Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Møde i salen

1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse 

Godkendelse af stedfortræder som ordinært medlem af Folketinget for Jonas Dahl (SF).

  Afspiller

2) 3. behandling af L 102: Om anlæg af letbanen på Ring 3 m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber. (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).

Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).

(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 26.01.2016. Betænkning 15.03.2016. 2. behandling 29.03.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 26.05.2016).

  Afspiller

3) 3. behandling af L 132: Om droner, justering af arbejdsmiljøregler, og afgifter og gebyrer m.v. på luftfartsområdet. 

Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer).

Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).

(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 04.03.2016. Betænkning 24.05.2016. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

4) 3. behandling af L 134: Om implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter. 

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter).

Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).

(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 04.03.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

5) 3. behandling af L 161 A: Om forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år m.v. 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år m.v.).

Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).

(2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

6) 3. behandling af L 161 B: Om nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert. 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert).

Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).

(2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

7) 3. behandling af L 150: Om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, udbetaling af eksportgodtgørelse, brændstoff 

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store biler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 12.05.2016. 2. behandling 19.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 26.05.2016. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 27.05.2016 uden for tillægsbetænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).

  Afspiller

8) 3. behandling af L 162: Om voksenansvar for anbragte børn og unge. 

Forslag til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).

(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 08.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 27.05.2016).

  Afspiller

9) 3. behandling af L 163: Om konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen. (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.).

Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).

(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 08.04.2016. Betænkning 19.05.2016. Omtrykt. 2. behandling 27.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

10) 3. behandling af L 138: Om frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.).

Af kulturministeren (Bertel Haarder).

(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 18.03.2016. Betænkning 11.05.2016. 2. behandling 19.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

11) 3. behandling af L 151: Om overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m. 

Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).

(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 18.05.2016. 2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 30.05.2016 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen)).

  Afspiller

12) 2. (sidste) behandling af B 80: Om en nedslidningspensionsordning. 

Forslag til folketingsbeslutning om en nedslidningspensionsordning.

Af Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 18.05.2016).

  Afspiller

13) 2. (sidste) behandling af B 112: Om reform af folkekirkens økonomi. 

Forslag til folketingsbeslutning om reform af folkekirkens økonomi.

Af Mette Bock (LA) m.fl.

(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 20.05.2016. Betænkning 25.05.2016).

  Afspiller

14) 2. (sidste) behandling af B 81: Om EU's støtte til tyrekalveopdræt. 

Forslag til folketingsbeslutning om EU's støtte til tyrekalveopdræt.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2016. 1. behandling 03.05.2016. Betænkning 27.05.2016).

  Afspiller

15) 2. (sidste) behandling af B 69: Om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse. 

Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse og tilpasning af vandløbenes vandføringsevne.

Af Carsten Bach (LA) og Mette Bock (LA).

(Fremsættelse 23.02.2016. 1. behandling 26.04.2016. Betænkning 12.05.2016).

  Afspiller

16) 2. (sidste) behandling af B 109: Om at fastholde økologimålsætningen. 

Forslag til folketingsbeslutning om at fastholde økologimålsætningen.

Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.

(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 26.04.2016. Betænkning 25.05.2016).

  Afspiller

17) 2. (sidste) behandling af B 110: Om at sælge statsejede campingpladser. 

Forslag til folketingsbeslutning om at sælge statsejede campingpladser.

Af Joachim B. Olsen (LA) m.fl.

(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 19.05.2016. Betænkning 25.05.2016).

  Afspiller

18) 2. (sidste) behandling af B 121: Om etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd. 

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd.

Af Christian Poll (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 12.05.2016. Betænkning 25.05.2016).

  Afspiller

19) 2. (sidste) behandling af B 99: Om øget regulering af realkreditinstitutters og realkreditforeningers mulighed for at hæve bidra 

Forslag til folketingsbeslutning om øget regulering af realkreditinstitutters og realkreditforeningers mulighed for at hæve bidragssatser og kursskæringsgebyrer.

Af Pelle Dragsted (EL), Josephine Fock (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

(Fremsættelse 18.03.2016. 1. behandling 13.05.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

20) 2. (sidste) behandling af B 140: Om afskaffelse af måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i virksomheder og statsl 

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i virksomheder og statslige institutioner.

Af Laura Lindahl (LA) m.fl.

(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 13.05.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

21) 2. (sidste) behandling af B 126: Om fysisk tilgængelighed til valghandlinger. 

Forslag til folketingsbeslutning om fysisk tilgængelighed til valghandlinger.

Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.

(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 27.05.2016).

  Afspiller

22) 2. (sidste) behandling af B 143: Om forenkling af hjælp til børn med handicap. 

Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af hjælp til børn med handicap.

Af Jakob Sølvhøj (EL), Orla Hav (S), Karina Adsbøl (DF), Torsten Gejl (ALT) og Trine Torp (SF) m.fl.

(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 27.05.2016).

  Afspiller

23) 2. (sidste) behandling af B 165: Om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v. 

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.

Af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S).

(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 11.05.2016. Betænkning 19.05.2016. Tilføjelse til betænkning 26.05.2016. Ændringsforslag nr. 2 af 30.05.2016 uden for tilføjelse til betænkningen af Kim Christiansen (DF)).

  Afspiller

24) 2. (sidste) behandling af B 166: Om oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring. 

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring.

Af Henning Hyllested (EL), Kim Christiansen (DF) og Karsten Hønge (SF).

(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 11.05.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

25) 2. (sidste) behandling af B 116: Om annullering af planlagte besparelser i SKAT. 

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT.

Af Rune Lund (EL), René Gade (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 27.05.2016).

  Afspiller

26) 2. (sidste) behandling af B 88: Om nedsættelse af en ytringsfrihedskommission. 

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ytringsfrihedskommission.

Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 15.03.2016. 1. behandling 17.05.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

27) 2. (sidste) behandling af B 149: Om konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden. 

Forslag til folketingsbeslutning om konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden.

Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 27.05.2016).

  Afspiller

28) 2. (sidste) behandling af B 170: Om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge. 

Forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 05.04.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

29) 2. behandling af L 190: Om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. 

Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.

Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 11.05.2016. Betænkning 24.05.2016).

  Afspiller

30) 2. behandling af L 158: Om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse fra Grønland. 

Forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse.

Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 19.04.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

31) 2. behandling af L 152: Om visse konsekvensændringer af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. 

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).

Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).

(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

32) 2. behandling af L 177: Om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. 

Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).

(Fremsættelse 26.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 27.05.2016).

Sammen med dette punkt foretages:

33) 2. behandling af lovforslag nr. L 178:

Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Implementering af håndhævelsesdirektivet).

Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).

(Fremsættelse 26.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 27.05.2016. Ændringsforslag nr. 3 og 4 af 30.05.2016 uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen)).

  Afspiller

34) 2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).

(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 25.05.2016).

  Afspiller

35) 2. behandling af L 182: Om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).

(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 25.05.2016. Ændringsforslag nr. 13-15 af 30.05.2016 uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen)).

  Afspiller

36) 2. behandling af L 58: Om forbud mod GMO dyrkning m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi. (Dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation m.v.).

Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).

(Fremsættelse 12.11.2015. 1. behandling 19.11.2015. Betænkning 12.05.2016).

  Afspiller

37) 2. behandling af L 137: Om strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning på dyreværnsområdet og ophævelse af krav om tilladelse til 

Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure).

Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).

(Fremsættelse 25.02.2016. 1. behandling 30.03.2016. Betænkning 18.05.2016).

  Afspiller

38) 2. behandling af L 174: Om kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen. 

Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen).

Af kulturministeren (Bertel Haarder).

(Fremsættelse 20.04.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 25.05.2016).

  Afspiller

39) 2. behandling af L 180: Om nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje. 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje).

Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).

(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

40) 2. behandling af L 188: Om integrationsuddannelse. 

Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu).

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 27.05.2016. Ændringsforslag nr. 2 af 30.05.2016 uden for betænkningen af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)).

  Afspiller

41) 2. behandling af L 189: Om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. 

Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.).

