Tv fra Folketinget

Høring
21-09-2015 kl. 09:00

Markering af demokratiudv. i Mongoliet

Jeg accepterer Folketingets vilkår for deling

1. Folketinget tilbyder brugerne af ft.dk at dele tv-produktioner produceret af Folketinget.


2. Tv-produktioner fra Folketinget må anvendes uden at blive ændret eller bearbejdet. Endvidere må der ikke bygges videre på Folketingets tv-produktioner. Ophavsmanden (eks. politikere og øvrige talere) har eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg jf. den danske ophavsretslovs § 26


Du kan se alle vilkår her.


3. Folketinget tilbyder brugerne at dele Folketingets tv-produktioner via embed-kode, der kopieres fra hjemmesiden.


4. Det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embed-kode.


 

Seneste møder

Seneste møder
Mødetype og udvalg

20-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 86 i salen

Afspiller

20-04-2018 kl. 09:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om processen forud for godkendelsen af salget af Mærsk Olie & Gas

Afspiller

20-04-2018 kl. 07:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om underbehandling på landets sygehuse i forbindelse med de varslede faglige konflikter

Afspiller

19-04-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om overholdelse af kvinders ret til brystkræftscreening

Afspiller

19-04-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om rapporterne ”Evaluering af den danske model i statslige institutioner og virksomheder”

Afspiller

19-04-2018 kl. 12:30

Åbent samråd i Retsudvalget om sletning af politichefers e-mailkonti i Tibet-sagen

Afspiller

19-04-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om sikkerhedscertificering af entreprenører på jernbanen

Afspiller

19-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 85 i salen

Afspiller

19-04-2018 kl. 08:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om israelernes fremfærd i Gaza påskelørdag

Afspiller

18-04-2018 kl. 13:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om stop for ulovligt trawlfiskeri i Øresund

Afspiller

18-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 84 i salen

Afspiller

17-04-2018 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

17-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 83 i salen

Afspiller

13-04-2018 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

13-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 82 i salen

Afspiller

13-04-2018 kl. 09:30

Høring i Finansudvalget om fremtidig vækst og kvalificeret arbejdskraft

Afspiller

12-04-2018 kl. 14:00

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling (original lyd)

Afspiller

12-04-2018 kl. 14:00

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling

Afspiller

12-04-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om pantebrevsspekulation

Afspiller

12-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 81 i salen

Afspiller

11-04-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget og Europaudvalget om fiskeriaftalen mellem EU og Marokko

Afspiller

11-04-2018 kl. 13:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om konsekvenserne af, at kvælstof- og fosforniveauet i vandmiljøet har været undervurderet i flere år

Afspiller

11-04-2018 kl. 13:00

Høring i Transport-, bygnings- og Boligudvalget om almene boliger

Afspiller

11-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 80 i salen

Afspiller

10-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 79 i salen

Afspiller

10-04-2018 kl. 09:00

Høring i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om Dannmarks klimaindsats og Parisaftalen

Afspiller

06-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 78 i salen

Afspiller

05-04-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om brug af ulovlige pesticider i forbindelse med bananproduktion i Ecuador

Afspiller

05-04-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om logning og åbent samråd om databeskyttelseslovforslaget

Afspiller

05-04-2018 kl. 12:15

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om det nye elektroniske valgsystem

Afspiller

05-04-2018 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om resistensproblemer ved brug af azol-midler

Afspiller

05-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 77 i salen

Afspiller

04-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 76 i salen

Afspiller

04-04-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Afspiller

03-04-2018 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om Rigsrevisionens beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion og åbent samråd om Medicinrådet og prioritering af sygehusmedicin

Afspiller

03-04-2018 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

03-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 75 i salen

Afspiller

23-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 74 i salen

Afspiller

21-03-2018 kl. 17:30

Debat med Europaudvalgets medlemmer

Afspiller

21-03-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om uafhængigheden af den forskningsbaserede myndighedsbetjening

Afspiller

21-03-2018 kl. 13:00

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om anbragte børn

Afspiller

21-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 73 i salen

Afspiller

21-03-2018 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-03-2018 kl. 18:30

Debatarrangement i Europaudvalget

Afspiller

20-03-2018 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrolmulighed

Afspiller

20-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 72 i salen

Afspiller

16-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

16-03-2018 kl. 08:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-03-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om F35 kampfly (piloters arbejdsvilkår og støj)

Afspiller

15-03-2018 kl. 12:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om tyrkisk overvågning af borgere i Danmark og åbent samråd hvad regeringen vil gøre politisk, militært og humanitært i Syrien

Afspiller

15-03-2018 kl. 11:30

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

14-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

14-03-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om virksomhedspraktik

Afspiller

14-03-2018 kl. 09:30

Høring i Undervisningsudvalget om understøttende undervisning

Afspiller

13-03-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om mangel på folkeskole lærere

Afspiller

13-03-2018 kl. 14:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om indførelse af salg af tobaksvarer under disken

Afspiller

13-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

12-03-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2018 kl. 11:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om undervisning af børn indkvarteret på asylcentre og udrejsecentre i Danmark

Afspiller

02-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 67 i salen

Afspiller

02-03-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2018 kl. 09:30

Møde i Europarådet om Private and family life for LGBTI people

Afspiller

02-03-2018 kl. 09:30

Conference on Private and family life for LGBTI people

Afspiller

01-03-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om, hvad regeringen agter at gøre i forhold til Tyrkiets militære angreb på Afrin og åbent samråd om Danmarks relationer til Indien

Afspiller

01-03-2018 kl. 13:45

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om Banedanmarks udbetaling af bonus til ledende medarbejdere

Afspiller

01-03-2018 kl. 13:00

Høring i Retsudvalget vedr. L68/L69 (Om databeskyttelsesloven/Om konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen)

Afspiller

01-03-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om ny model for optagelse af realkreditlån

Afspiller

01-03-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om status for Danmarks indsats mod sundhedsskadelig luftforurening

