L 33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love.
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 29-11-2011
Betænkning afgivet 15-12-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-12-2011
3. behandlet, vedtaget 21-12-2011
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget er en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012. Loven indebærer, at afgifterne på cigaretter, tobaksvarer samt øl og vin forhøjes. Desuden forhøjes afgifterne på usunde fødevarer som chokolade, slik, konsumis og sodavand. Formålet med loven er at forebygge og forhindre, at sygdomme opstår, og derigennem forbedre folkesundheden samt at bidrage til finansieringen af regeringens initiativer med hensyn til forbedringer af velfærden.
Afstemning:
Vedtaget 53 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL) 51 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget