L 160 Forslag til lov om Offentlig Digital Post.
Af: Finansminister Bjarne Corydon (S)
Udvalg: Kommunaludvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-04-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 26-04-2012
Betænkning afgivet 24-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 29-05-2012
3. behandlet, vedtaget 06-06-2012
Ministerområde:
Finansministeriet
Resumé:
Loven betyder, at det offentlige får ret til at sende digitale meddelelser i Offentlig Digital Post til alle borgere og virksomheder, og at borgere og virksomheder som udgangspunkt ikke kan fravælge at modtage digital post fra det offentlige til fordel for papirpost. Loven sidestiller retsvirkningerne af digital kommunikation i Offentlig Digital Post med retsvirkningerne af skriftlige meddelelser, der sendes med traditionel papirpost.

Loven omfatter alle former for meddelelser fra det offentlige, herunder afgørelser, men loven vedrører alene kommunikation i Offentlig Digital Post. Loven skal ses i forlængelse af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.
Afstemning:
Vedtaget 86 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF) 21 stemmer imod forslaget (DF, EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget