L 89 Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed.
(Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.).
Af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-11-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 13-12-2013
Betænkning afgivet 18-02-2014
2. behandlet/henvist til udvalg 25-02-2014
Tillægsbetænkning afgivet 27-02-2014
3. behandlet, vedtaget 11-03-2014
Ministerområde:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Resumé:
Loven indfører krav om, at det skal fremgå af vilkårene for alle obligationer, at hvis et konkret lån ikke kan refinansieres, vil løbetiden på den eksisterende obligation blive forlænget med 1 år. For obligationer med en løbetid til og med 3 år fastsættes endvidere, at såfremt renten i forbindelse med refinansiering af lånet bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente på en tilsvarende obligation udstedt 1 år tidligere, forlænges løbetiden på den eksisterende obligation i 1 år med en rente svarende til den hidtidige effektive rente tillagt 5 procentpoint. Derudover indfører loven også bestemmelser vedrørende forlængelse og omdannelse af obligationer, såfremt en refinansiering fejler for et realkreditinstitut under afvikling.

Ændringerne har til formål at skabe klarhed og sikkerhed om refinansieringen af korte realkreditobligationer og fremtidssikre den danske realkreditmodel.

Loven trådte i kraft den 1. april 2014, dog træder enkelte ændringer først i kraft den 1. januar 2015.
Afstemning:
Vedtaget 98 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF, UFG) 5 stemmer imod forslaget (LA) 8 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL)