L 117 Forslag til lov om ændring af lov om social service.
(Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 2

Vil ministeren bekræfte, at det i forhold til kombinationen af hjemmetræning og hjemmeundervisning med lovændringen ikke vil være muligt for kommunerne blot at modregne i dækningen af tabt arbejdsfortjeneste med normtimetallet, f.eks.30 timer, hvis det faktiske tidsforbrug til hjemmeundervisning er lavere?
Dato: 09-03-2016
Status: Endeligt besvaret
Emne: social service

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-03-2016
Modtaget: 22-03-2016
Omdelt: 22-03-2016

L 117 - svar på spm. 2 om at modregne i dækningen af tabt arbejdsfortjeneste med normtimetallet m.v., fra social- og indenrigsministeren

SOU L117 - svar på spm. 2.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 09-03-2016
Modtaget: 09-03-2016
Omdelt: 09-03-2016

Spm. om at modregne i dækningen af tabt arbejdsfortjeneste med normtimetallet m.v., til social- og indenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version