Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats for bevaring af de danske runesten.
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 18.11.2014. Betænkning 14.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 27.11.2014. 1. behandling 05.12.2014. Betænkning 15.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014. 1. behandling 09.12.2014. Betænkning 14.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014. 1. behandling 09.12.2014. Betænkning 14.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 13.01.2015. 1. behandling 15.01.2015).
Forslag til lov om ændring af bogføringsloven. (Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 05.11.2014. 1. behandling 20.11.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 10.12.2014).
Forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 19.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven. (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 19.12.2014).
Forslag til lov om kontantydelse.
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 14.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Ophævelse af revisionsklausul).
Af kirkeministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 17.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven. (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 14.01.2015).
PUNKT 8 OG 9 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0