Afspiller

01-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 66 i salen

Afspiller

28-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om voldsramte kvinder der afvises på landets krisecentre pga. pladsmangel

Afspiller

28-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 65 i salen

Afspiller

28-02-2018 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om finansiering af fremtidens danske digitale indhold

Afspiller

28-02-2018 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om overfald på buschauffører

Afspiller

27-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget

Afspiller

27-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 64 i salen

Afspiller

27-02-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om sort arbejde

Afspiller

23-02-2018 kl. 14:00

Høring i Egtved om public servicemedierne i landdistrikterne

Afspiller

23-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 63 i salen

Afspiller

23-02-2018 kl. 09:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsens betydning for arbejdsløsheden i Danmark

Afspiller

22-02-2018 kl. 16:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om afbureaukratisering i ældreplejen

Afspiller

22-02-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om kontrol med parcelhusreglen

Afspiller

22-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 62 i salen

Afspiller

21-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 61 i salen

Afspiller

21-02-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om anerkendelse af arbejdsulykker

Afspiller

20-02-2018 kl. 14:30

Åbent samråd i Udlændinge-, og Integrationsudvalget om Paposhvili-dommen

Afspiller

20-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om Lov nr. 409, folkeskolereformen og lærernes overenskomstforhandlinger

Afspiller

20-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 60 i salen

Afspiller

19-02-2018 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 59 i salen

Afspiller

09-02-2018 kl. 08:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

08-02-2018 kl. 11:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om regeringens plan for byggeriet af den nye Storstrømsbro

Afspiller

08-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 58 i salen

Afspiller

07-02-2018 kl. 19:00

Borgermøde i Horslunde, Lolland. Åben debat om udviklingen i landdistrikterne og landdistriktspolitik

Afspiller

07-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 57 i salen

Afspiller

07-02-2018 kl. 09:45

Høring i Undervisningsudvalget om erhvervsuddannelserne

Afspiller

06-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om pårørendepolitik på ældreområdet

Afspiller

06-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 56 i salen

Afspiller

02-02-2018 kl. 10:00

Møde nr 55 i salen

Afspiller

01-02-2018 kl. 10:00

Møde nr 54 i salen

Afspiller

31-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om, hvorfor regeringen har besluttet at ændre på retningslinjer for støtte til palæstinensiske og israelske organisationer

Afspiller

31-01-2018 kl. 13:00

Høring i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om fremtidens postvæsen

Afspiller

31-01-2018 kl. 13:00

Møde nr 53 i salen

Afspiller

31-01-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om, hvorvidt oplysninger om statsministerens relation til kvotekonger var korrekte og fyldstgørende

Afspiller

31-01-2018 kl. 10:00

Høring i Beskæftigelsesudvalget om tilkendelse af førtidspension

Afspiller

31-01-2018 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om offentlig innovation om Alliance Security Services opfyldelse af arbejdsklausulens krav

Afspiller

30-01-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om salg af cigaretter til børn og mindreårige og åbent samråd om afskaffelse af afgiften på alkoholsodavand

Afspiller

30-01-2018 kl. 13:00

Møde nr 52 i salen

Afspiller

29-01-2018 kl. 13:45

Ungdomsparlament møde nr. 3 - Forhandling og afstemninger

Afspiller

29-01-2018 kl. 12:30

Ungdomsparlament møde nr. 2 - Ungdomsparlamentarikerne stiller spørgsmål til ministrene

Afspiller

29-01-2018 kl. 09:10

Ungdomsparlament møde nr. 1 - Folketings formand byder velkommen

Afspiller

26-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 51 i salen

Afspiller

26-01-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

25-01-2018 kl. 13:30

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om gigtlidelse og muskel- og skeletsygdom

Afspiller

25-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 50 i salen

Afspiller

24-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 49 i salen

Afspiller

24-01-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Hjarnø Havbrug har opdrættet sølvlaks uden de rette tilladelser

Afspiller

24-01-2018 kl. 09:30

Høring i NATO’s Parlamentariske Forsamling om NATO og USA - samme kurs?

Afspiller

23-01-2018 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om kontrakten mellem KU og Landbrug & Fødevarers videnscenter SEGES

Afspiller

23-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om administration og bureaukrati ifm. afsatte midler og puljer på ældreområdet

Afspiller

23-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om stopprøver i folkeskolen

Afspiller

23-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om databeskyttelseslovforslagets bestemmelser om viderebehandling af personoplysninger og oplysningspligt

Afspiller

23-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 48 i salen

Afspiller

23-01-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om erhvervspakken

Afspiller

19-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 47 i salen

Afspiller

19-01-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

18-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om erhvervslivets kritik af regeringens kurs på klima- og energiområdet

Afspiller

18-01-2018 kl. 12:00

Høring i Retsudvalget om bander

Afspiller

18-01-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om afskaffelse af refusion aktivering

Afspiller

18-01-2018 kl. 10:10

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om PostNord og åbent samråd om gælden i Metroselskabet og By & Havn

Afspiller

18-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 46 i salen

Afspiller

18-01-2018 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om genindplacering i dagpengesystemet

Afspiller

17-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om at forbedre beskyttelsen mod psykisk vold mod mænd, kvinder og børn

Afspiller

17-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 45 i salen

Afspiller

17-01-2018 kl. 09:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om fyringen af Johanne Schmidt-Nielsen fra Danmarks Radios julekalender

Afspiller

17-01-2018 kl. 09:00

Høring i Miljø- og fødevareudvalget om Brexit og fiskeri

Afspiller

16-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om økonomien på landets folkeskole

Afspiller

16-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om bemanding på plejehjem

Afspiller

16-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 44 i salen

Afspiller

12-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 43 i salen

Afspiller

11-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om EU's sortliste over skattely

Afspiller

11-01-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om hashsalg på Christiania

Afspiller

11-01-2018 kl. 12:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om humanitære opholdstilladelser

Afspiller

11-01-2018 kl. 11:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om udnyttelse af dansk VE-strøm

Afspiller

11-01-2018 kl. 10:30

Høring i Skatteudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Paradise Papers

Afspiller

11-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 42 i salen

Afspiller

10-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om hvilke initiativer regeringen agter at tage for at bekæmpe seksuel chikane og seksuelle overgreb generelt og på arbejdsmarkedet

Afspiller

10-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 41 i salen

Afspiller

10-01-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dagpengemodtageres ret til dagpenge ved kortvarigt arbejde

Afspiller

09-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om elevfordelingen på de almene gymnasier

Afspiller

09-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 40 i salen

Afspiller

22-12-2017 kl. 19:00

Møde nr. 39 i salen

Afspiller

22-12-2017 kl. 08:00

Møde nr 38 i salen

Afspiller

20-12-2017 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-12-2017 kl. 09:00

Møde nr. 37 i salen

Afspiller

19-12-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om forsinkelsen af byggeriet på KU

Afspiller

19-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om de forkerte opgørelsesmetoder for overbelægning og for ændring i regnemetoden

Afspiller

19-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 36 i salen

Afspiller

18-12-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Finansudvalget om de præciserede DAC reglers betydning for dansk udviklingsbistand

Afspiller

18-12-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget for udviklingssamarbejde om rohingyaernes situation i Myanmar og Bangladesh

Afspiller

18-12-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om skatteelementerne i Aftale om finansloven for 2018

Afspiller

15-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 35 i salen

Afspiller

15-12-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 16 (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)

Afspiller

15-12-2017 kl. 08:00

Møde i Europudvalget

Afspiller

14-12-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Retsudvalget om danske domstoles henvisninger til den Europæiske Menneskerettighedskonvention i udvisningssager

Afspiller

14-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om anvendelse af olieprisscenarier, der bygger på, at gennemførelse af Parisaftalen lykkes/mislykkes

Afspiller

14-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 34 i salen

Afspiller

14-12-2017 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om virksomhedspraktik

Afspiller

13-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 33 i salen

Afspiller

13-12-2017 kl. 11:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsulykker der ikke er blevet anmeldt af arbejdsgiveren

Afspiller

13-12-2017 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

12-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om sagen fra Svendborg Sygehus

Afspiller

12-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om danske skoleelevers læseevner

Afspiller

12-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 32 i salen

Afspiller

12-12-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om unge udsatte borgere på arbejdsmarkedet, særligt vedrørende arbejdsulykker, stress og hårdt fysisk arbejde

Afspiller

08-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 31 i salen

Afspiller

08-12-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-12-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om finansiel stabilitet

Afspiller

07-12-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om anskaffelsen af F35 kampfly

Afspiller

07-12-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om konkursrytteri

Afspiller

07-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 30 i salen

Afspiller

06-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 29 i salen

Afspiller

05-12-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Udenrigsudvalget for udviklingssamarbejde om kanalisering af udviklingsmidler gennem skattely

Afspiller

05-12-2017 kl. 14:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om udflytning af statslige arbejdspladser

Afspiller

05-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 28 i salen

Afspiller

01-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 27 i salen

Afspiller

01-12-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedrivningspuljen

Afspiller

01-12-2017 kl. 07:30

Åbent møde i Europudvalget

Afspiller

30-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om et polsk værfts anvendelse af nordkoreansk arbejdskraft ved byggeri af dansk inspektionsfartøj

Afspiller

30-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om akutlægebilen i Nordjylland, om lægedækning i Region Sjælland og om ulighed i behandlingen af leukæmi

Afspiller

30-11-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fødselsregistreringssted i pas og åbent samråd om hashsalg på Christiania

Afspiller

30-11-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om indsatsen mod overgreb på og omsorgssvigt af børn

Afspiller

30-11-2017 kl. 11:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om motorvejsudvidelsen samt den nye jernbane på Vestfyn

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om skattelækket ”Paradise Papers”

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om ministerens og ministeriets rolle i sagen om Exitcirklen

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:00

Konference om forsvarsforliget og den sikkerhedspolitiske situation

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 26 i salen

Afspiller

29-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om eksport af sociale klienter fra en kommune til anden kommune

Afspiller

29-11-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om usikkerheder ved modellen, der ligger til grund for landbrugspakken og om klorofylindhold i vandområderne

Afspiller

29-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 25 i salen

Afspiller

28-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Afspiller

28-11-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om rapporter fra EU og EUROPOL vedr. IP-kriminalitet

Afspiller

28-11-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om SOSU-uddannelserne og om SOSU-hjælpere og -assistenter i ældreplejen

Afspiller

28-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 24 i salen

Afspiller

28-11-2017 kl. 09:40

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om NGO skibe ved Libyen

Afspiller

27-11-2017 kl. 13:00

Konference i anledning af Finlands 100-årsjubilæum

Afspiller

24-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 23 i salen

Afspiller

24-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-11-2017 kl. 09:00

Europarådet - standing committee meeting

Afspiller

23-11-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om udvisning af kriminelle udlændinge

Afspiller

23-11-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Danske Bank og hvidvask

Afspiller

23-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 22 i salen

Afspiller

22-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 21 i salen

Afspiller

17-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

16-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 20 i salen

Afspiller

16-11-2017 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Arbejdstilsynet

Afspiller

15-11-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om dispensationer til anvendelsen af ikke godkendte pesticider og glyfosat i landbruget

Afspiller

15-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 19 i salen

Afspiller

15-11-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om redegørelse for ændring i regnemetoden for overbelægning

Afspiller

15-11-2017 kl. 10:00

Høring i Retsudvalget om Folketingets Ombudsmands beretning for 2016

Afspiller

14-11-2017 kl. 14:45

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om anvendelse af chauffører fra lande uden for EU

Afspiller

14-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 18 i salen

Afspiller

10-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 17 i salen

Afspiller

10-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om baggrunden for overførslen af fiskeriområdet

