L 20 Forslag til lov om ændring af lov om delpension.
(Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode m.v.).
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 25-11-2011
Betænkning afgivet 14-12-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-12-2011
3. behandlet, vedtaget 21-12-2011
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven skal ses i sammenhæng med aftalen om senere tilbagetrækning, som blev indgået den 13. maj 2011 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

I loven fastholdes udfasningen af delpensionsordningen for personer, der er født den 1. januar 1959 eller senere, men delpensionsalderen forhøjes gradvis for personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere.
Delpensionsperioden forkortes gradvis fra 5 år til 4 år for personer, der er født den 1. januar 1956 eller senere. Nedsættelse af delpensionen for pensionsopsparinger ændres for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958.

Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med de samtidig fremsatte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Lovforslag nr. L 19), forslag til lov om ændring af lov om fleksydelse (Lovforslag nr. L 21) og forslag til lov om ændring af lov om social pension (Lovforslag nr. L 22).
Afstemning:
Vedtaget 103 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF) 8 stemmer imod forslaget (EL) 1 stemmer hverken for eller imod forslaget (Bjarne Laustsen (S))
Sambehandlet med: