakkede op. Det er dejligt, at regeringen er kommet på bedre tanker, så vi i dag samlet kan sige tak til de mange mennesker, som trods alt bliver nødt til at bruge et tegnsprog for at kunne kommunikere – et tegnsprog, som er et vidunderligt udtryksmiddel. Tak skal I have.

13:05
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Så giver jeg ordet til kulturministeren.

13:05
Kulturministeren
Marianne Jelved

Tak. Jeg vil også gerne, bl.a. foranlediget af hr. Lars Barfoeds indlæg, kvittere over for medlemmerne af Kulturudvalget for det samarbejde, vi har haft. Det er fuldstændig rigtigt, som hr. Alex Ahrendtsen sagde, at regeringspartierne ikke var tilhængere af det første forslag, der blev lavet, fordi det skabte en række problemer, som vi så i fællesskab har løst ved at lave nogle andre måder at gøre det på end det, der var lagt op til i det første forslag. Derfor er det et rigtig godt eksempel på, hvordan vi, når vi vil, kan skabe brede resultater, der også kan fungere.

Dansk Sprognævn er ikke magen til sprognævnene i de andre nordiske lande, det er helt forskellige slags opgaver, de har, så man kan ikke bare parallelisere mellem de nordiske lande. Men vi har fundet den danske løsning – en dansk løsning, som vi alle sammen er fuldstændig enige om kan fungere, og den vil styrke tegnsprog, den vil styrke tegnsprog som et modersmål, der er fuldstændig relevant for flere tusinde mennesker i Danmark. Så tillykke med det, vil jeg gerne sige til alle. Vi kan være glade for, at vi kan samarbejde på den måde i Folketinget.

13:06
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Vil fru Özlem Sara Cekic have ordet som ordfører? Jeg havde netop noteret et andet navn.

13:07
Ordfører
Özlem Sara Cekic (SF)

Tak. Jeg er ikke ordfører på det her lovforslag, men jeg vil gerne sige her fra talerstolen, at jeg er utrolig glad for, at der nu kommer den her mulighed. Men de partiers ordførere, der har været heroppe, vil jeg gerne helt stilfærdigt minde om, at vi også snart har medieforhandlinger, hvor vi skal snakke om tilgængelighed for de mennesker, som ikke er så gode til at høre. Så alle de gode intentioner og positive ord, man bruger her fra talerstolen, skal man også huske, når der skal fordeles penge, så mennesker, der har et hørehandicap, også er i stand til at se tv og følge med i aktualitetsprogrammer, og så de også kan følge med i valg. Det vil sige, at det ikke kun er folketingsvalg, men også kommunevalg og folkeafstemninger, der bliver tegnsprogstolket. Så det håber jeg at vi i fællesskab også husker, så det ikke kun bliver her, når vi skal lave sådan nogle bevægelser. Tillykke.

13:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er en kort bemærkning fra hr. Lars Barfoed. Værsgo.

13:08
Lars Barfoed (KF)

Jeg vil bare spørge fru Özlem Cekic, om ikke vi er enige om, at det sådan set er alle partier, der deltager i forhandlingerne, som har udtrykt en positiv holdning til, at vi skal bevilge flere penge netop til tilgængelighed. Så de synspunkter, der her bliver tilkendegivet fra talerstolen, er sådan set noget, vi er enige om.

13:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

13:08
Özlem Sara Cekic (SF)

Nu vil jeg jo ikke referere fra forhandlingerne. Men det er fuldstændig rigtigt, at vi har holdt to møder, og på det første møde kom vi fra SF's side med en tilgængelighedspakke, og vi gav udtryk for, at vi ønsker, at mennesker, som er hørehæmmede, og som betaler licens, selvfølgelig også skal have noget for deres penge. Der har der været positive tilkendegivelser fra alle partier. På det andet møde, hvor vi snakkede om, hvordan pengene skulle fordeles, var der så til gengæld også, sådan som jeg hørte det, nogle partier, der sagde, om det nu kunne være rigtigt, og at det også ville koste rigtig mange penge.

Så jeg håber jo selvfølgelig, at jeg måske har hørt forkert, så man, når vi skal begynde at forhandle og fordele pengene, ikke glemmer mennesker, som har et hørehandicap.

13:09
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Det er sådan en lidt kaotisk rækkefølge, ordførerne har meldt sig i, men det er fru Mette Bock, der har meldt sig som den næste.

13:09
Ordfører
Mette Bock (LA)

Jamen jeg vil da sandelig ikke stå tilbage, når nu næsten samtlige ordførere har været oppe at pudse glorien. Så vil vi da sandelig også pudse glorien i Liberal Alliance, for vi er også med her. Er vi ikke gode? Og hvor er vi skønne alle sammen!

Jeg synes, det er pinligt. Jeg synes, det er dejligt, at substansen er kommet på plads, og at vi har kunnet samarbejde bredt om det i Folketinget. Så skal vi ikke glæde os over det i stedet for at stå her og pudse vores glorie? Det er simpelt hen ikke til at holde ud.

13:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Fru Anne-Mette Winther Christiansen som Venstres ordfører.

13:10
Ordfører
Anne-Mette Winther Christiansen (V)

Vi er jo nødt til at stige op alle sammen, så undskyld, at det bliver en kaotisk rækkefølge, formand. Men når det nu er sådan, at alle mand stiger ind, er vi jo nødt til at vise signalet.

Venstre er selvfølgelig meget, meget glad for, at det her er lykkedes, og vi er også glade for, at ministeren gik ind i et samarbejde, for der var jo ingen tvivl om, at fra starten var det ikke meningen, at det skulle ende, som det gjorde. Men det er herligt, at der er kommet en enighed, som vi kan samles om, og det er herligt, at vi også i sager, der vedrører en lille gruppe mennesker, kan finde et godt resultat. Så ses vi jo senere på dagen, ved jeg, så det er en fejring, vi skal ud at have sammen bagefter.

13:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Venstres ordfører. Er der flere, der ønsker ordet?

Det er ikke tilfældet, og så går vi til afstemning.

13:11
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 106 stemmer, og lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren.

[For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.]

Det næste punkt på dagsordenen er:

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 61:

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn. (Varetagelse af dansk tegnsprog).

Af Lars Barfoed (KF), Anne-Mette Winther Christiansen (V), Alex Ahrendtsen (DF), Stine Brix (EL) og Anders Samuelsen (LA).

(Fremsættelse 06.11.2013. 1. behandling 17.12.2013. Betænkning 09.04.2014. 2. behandling 06.05.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).


13:01
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig? Det gør fru Stine Brix som ordfører for Enhedslisten.

13:01
Ordfører
Stine Brix (EL)

Jeg synes, det er værd at markere i dag, at Folketinget i dag officielt anerkender dansk tegnsprog, og jeg vil gerne sige tak til alle Folketingets partier for et rigtig godt samarbejde, hvor vi i fællesskab har fundet en model, som jeg er fuldstændig sikker på kommer til at få en rigtig stor betydning for de omkring 4.000 danskere, som har dansk tegnsprog som deres modersmål.

Det er ikke bare en vigtig anerkendelse for dem af deres sprog, det er også en vigtig anerkendelse for alle os, som bor i Danmark, af, at vi som mennesker er forskellige, og at det kræver en indsats fra os som Folketing, at alle får gode muligheder for at udfolde sig.

Det, som der også er en stor fordel ved tegnsprog, er jo, at det faktisk er tilladt at klappe i Folketingssalen på tegnsprog, så det synes jeg da vi skulle gøre. Så tak for samarbejdet, og tillykke til os alle sammen.

(Der blev klappet på tegnsprog) .

13:02
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Enhedslistens ordfører. Hr. Lars Barfoed som ordfører for forslagsstillerne og for De Konservative.

13:02
Ordfører
Lars Barfoed (KF)

Jeg synes også, der er grund til, at vi glæder os over, at det er et enstemmigt Folketing – sådan tror jeg det er – der i dag vedtager en officiel anerkendelse af tegnsprog i Danmark. Det er vigtigt for de tusinder af døve og hørehæmmede, som bruger tegnsprog dagligt og lejlighedsvis.

Jeg tror, at vi på én gang – med den måde, lovforslaget er tilrettelagt på med forankring af et sekretariat i Dansk Sprognævn – formår at styrke den kultur, der er omkring tegnsprog og dermed døves kultur, og samtidig integrerer døve bedre på sigt i vores samfund og skaber bedre kontakt mellem døve, hørehæmmede og resten af befolkningen. For der ligger jo også en formidlingsopgave for Dansk Sprognævn i det, vi har skrevet i lovforslaget, og så er det jo op til det råd, der bliver nedsat, at sikre, at der så rent faktisk sker en formidling og en udvikling af tegnsprog, sådan som det er hensigten.

Det er jo et flertal i Folketinget, der har fremsat det her forslag, og efterfølgende har der været en rigtig god dialog med kulturministeren, så jeg synes også, der er grund til at takke kulturministeren for den gode dialog, vi har haft om sagen. Det har ført frem til, at vi med ændringer i lovforslaget nu alle sammen kan stemme for det. Først og fremmest tillykke til alle døve og hørehæmmede i Danmark. Det er en stor dag!

13:04
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren for forslagsstillerne. Hr. Alex Ahrendtsen som Dansk Folkepartis ordfører.

13:04
Ordfører
Alex Ahrendtsen (DF)

Også fra Dansk Folkepartis side skal der lyde en stor tak til hele Folketinget, for at vi kunne samles om dette. Vi husker jo nok, at der ved de tidligere debatter ikke var helt enighed om at støtte op om tegnsprog som et officielt sprog, på trods af at man i de andre nordiske lande havde noget tilsvarende. Derfor er det for Dansk Folkeparti en stor glæde, og der skal selvfølgelig lyde en særlig tak til hr. Lars Barfoed, som tog initiativ til dette.

Vi har jo i Dansk Folkeparti beskæftiget os med den her diskussion tidligere, bl.a. i salen, hvor regeringen desværre ikke bakkede op. Det er dejligt, at regeringen er kommet på bedre tanker, så vi i dag samlet kan sige tak til de mange mennesker, som trods alt bliver nødt til at bruge et tegnsprog for at kunne kommunikere – et tegnsprog, som er et vidunderligt udtryksmiddel. Tak skal I have.

13:05
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Så giver jeg ordet til kulturministeren.

13:05
Kulturministeren
Marianne Jelved

Tak. Jeg vil også gerne, bl.a. foranlediget af hr. Lars Barfoeds indlæg, kvittere over for medlemmerne af Kulturudvalget for det samarbejde, vi har haft. Det er fuldstændig rigtigt, som hr. Alex Ahrendtsen sagde, at regeringspartierne ikke var tilhængere af det første forslag, der blev lavet, fordi det skabte en række problemer, som vi så i fællesskab har løst ved at lave nogle andre måder at gøre det på end det, der var lagt op til i det første forslag. Derfor er det et rigtig godt eksempel på, hvordan vi, når vi vil, kan skabe brede resultater, der også kan fungere.

Dansk Sprognævn er ikke magen til sprognævnene i de andre nordiske lande, det er helt forskellige slags opgaver, de har, så man kan ikke bare parallelisere mellem de nordiske lande. Men vi har fundet den danske løsning – en dansk løsning, som vi alle sammen er fuldstændig enige om kan fungere, og den vil styrke tegnsprog, den vil styrke tegnsprog som et modersmål, der er fuldstændig relevant for flere tusinde mennesker i Danmark. Så tillykke med det, vil jeg gerne sige til alle. Vi kan være glade for, at vi kan samarbejde på den måde i Folketinget.

13:06
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Vil fru Özlem Sara Cekic have ordet som ordfører? Jeg havde netop noteret et andet navn.

13:07
Ordfører
Özlem Sara Cekic (SF)

Tak. Jeg er ikke ordfører på det her lovforslag, men jeg vil gerne sige her fra talerstolen, at jeg er utrolig glad for, at der nu kommer den her mulighed. Men de partiers ordførere, der har været heroppe, vil jeg gerne helt stilfærdigt minde om, at vi også snart har medieforhandlinger, hvor vi skal snakke om tilgængelighed for de mennesker, som ikke er så gode til at høre. Så alle de gode intentioner og positive ord, man bruger her fra talerstolen, skal man også huske, når der skal fordeles penge, så mennesker, der har et hørehandicap, også er i stand til at se tv og følge med i aktualitetsprogrammer, og så de også kan følge med i valg. Det vil sige, at det ikke kun er folketingsvalg, men også kommunevalg og folkeafstemninger, der bliver tegnsprogstolket. Så det håber jeg at vi i fællesskab også husker, så det ikke kun bliver her, når vi skal lave sådan nogle bevægelser. Tillykke.

13:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er en kort bemærkning fra hr. Lars Barfoed. Værsgo.

13:08
Lars Barfoed (KF)

Jeg vil bare spørge fru Özlem Cekic, om ikke vi er enige om, at det sådan set er alle partier, der deltager i forhandlingerne, som har udtrykt en positiv holdning til, at vi skal bevilge flere penge netop til tilgængelighed. Så de synspunkter, der her bliver tilkendegivet fra talerstolen, er sådan set noget, vi er enige om.

13:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

13:08
Özlem Sara Cekic (SF)

Nu vil jeg jo ikke referere fra forhandlingerne. Men det er fuldstændig rigtigt, at vi har holdt to møder, og på det første møde kom vi fra SF's side med en tilgængelighedspakke, og vi gav udtryk for, at vi ønsker, at mennesker, som er hørehæmmede, og som betaler licens, selvfølgelig også skal have noget for deres penge. Der har der været positive tilkendegivelser fra alle partier. På det andet møde, hvor vi snakkede om, hvordan pengene skulle fordeles, var der så til gengæld også, sådan som jeg hørte det, nogle partier, der sagde, om det nu kunne være rigtigt, og at det også ville koste rigtig mange penge.

Så jeg håber jo selvfølgelig, at jeg måske har hørt forkert, så man, når vi skal begynde at forhandle og fordele pengene, ikke glemmer mennesker, som har et hørehandicap.

13:09
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Det er sådan en lidt kaotisk rækkefølge, ordførerne har meldt sig i, men det er fru Mette Bock, der har meldt sig som den næste.

13:09
Ordfører
Mette Bock (LA)

Jamen jeg vil da sandelig ikke stå tilbage, når nu næsten samtlige ordførere har været oppe at pudse glorien. Så vil vi da sandelig også pudse glorien i Liberal Alliance, for vi er også med her. Er vi ikke gode? Og hvor er vi skønne alle sammen!

Jeg synes, det er pinligt. Jeg synes, det er dejligt, at substansen er kommet på plads, og at vi har kunnet samarbejde bredt om det i Folketinget. Så skal vi ikke glæde os over det i stedet for at stå her og pudse vores glorie? Det er simpelt hen ikke til at holde ud.

13:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Fru Anne-Mette Winther Christiansen som Venstres ordfører.

13:10
Ordfører
Anne-Mette Winther Christiansen (V)

Vi er jo nødt til at stige op alle sammen, så undskyld, at det bliver en kaotisk rækkefølge, formand. Men når det nu er sådan, at alle mand stiger ind, er vi jo nødt til at vise signalet.

Venstre er selvfølgelig meget, meget glad for, at det her er lykkedes, og vi er også glade for, at ministeren gik ind i et samarbejde, for der var jo ingen tvivl om, at fra starten var det ikke meningen, at det skulle ende, som det gjorde. Men det er herligt, at der er kommet en enighed, som vi kan samles om, og det er herligt, at vi også i sager, der vedrører en lille gruppe mennesker, kan finde et godt resultat. Så ses vi jo senere på dagen, ved jeg, så det er en fejring, vi skal ud at have sammen bagefter.

13:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Venstres ordfører. Er der flere, der ønsker ordet?

Det er ikke tilfældet, og så går vi til afstemning.

13:11
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 106 stemmer, og lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren.

[For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.]

13:01
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:01
Ordfører
Stine Brix (EL)
13:02
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:02
Ordfører
Lars Barfoed (KF)
13:04
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:04
Ordfører
Alex Ahrendtsen (DF)
13:05
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:05
Kulturministeren
Marianne Jelved
13:06
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:07
Ordfører
Özlem Sara Cekic (SF)
13:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:08
Lars Barfoed (KF)
13:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:08
Özlem Sara Cekic (SF)
13:09
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:09
Ordfører
Mette Bock (LA)
13:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:10
Ordfører
Anne-Mette Winther Christiansen (V)
13:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:11
Formanden
Mogens Lykketoft (S)