Afspiller

09-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 16 i salen

Afspiller

08-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 15 i salen

Afspiller

08-11-2017 kl. 13:00

Høring i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om andelsboligsektoren

Afspiller

07-11-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om SU-gæld hos udenlandske studerende

Afspiller

07-11-2017 kl. 15:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om medicinering i børne- og ungdomspsykiatrien og åbent samråd om arbejdsmiljø på danske sygehuse

Afspiller

07-11-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om gæld i udlandet

Afspiller

07-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 14 i salen

Afspiller

07-11-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget for offentlig innovation om lærernes arbejdstidsregler

Afspiller

03-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 13 i salen

Afspiller

03-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-11-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om Vestjysk Bank

Afspiller

02-11-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om digital skat

Afspiller

02-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 12 i salen

Afspiller

01-11-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om salget af Mærsk Olie & Gas til Total

Afspiller

01-11-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ressourceforløb

Afspiller

31-10-2017 kl. 10:45

Folketingets og regeringens officielle markering af reformationsjubilæet

Afspiller

30-10-2017 kl. 13:00

Konferencen om Reformationsjubilæet

Afspiller

27-10-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

27-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 11 i salen

Afspiller

26-10-2017 kl. 15:10

Åbent samråd i Retsudvalget om kriminelle udlændinges meldepligt

Afspiller

26-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om hvidvask i den finansielle sektor

Afspiller

26-10-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om boligudbuddet af almene boliger og om offentlig støtte til almene boligselskaber

Afspiller

26-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 10 i salen

Afspiller

25-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Kirkeudvalget om, hvilke initiativer der er iværksatog planlagt som følge af L 19 (trossamfund uden for folkekirken)

Afspiller

25-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om situationen i Catalonien efter folkeafstemningen om selvbestemmelse den 1. oktober 2017

Afspiller

25-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 9 i salen

Afspiller

25-10-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker på landevejene og åbent samråd om brugsanvisninger og montagevejledninger

Afspiller

25-10-2017 kl. 09:45

Høring i Retsudvalget om legalisering eller afkriminalisering af cannabis

Afspiller

24-10-2017 kl. 14:45

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om kvoteflygtninge

Afspiller

24-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om kvalitet i folkeskolen og om besparelser på erhvervsuddannelserne

Afspiller

24-10-2017 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-10-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om neutrale cigaretpakker i Danmark, åbent samråd om erstatningssager, disciplinærsager og andre klagesager og åbent samråd om administrative medarbejder i regionerne

Afspiller

24-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 8 i salen

Afspiller

13-10-2017 kl. 11:00

Åbent møde i Europaudvalget

Afspiller

13-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 7 i salen

Afspiller

12-10-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ledsagelse til blinde

Afspiller

12-10-2017 kl. 11:15

Åbent samråd i Europaudvalget

Afspiller

12-10-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om midler afsat til skattevæsenet i regeringens forslag til finanslov for 2018

Afspiller

12-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 6 i salen

Afspiller

12-10-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om økonomien på AMU Vest

Afspiller

11-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 5 i salen

Afspiller

11-10-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme

Afspiller

11-10-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om instruks om indkvartering af mindreårige gifte asylansøgere

Afspiller

11-10-2017 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis

Afspiller

11-10-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker ved arbejde på skibe

Afspiller

10-10-2017 kl. 15:05

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om klippekortsordningen for ældre på plejehjem

Afspiller

10-10-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om læreruddannede i folkeskolen

Afspiller

10-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 4 i salen

Afspiller

10-10-2017 kl. 13:00

Høring i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om FN’s verdensmål og klima

Afspiller

06-10-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

06-10-2017 kl. 07:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljø på hospitaler

Afspiller

05-10-2017 kl. 10:00

Møde i salen (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

05-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 3 i salen

Afspiller

04-10-2017 kl. 13:30

Høring i Ligestillingsudvalget om menneskehandel

Afspiller

04-10-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om status for initiativerne i handlingsplanen for bedre velfærd for svin

Afspiller

04-10-2017 kl. 13:00

Møde nr 2 i salen

Afspiller

04-10-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Grønlandsudvalget om søkortopmålingen af de grønlandske farvande

Afspiller

04-10-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om en aktiv indsats for udsatte borgere

Afspiller

04-10-2017 kl. 07:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ”gule fagforeninger”

Afspiller

03-10-2017 kl. 12:00

Møde nr. 1 i salen (Folketingets åbning)

Afspiller

02-10-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om realisering af folketingsvedtagelse V 79 (2015-16) om Vestsahara

Afspiller

28-09-2017 kl. 14:10

Åbent samråd i Retsudvalget om utryghedsskabende tiggeri

Afspiller

28-09-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om regeringens skatteudspil

Afspiller

28-09-2017 kl. 09:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

28-09-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om illegale indvandrere

Afspiller

27-09-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om politianmeldelsen af Mærsk for udledning af ulovlige kemikalier

Afspiller

27-09-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om de geografiske fordelingsmæssige konsekvenser af regeringens skatteudspil ”JobReform fase II”

Afspiller

27-09-2017 kl. 13:00

Høring i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Digitalt Vækstpanel

Afspiller

27-09-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om besparelser i Arbejdstilsynet

Afspiller

26-09-2017 kl. 17:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om manglen på neurologer på danske sygehuse og om fald i rettidige kræftpakkeforløb

Afspiller

26-09-2017 kl. 13:30

Ekspertmøde i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om realkreditsektoren

Afspiller

26-09-2017 kl. 08:30

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om tvang og medicinering i psykiatrien

Afspiller

20-09-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om fald i brugen af intensiv døgnbehandling til stofmisbrugere

Afspiller

20-09-2017 kl. 09:30

Høring i Forsvarsudvalget

Afspiller

19-09-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget Åbent samråd om værdig ældrepleje, og om produktivitetskrav i sundhedsvæsenet

