Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

"Teknisk uheld på vores afspilning af møde i Flashplayer"


Møde i salen

1) Spørgetime med statsministeren. 

1.1) Spm. nr. US 60
 
1.2) Spm. nr. US 61
 
1.3) Spm. nr. US 62
 
1.4) Spm. nr. US 63
 
1.5) Spm. nr. US 64
 
1.6) Spm. nr. US 65
 
1.7) Spm. nr. US 66
 
1.8) Spm. nr. US 67
 
1.9) Spm. nr. US 68
 

2) Fremme af F 25: Om situationen på Vestbredden. 

Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen på Vestbredden.

Af Holger K. Nielsen (SF) og Jonas Dahl (SF).

(Anmeldelse 04.03.2016).

Sammen med dette punkt foretages:

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26:

Forespørgsel til finansministeren om omprioriteringsbidraget fra kommunerne. (Hasteforespørgsel).

Af Benny Engelbrecht (S), Rune Lund (EL), Martin Lidegaard (RV), Josephine Fock (ALT) og Jonas Dahl (SF).

(Anmeldelse 15.03.2016).

  Afspiller

4) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Maja Panduro (S) og 

5) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse 

Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget.

  Afspiller

6) Fortsættelse [afstemning] af F 12: Om værdipolitik med fokus på indvandringen. 

Forespørgsel til statsministeren om værdipolitik med fokus på indvandringen.

Af Søren Espersen (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 18.12.2015. Fremme 21.12.2015. Forhandling 04.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 29 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 30 af Dan Jørgensen (S), Marcus Knuth (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 31 af Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Jacob Mark (SF)).

  Afspiller

7) Fortsættelse [afstemning] af F 13: Om oprydning af forurening ved Høfde 42. 

Forespørgsel til miljø- og fødevareministeren om oprydning af forurening ved Høfde 42.

Af Pia Olsen Dyhr (SF) m.fl.

(Anmeldelse 12.01.2016. Fremme 14.01.2016. Forhandling 03.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Pia Olsen Dyhr (SF), Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Poll (ALT) og Ida Auken (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 27 af Bjarne Laustsen (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Carsten Bach (LA) og Mette Abildgaard (KF)).

  Afspiller

8) Fortsættelse [afstemning] af F 21: Om udviklingen i Tyrkiet. 

Forespørgsel til udenrigsministeren om udviklingen i Tyrkiet.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Anmeldelse 11.02.2016. Fremme 23.02.2016. Forhandling 03.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 28 af Yildiz Akdogan (S), Claus Kvist Hansen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Søren Søndergaard (EL), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Emrah Tuncer (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Naser Khader (KF)).

  Afspiller

9) 2. (sidste) behandling af B 54: Om nedlæggelse af de åbne skattelister. 

Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af de åbne skattelister.

Af Merete Riisager (LA) og Ole Birk Olesen (LA).

(Fremsættelse 21.01.2016. 1. behandling 12.02.2016. Betænkning 03.03.2016).

  Afspiller

10) 2. behandling af L 106: Om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven. 

Forslag til lov om ændring af deltidslov. (Opfølgning på begrundet udtalelse fra Europa-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven).

Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).

(Fremsættelse 27.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 02.03.2016).

  Afspiller

11) 2. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).

(Fremsættelse 03.02.2016. 1. behandling 09.02.2016. Betænkning 10.03.2016).

  Afspiller

12) 2. behandling af L 110: Om grundkapital, kapitalindskud og totaløkonomiske merinvesteringer m.v. på almenbolig og friplejebolig 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.).

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 03.03.2016).

  Afspiller

13) 2. behandling af L 111: Om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.).

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 03.03.2016).

  Afspiller

14) 2. behandling af L 122: Om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 12.02.2016. 1. behandling 23.02.2016. Betænkning 03.03.2016).

  Afspiller

15) 1. behandling af L 119: Om elektronisk transaktioner på det indre marked. 

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked.

Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 11.02.2016).

  Afspiller

16) 1. behandling af L 136: Om Offentlig Digital Post i forbindelse med størrelse på filer m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.).

Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 25.02.2016).

  Afspiller

17) 1. behandling af L 131: Om maritim fysisk planlægning. 

Forslag til lov om maritim fysisk planlægning.

Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 24.02.2016).

  Afspiller

18) 1. behandling af L 142: Om kliniske forsøg med lægemidler. 

Forslag til lov om kliniske forsøg med lægemidler.

Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 26.02.2016).

  Afspiller

19) 1. behandling af L 143: Om ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v. 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v.).

Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 26.02.2016).

  Afspiller

20) 1. behandling af L 145: Om undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet. 

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet).

Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).

(Fremsættelse 02.03.2016).

  Afspiller

21) Forhandling af F 22: Om konsekvenser af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. 

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren:

Hvad kan ministeren oplyse om de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af indførelsen af kontanthjælpsloft og 225-timersregel som foreslået af regeringen?

Af Finn Sørensen (EL), Pelle Dragsted (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Pernille Skipper (EL).

(Anmeldelse 23.02.2016. Fremme 25.02.2016).

  Afspiller

22) Valg af 8 medlemmer til Danmarks Nationalbanks repræsentantskab. 

Møde i salen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

20-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 47 i salen

Afspiller

20-01-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

19-01-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om plejehjemmet Lotte

Afspiller

19-01-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om regeringens nye regeringsgrundlag på beskæftigelsesområdet

Afspiller

19-01-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om et ambitiøst mål for den grønne omstilling

Afspiller

19-01-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om nedrustning af atomvåben

Afspiller

19-01-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om regeringens visioner for dagtilbudsområdet

Afspiller

19-01-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om almene boligselskaber og almene boliger

Afspiller

19-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 46 i salen

Afspiller

18-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 45 i salen - Spørgetid

Afspiller

18-01-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Retsudvalget om bemanding i fængslerne

Afspiller

17-01-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om social dumping

Afspiller

17-01-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om alderstest af asylansøgere

Afspiller

17-01-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om pressens vilkår i Danmark

Afspiller

17-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 44 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

13-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 43 i salen

Afspiller

13-01-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

12-01-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om spredning af MRSA til mennesker og om arbejdsmiljø for ansatte, der arbejder med mennesker med demens

Afspiller

12-01-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om sexchikane på danske arbejdspladser

Afspiller

12-01-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fri proces

Afspiller

12-01-2017 kl. 11:45

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om årsagerne til stigningen i antallet af ansøgninger om julehjælp

Afspiller

12-01-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om gældsslaveri og børnearbejde

Afspiller

12-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 42 i salen

Afspiller

11-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 41 i salen

Afspiller

11-01-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om nedsættelse af licensen og om privatisering af TV-2

Afspiller

11-01-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om inddragelse af fridage for statsansatte

Afspiller

10-01-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om skoleklasser med over 28 elever

Afspiller

10-01-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om førtidspension, ressourceforløb og revalidering

Afspiller

10-01-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 40 (markedsføringsloven)

Afspiller

10-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 40 i salen

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0