B 122 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-02-2010
1. behandlet/henvist til udvalg 26-03-2010
Betænkning afgivet 27-05-2010
2. behandlet/forkastet 03-06-2010
Ministerområde:
Resumé:
Formålet med beslutningsforslaget var at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par blev ligestillede.
Målet var at tilrette den danske ægteskabslovgivning således, at den blev kønsneutral. Derved blev grundlaget for lov om registreret partnerskab overflødig med undtagelse af begrænsningerne, der vedrørte kirkelig vielse af homoseksuelle par.
Afstemning:
Beslutningsforslaget forkastet, idet 51 (S, SF, RV, EL, LA og Pia Christmas-Møller (UFG) og Christian H. Hansen (UFG)) stemte for, 57 (V, DF og KF) imod.