Afspiller

19-09-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om boliger til studerende

Afspiller

19-09-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om børnechecken

Afspiller

15-09-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

14-09-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om udspil om ungdomskriminalitet og åbent samråd om konsekvenser ved optøjer til fodboldkampe

Afspiller

14-09-2017 kl. 12:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om hvorfor regeringen nu nedsætter en seniortænketank for et godt seniorarbejdsliv

Afspiller

13-09-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget vedr. vejledninger om ressourceforløb

Afspiller

08-09-2017 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-09-2017 kl. 10:00

Møde i salen (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

07-09-2017 kl. 10:00

Møde i salen (Finanslovsdebat)

Afspiller

06-09-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri

Afspiller

06-09-2017 kl. 13:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedrivningspuljen

Afspiller

06-09-2017 kl. 13:00

Møde nr. 111 i salen

Afspiller

06-09-2017 kl. 07:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om de stigende sagsbehandlingstider på arbejdsskadeområdet

Afspiller

05-09-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om ophugning af danske skibe uden for Danmarks grænser

Afspiller

31-08-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om manglende efteruddannelse af DSB’s lokomotivførere

Afspiller

30-08-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om IT-koks i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsloftet

Afspiller

29-08-2017 kl. 08:30

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om konkurser i plejesektoren

Afspiller

25-08-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om overgreb på tilbageholdte på Al Asad basen og om erstatning til skadede danske soldater på FN missioner

Afspiller

24-08-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om værdighed og tryghed i den kommunale ældrepleje

Afspiller

24-08-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om ministerens opfattelse af og arbejde med at styrke TCO (Total Cost of Ownership) i vandsektoren

Afspiller

24-08-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Finansudvalget om statslån til almene boliger

Afspiller

22-08-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Retsudvalget om Europol aftalen

Afspiller

22-08-2017 kl. 13:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om øget kommercialisering af tandplejen i Danmark

Afspiller

22-08-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om status for drøftelserne mellem KVINFO og Kulturministeriet om flytningen af biblioteksopgaven

Afspiller

17-08-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om efterforskning og indvinding af olie og gas, og om fordeling af myndighedsansvaret mellem stat og kommune vedrørende efterforskning og indvinding af olie og gas

Afspiller

17-08-2017 kl. 12:15

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om bevilling af hjælpemidler

Afspiller

30-06-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om tilgængelighed for handicappede

Afspiller

29-06-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om samarbejdet mellem politiet og SKAT vedrørende inddrivelse af bøder, og om at sende kriminelle rumænske statsborgere til afsoning i Rumænien

Afspiller

29-06-2017 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

29-06-2017 kl. 09:45

Åbent samråd i Skatteudvalget

Afspiller

29-06-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om kommuners brug af værdighedsmilliarden

Afspiller

28-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om økonomiske regnemodeller

Afspiller

27-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om effekt og forbrug af antidepressiv medicin

Afspiller

23-06-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

23-06-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om lovligheden af udlændinge- og integrationsministerens instruks om mindreårige gifte asylansøgere

Afspiller

22-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om statens bloktilskud og produktivitetskravet på sygehusene

Afspiller

22-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om kontanthjælpsreformens betydning for børn og familier

Afspiller

22-06-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om den tyrkiske ambassades indsamling af oplysninger om dansk-tyrkere

Afspiller

21-06-2017 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Sundheds,- og Ældreudvalget om monitorering af tvang i psykiatrien og om forbud mod salg af tobak til børn og unge

Afspiller

20-06-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om bredbåndspuljen

Afspiller

15-06-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om flygtningemodtagelse og om udviklingsbistanden

Afspiller

14-06-2017 kl. 14:45

Møde nr. 110 i salen

Afspiller

14-06-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Kystdirektoratets kendskab til SIC-forsøg, om det miljømæssige råderum i Kattegat

Afspiller

14-06-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om stramninger i terror- og udlændingelovgivningen på baggrund af terrorangrebet i Manchester

Afspiller

14-06-2017 kl. 13:00

Møde nr. 109 i salen

Afspiller

14-06-2017 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

13-06-2017 kl. 15:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks samarbejde med irakiske styrker, efter at irakisk politi rapporteres at have begået menneskerettighedsforbrydelser

Afspiller

13-06-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om hackerangreb mod Danmark

Afspiller

09-06-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-06-2017 kl. 09:15

Åbent samråd i Finansudvalget om behov for reformer for at få råd til velfærd

Afspiller

08-06-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om afstandskriterium for optagelse på gymnasium

Afspiller

08-06-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds-, og Ældreudvalget om håndtering af multisygdom i det danske sundhedsvæsen

Afspiller

07-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om KVINFOs arbejde med mentornetværket

Afspiller

07-06-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ventetider på videoafhøring af børn og presset på børnehusene

Afspiller

07-06-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om mulighederne for at forpligte medier til f.eks. at følge medieansvarsloven

Afspiller

06-06-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om køkkenpuljen, antidepressiv medicin og om håndtering af multisygdom i det danske sundhedsvæsen

Afspiller

06-06-2017 kl. 13:15

Åbent samråd i Kirkeudvalget om konfirmationsundervisning, Blå mandag og folkekirkens plads i Folkeskolen

Afspiller

06-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om aftale om historisk udredning af Danmarks militære engagement

Afspiller

06-06-2017 kl. 11:15

Åbent samråd i Retsudvalget om dyrepoliti og dyremishandling

Afspiller

06-06-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om lukning af overkørsler i Tønder Kommune

Afspiller

02-06-2017 kl. 14:00

Møde nr. 108 i salen

Afspiller

02-06-2017 kl. 09:00

Møde nr. 107 i salen

Afspiller

02-06-2017 kl. 07:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

01-06-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om instruks om indkvartering af mindreårige gifte asylansøgere

Afspiller

01-06-2017 kl. 14:00

Høring i Udenrigsudvalget om investeringer i virksomheder, som er aktive i de israelske bosættelser

