L 117 Forslag til lov om ændring af lov om social service.
(Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 10-02-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 01-03-2016
Frist for spørgsmål 10-03-2016
Frist for svar 31-03-2016
Frist for ændringsforslag 07-04-2016
Frist for politiske bemærkninger 11-04-2016
Politisk drøftelse 14-04-2016
Betænkning afgivet 14-04-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-04-2016
3. behandlet, vedtaget 21-04-2016