B 58 Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark på alle punkter skal leve op til kravene til rettigheder i EU's offerdirektiv.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2015-16
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 27-01-2016
1. behandlet/henvist til udvalg 17-03-2016
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget ønsker forslagsstillerne at give ofre for kriminalitet i Danmark de samme rettigheder som gælder i øvrige EU-lande som følge af Direktiv 2012/19/EU af 25. oktober 2012 - offerdirektivet.

Danmark er ikke omfattet af offerdirektivet, men hvis Danmark fastsatte sammenlignelige regler, mener forslagsstillerne, at det ville kunne holdes inden for de nuværende bevillinger baseret på beregninger fra regeringen.