Afspiller

01-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Retsudvalget om videoovervågning af det offentlige rum

Afspiller

01-06-2017 kl. 10:00

Møde nr. 106 i salen

Afspiller

31-05-2017 kl. 10:00

Udvalget for Landdistrikter og Øer. Åben behandling af B 157 (Bevilling til CLF) (S)

Afspiller

31-05-2017 kl. 09:00

Møde nr. 105 i salen - Afslutningsdebat (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

31-05-2017 kl. 09:00

Møde nr. 105 i salen - Afslutningsdebat

Afspiller

30-05-2017 kl. 17:10

Åbent samråd i Retsudvalget om udlændinge, der har fået endeligt afslag på ophold i Danmark

Afspiller

30-05-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om regeringens holdning til skattely

Afspiller

30-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om manglende indkaldelse til supplerende undersøgelse for kræft og om manglende sprogfærdigheder blandt udenlandske læger på danske sygehus

Afspiller

30-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 104 i salen

Afspiller

30-05-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om beskæftigelseseffekter af LAG-indsatsen

Afspiller

30-05-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Finansudvalget om udviklingsbistand

Afspiller

29-05-2017 kl. 10:30

Høring i Skatteudvalget om skattely

Afspiller

29-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 103 i salen

Afspiller

24-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 102 i salen

Afspiller

24-05-2017 kl. 10:00

Høring i Undervisningsudvalget om potentialet i stærkere grundlæggende færdigheder hos alle

Afspiller

24-05-2017 kl. 09:00

Høring i Finansudvalget

Afspiller

24-05-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget om L 41 (Hvidvaskloven)

Afspiller

24-05-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ATP-loven

Afspiller

23-05-2017 kl. 18:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 183 (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder m.v.)

Afspiller

23-05-2017 kl. 16:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om forbedringer i arbejdsmiljøforholdene

Afspiller

23-05-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om virksomheders udnyttelse af lovgivningen om registreringsafgift

Afspiller

23-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om hvordan de stigende sagsbehandlinger og responstider hos politiet nedbringes

Afspiller

23-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 101 i salen

Afspiller

19-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 100 i salen

Afspiller

19-05-2017 kl. 07:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

18-05-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om fjernelse af biblioteksopgaven fra Kvinfo

Afspiller

18-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 99 i salen

Afspiller

17-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 98 i salen

Afspiller

17-05-2017 kl. 13:00

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om specialiserede socialtilbud

Afspiller

17-05-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om museers tilbagebetaling af afdragsfrie lån til Arbejdsmarkedets Feriefond

Afspiller

16-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om botilbud til psykiatriske patienter og hospital- og socialpsykiatrien

Afspiller

16-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 97 i salen

Afspiller

16-05-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om social dumping i chaufførbranchen

Afspiller

15-05-2017 kl. 13:00

Høring i Skatteudvalget om hvidvask

Afspiller

11-05-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Retsudvalget om det lave antal af kriminelle udlændinge, der er sendt til afsoning i hjemlandet i 2016

Afspiller

11-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om problemer med energiselskabernes energispareindsats

Afspiller

11-05-2017 kl. 13:45

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om russisk hacking af det danske forsvar

Afspiller

11-05-2017 kl. 10:30

Åbent samråd Skatteudvalget om L 183 (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder)

Afspiller

11-05-2017 kl. 10:00

Høring i Undervisningsudvalget om bevægelse i folkeskolen

Afspiller

11-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 96 i salen

Afspiller

11-05-2017 kl. 07:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-05-2017 kl. 14:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-05-2017 kl. 13:15

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om tidlig børneindsats

Afspiller

10-05-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om udtalelser vedrørende KVINFOs mentornetværk

Afspiller

10-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 95 i salen

Afspiller

10-05-2017 kl. 09:00

Høring i Ligestillingsudvalget om ligeløn

Afspiller

09-05-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om uddannelsesloftets positivliste

Afspiller

09-05-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om L 162 (26 års reglen) og om L 163 (ægtefælle til udlandsdanskere)

Afspiller

09-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om lektiehjælp

Afspiller

09-05-2017 kl. 13:00

Høring i Arktisk Arbejdsgruppe om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer

Afspiller

09-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 94 i salen

Afspiller

08-05-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om FN's forhandlinger om forbud mod atomvåben og om de seneste israelske bosættelsesplaner på Vestbredden

Afspiller

05-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 93 i salen

Afspiller

05-05-2017 kl. 08:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

04-05-2017 kl. 13:15

Åbent samråd i Finansudvalget om OECD's opgørelsesmetoder

Afspiller

04-05-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om sænkelse af selskabsskatten

Afspiller

04-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 92 i salen

Afspiller

03-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 91 i salen

Afspiller

03-05-2017 kl. 13:00

Høring i Europaudvalget om CETA

Afspiller

03-05-2017 kl. 13:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om Færgesekretariatets arbejde, resultater og projekter

Afspiller

03-05-2017 kl. 09:30

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

Afspiller

03-05-2017 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om homofobi i dansk fodbold

Afspiller

03-05-2017 kl. 07:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget og udvalgsbehandling af B 145 (om skattefri præmie)

Afspiller

02-05-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om pædagogers tid alene med en børnegruppe i daginstitutionerne

Afspiller

02-05-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om overgreb på civile i Irak

Afspiller

02-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 90 i salen

Afspiller

02-05-2017 kl. 09:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om bioøkonomi

Afspiller

28-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 88 i salen

Afspiller

27-04-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om generalkonsulstillingen i Flensborg

Afspiller

27-04-2017 kl. 14:00

Møde nr. 88 i salen

Afspiller

27-04-2017 kl. 13:30

Åbent ekspertmøde i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ændringer af valgloven

Afspiller

27-04-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Retsudvalget om afsoningsforholdene i Kriminalforsorgens institutioner og om krænkelser af ophavsrettigheder på internettet