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 27.05.2016. Ændringsforslag nr. 10 og 11 af 30.05.2016 uden for betænkningen af Josephine Fock (ALT) og Sofie Carsten Nielsen (RV)).

  Afspiller

42) 2. behandling af L 183: Om ændring af revisionsbestemmelse i lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. 

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Søren Pind).

(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 26.05.2016. Ændringsforslag nr. 1 af 30.05.2016 uden for betænkningen af Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Josephine Fock (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)).

  Afspiller

43) 2. behandling af L 186: Om styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pind).

(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

44) 2. behandling af L 187: Om ændring af straffeloven om deltagelse i væbnede konflikter i udlandet m.v. 

Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter. (Væbnede konflikter i udlandet m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pind).

(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

46) 2. behandling af L 123: Om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, 

Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 23.02.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 26.05.2016. Omtrykt. Ændringsforslag nr. 7 af 30.05.2016 uden for betænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).

  Afspiller

47) 2. behandling af L 155: Om kontrol med og den fredelige udnyttelse af nukleart materiale fra Grønland. 

Forslag til lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.

Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 19.04.2016. Betænkning 26.05.2016).

  Afspiller

48) 1. behandling af B 185: Om afholdelse af en vejledende folkeafstemning i Danmark forud for Tyrkiets optagelse i EU. 

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af en vejledende folkeafstemning i Danmark forud for Tyrkiets optagelse i EU.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.

(Fremsættelse 13.04.2016).

  Afspiller

49) Forhandling af F 34: Om Vestsahara. 

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for regeringens holdning til FN's resolutioner, herunder muligheden for folkeafstemning/referendum om Vestsaharas fremtid, og i forlængelse af FN's generalsekretærs besøg i Vestsahara redegøre for, hvad der kan gøres i FN og andre internationale institutioner for at forbedre forholdet mellem Vestsahara og Marokko, og redegøre for regeringens holdning til den forestående fornyelse og en eventuel udvidelse af FN's MINURSO-mandat?

Af Christian Juhl (EL), Mette Gjerskov (S), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Magni Arge (T).

(Anmeldelse 13.04.2016. Fremme 15.04.2016).

  Afspiller

Møde i salen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

30-03-2017 kl. 15:05

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om hjemsendelse af afviste asylansøgere

Afspiller

30-03-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser

Afspiller

30-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om politiets døgnrapporter

Afspiller

30-03-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om Københavns Lufthavn

Afspiller

30-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 76 i salen

Afspiller

29-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om L 111 (marine virkemidler)

Afspiller

29-03-2017 kl. 14:00

Høring i Indfødsretsudvalget om tildeling af dansk statsborgerskab i dispensationssager

Afspiller

29-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 75 i salen

Afspiller

29-03-2017 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om den sprogteknologiske udvikling

Afspiller

28-03-2017 kl. 16:15

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om nedskæringer på pædagoguddannelsen

Afspiller

28-03-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om social arv og social ulighed

Afspiller

28-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om forældrebetalt digitalt udstyr i folkeskolen

Afspiller

28-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 74 i salen

Afspiller

28-03-2017 kl. 10:30

Åbent møde med ministeren for nordisk samarbejde

Afspiller

24-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 73 i salen

Afspiller

24-03-2017 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om regeringens indsats for at hjælpe den danske statsborger og menneskerettighedsaktivist Abdulhadi al-Khawaja

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 40 (Markedsføringsloven)

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om regeringens forslag om at øge realkreditbelåningen

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fødselsregistreringssted i pas

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om EU-Kommissionens svar til MEP Jørn Dohrmann (DF), om indholdet af nitrat i grundvandet i Danmark og om indberetning af forkerte tal til EU

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 72 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsmodtagere i løntilskud

Afspiller

22-03-2017 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget og Grønlandsudvalget om justitsområdet i Grønland

Afspiller

21-03-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om progression i ejendomsværdiskatten

Afspiller

21-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om videregående uddannelse til unge med nedsat funktionsevne og om regeringens forslag om en fremtidig offentlig vækst

Afspiller

21-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

17-03-2017 kl. 11:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

15-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsudbudsreformer

Afspiller

14-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0