L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(databeskyttelsesloven).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 55

Kan ministeren redegøre for, i hvilket omfang en borgers sundhedsdata kan genbruges i andre sammenhænge end vedkommendes egen patientbehandling, uden at borgeren informeres iht. forordningens artikel 13, stk. 3, og 14, stk. 4, jf. lovforslagets § 23, når der er fastsat en bekendtgørelse om sådan (ikke-uforenelig) genbrug efter lovforslagets § 5, stk. 3?
Dato: 11-01-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: forvaltningsret og persondata

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-02-2018
Modtaget: 12-02-2018
Omdelt: 12-02-2018

L68/L69 - svar på spm. 55 om, i hvilket omfang en borgers sundhedsdata kan genbruges i andre sammenhænge end vedkommendes egen patientbehandling, uden at borgeren informeres, fra justitsministeren

55. Svar spm. 55.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-01-2018
Modtaget: 11-01-2018
Omdelt: 11-01-2018

Spm. om, i hvilket omfang en borgers sundhedsdata kan genbruges i andre sammenhænge end vedkommendes egen patientbehandling, uden at borgeren informeres, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version