Afspiller

27-04-2017 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

27-04-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om styrkelse af SKATs indsatsområdet

Afspiller

27-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 87 i salen

Afspiller

26-04-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om opfølgning på COP13, Cancun-deklarationen og Aichi-biodiversitetsmålene

Afspiller

26-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 86 i salen

Afspiller

26-04-2017 kl. 10:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om Danmarks grønne nationalregnskab og sammenhængen mellem landets økonomi og miljø

Afspiller

26-04-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Retsudvalget om konsekvenser for Danmark af den stigende kriminalitet i Malmø

Afspiller

25-04-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om bevægelse i folkeskolen

Afspiller

25-04-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Sundheds-, og Ældreudvalget om hjælpemidler på plejehjem, om responstid i det præhospitale beredskab og om det nuværende akutberedskab

Afspiller

25-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 85 i salen

Afspiller

25-04-2017 kl. 09:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug (L 111)

Afspiller

21-04-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

21-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 84 i salen

Afspiller

20-04-2017 kl. 15:30

Åbent møde i Europaudvalget om brexit og Danmarks rolle i det fremtidige europæiske samarbejde

Afspiller

20-04-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om økonomisk ulighed

Afspiller

20-04-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Europaudvalget om optagelse af balkanlande i EU

Afspiller

20-04-2017 kl. 10:15

Høring i Undervisningsudvalget om antiradikalisering på ungdomsuddannelserne

Afspiller

20-04-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 41 (hvidvaskloven)

Afspiller

20-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 83 i salen

Afspiller

19-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 82 i salen

Afspiller

19-04-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om IT-problemer på KMD

Afspiller

18-04-2017 kl. 16:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om konsekvenserne af konkursramte plejefirmaer

Afspiller

18-04-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om rygeforbud på erhvervsskoler

Afspiller

18-04-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om videre uddannelse til unge med nedsat funktionsevne og om stigningen i antallet af elever på fri- og privatskoler

Afspiller

18-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 81 i salen

Afspiller

07-04-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 165 (om ændring af lånegrænse for fritidshuse)

Afspiller

07-04-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 80 i salen

Afspiller

07-04-2017 kl. 07:15

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Finanstilsynets ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-papers”-sagen”

Afspiller

06-04-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om øget kvælstofudledning

Afspiller

06-04-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om moms på pakkepost

Afspiller

05-04-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om opfølgning på COP13, Cancun-deklarationen

Afspiller

05-04-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om ministerens rolle i sagen omkring forrentning i fjernvarmen

Afspiller

05-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 79 i salen

Afspiller

04-04-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om udlicitering og privatisering i ældreplejen og om vaccineproduktion

Afspiller

04-04-2017 kl. 13:15

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om kønsopdelt svømmeundervisning

Afspiller

04-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 78 i salen

Afspiller

31-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Finansudvalget om ældreplejen

Afspiller

31-03-2017 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

31-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 77 i salen

Afspiller

31-03-2017 kl. 08:30

Åbent samråd i Miljø - og Fødevareudvalget om tilbageholdelse af oplysninger i sagen om stramning af reglerne kvotekoncentration (kvotekonger)

Afspiller

30-03-2017 kl. 15:05

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om hjemsendelse af afviste asylansøgere

Afspiller

30-03-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser

Afspiller

30-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om politiets døgnrapporter

Afspiller

30-03-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om Københavns Lufthavn

Afspiller

30-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 76 i salen

Afspiller

29-03-2017 kl. 14:00

Høring i Indfødsretsudvalget om tildeling af dansk statsborgerskab i dispensationssager

Afspiller

29-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om L 111 (marine virkemidler)

Afspiller

29-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 75 i salen

Afspiller

29-03-2017 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om den sprogteknologiske udvikling

Afspiller

28-03-2017 kl. 16:15

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om nedskæringer på pædagoguddannelsen

Afspiller

28-03-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om social arv og social ulighed

Afspiller

28-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om forældrebetalt digitalt udstyr i folkeskolen

Afspiller

28-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 74 i salen

Afspiller

28-03-2017 kl. 10:30

Åbent møde med ministeren for nordisk samarbejde

Afspiller

24-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 73 i salen

Afspiller

24-03-2017 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om regeringens indsats for at hjælpe den danske statsborger og menneskerettighedsaktivist Abdulhadi al-Khawaja

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 40 (Markedsføringsloven)

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om regeringens forslag om at øge realkreditbelåningen

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fødselsregistreringssted i pas

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om EU-Kommissionens svar til MEP Jørn Dohrmann (DF), om indholdet af nitrat i grundvandet i Danmark og om indberetning af forkerte tal til EU

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 72 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsmodtagere i løntilskud

Afspiller

22-03-2017 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget og Grønlandsudvalget om justitsområdet i Grønland

Afspiller

21-03-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om progression i ejendomsværdiskatten

Afspiller

21-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om videregående uddannelse til unge med nedsat funktionsevne og om regeringens forslag om en fremtidig offentlig vækst

Afspiller

21-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

17-03-2017 kl. 11:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

15-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsudbudsreformer

Afspiller

14-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

03-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 67 i salen

Afspiller

03-03-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2017 kl. 16:30

Åbent samråd i Retsudvalget om udsatte boligområder

Afspiller

02-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælp til syrienskrigere

Afspiller

02-03-2017 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om ophugning af skibe

Afspiller

02-03-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om EU-Kommissionens investeringsplan (Junckerplanen)

Afspiller

02-03-2017 kl. 11:50

Åbent samråd i Retsudvalget om logning og dommen i Tele2-Watson sagen

Afspiller

02-03-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen

Afspiller

02-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 66 i salen

Afspiller

01-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 65 i salen

Afspiller

01-03-2017 kl. 10:00

Høring i Retsudvalget om IP-kriminalitet på internettet

Afspiller

01-03-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks militære samarbejde med USA efter præsidentskiftet i USA

Afspiller

01-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om konsekvenserne af regeringens nedskæringer på 22,5 mio. kr. på Rigsarkivet

Afspiller

01-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget samråd om livsvigtig medicin til kontanthjælpsmodtagere

Afspiller

28-02-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om private videregående uddannelser

Afspiller

28-02-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om forholdene på de psykiatriske afdelinger, og om indsatsen overfor psykisk syge patienter

Afspiller

28-02-2017 kl. 15:45

Åbent samråd i Udvalget for Forretningsordenen om mulighed for tidligere pension for politikere

Afspiller

28-02-2017 kl. 13:00

Møde nr. 64 i salen

Afspiller

28-02-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om konsekvenserne ved det nye takstsystem på Sjælland

Afspiller

27-02-2017 kl. 10:30

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om dansk landdistriktspolitik i nyere tid og i fremtiden

Afspiller

26-02-2017 kl. 10:15

Folkehøring om EU - Hvad vil vi med det europæiske samarbejde

Afspiller

25-02-2017 kl. 13:20

Folkehøring om EU - Fordele og ulemper ved EU-borgernes frie bevægelighed

Afspiller

24-02-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-02-2017 kl. 10:00

Møde nr. 63 i salen

Afspiller

23-02-2017 kl. 16:30

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om ligestilling

Afspiller

23-02-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om udstedelsen af 30-årige statsobligationer i 2008

Afspiller

23-02-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om renovering af lejeboliger i Tingbjerg

Afspiller

23-02-2017 kl. 10:00

Møde nr. 62 i salen

Afspiller

22-02-2017 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

22-02-2017 kl. 13:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om tilskud til nedsættelse af færgetakster

Afspiller

22-02-2017 kl. 13:00

Møde nr. 61 i salen

Afspiller

22-02-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om årsagerne til stigningen i ventetiden i AES

Afspiller

22-02-2017 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om armslængdeprincippet

Afspiller

21-02-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om værdig ældrepleje på landets plejehjem

Afspiller

21-02-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om Danmarks indsats i Irak

Afspiller

21-02-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om pædagoger i folkeskolen bidrager til at styrke elevernes læring og trivsel

Afspiller

21-02-2017 kl. 13:00

Møde nr. 60 i salen

Afspiller

20-02-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-02-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Afspiller

10-02-2017 kl. 10:00

Møde nr. 59 i salen

Afspiller

09-02-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om det offentlige forbrug og serviceniveau for de ældre

Afspiller

09-02-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om status for Energispareordningen

Afspiller

09-02-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget økonomisk ulighed og om reduktion af antallet af offentligt ansatte

Afspiller

09-02-2017 kl. 10:00

Møde nr. 58 i salen

Afspiller

08-02-2017 kl. 13:00

Møde nr. 57 i salen

Afspiller

07-02-2017 kl. 15:30

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om dobbeltuddannelser

Afspiller

07-02-2017 kl. 15:15

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om regeringens pulje på 500 mio. kr. til lavt præsterende skoler, der løfter deres elever fagligt

Afspiller

07-02-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om indsatsen over for patienter med hjerneskade og om hospitalslægers bibeskæftigelse

Afspiller

07-02-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om bedrageri på internettet

Afspiller

07-02-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om trafikal ligestilling for danske øer

Afspiller

07-02-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om reformer i FN og NATO

Afspiller

07-02-2017 kl. 13:00

Møde nr. 56 i salen

Afspiller

07-02-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om ny prisportal for boliglån

Afspiller

03-02-2017 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

03-02-2017 kl. 10:00

Møde nr. 55 i salen

Afspiller

02-02-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om at genoprette besøgstallene til statens museer

Afspiller

02-02-2017 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-02-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ansættelse af direktør for ATP

Afspiller

02-02-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om kvalitetsforringelser af de bløde velfærdsydelser

Afspiller

02-02-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om beskyttelsen af grænserne i Københavns Lufthavn

Afspiller

02-02-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Afspiller

02-02-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om Post Nords quickbreve og om mulig social dumping i Post Nord

Afspiller

02-02-2017 kl. 10:00

Møde nr. 54 i salen

Afspiller

01-02-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om CBS-rapporten ”Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne

Afspiller

01-02-2017 kl. 13:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer og Undervisningsudvalget om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne

Afspiller

01-02-2017 kl. 13:00

Møde nr. 53 i salen

Afspiller

01-02-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om status omkring Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Afspiller

01-02-2017 kl. 07:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om arbejdsvilkår for ansatte i private virksomheder i pleje- og omsorgssektoren

Afspiller

31-01-2017 kl. 15:15

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om politiets ageren over for borgere

Afspiller

31-01-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om seksuelt overførte sygdomme og om brug af lattergas som rusmiddel

Afspiller

31-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 52 i salen

Afspiller

27-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 51 i salen

Afspiller

27-01-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

26-01-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Seahawk helikopteres manglende flotation system

Afspiller

26-01-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om kystbeskyttelse ved Roskilde Fjord og om miljøpåvirkningerne som følge af katastrofen på Fredericia Havn

Afspiller

26-01-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om, hvordan revisionen af dansk økonomi har påvirket regeringens vurdering af dansk velstand

Afspiller

26-01-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om antallet af hjemløse i Danmark

Afspiller

26-01-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om regulering af husleje

Afspiller

26-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 50 i salen

Afspiller

25-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 49 i salen

Afspiller

25-01-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Finansudvalget om ekstraregninger til kommunerne og om skattestoppet, øget arbejdsudbud og regeringens definition af velfærd

Afspiller

25-01-2017 kl. 09:30

Høring i Ligestillingsudvalget om hævnporno

Afspiller

24-01-2017 kl. 14:00

Møde nr. 48 i salen

Afspiller

23-01-2017 kl. 10:00

Skolevalg 2017 - Paneldebat

Afspiller

20-01-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 47 i salen

Afspiller

19-01-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om plejehjemmet Lotte

Afspiller

19-01-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om regeringens nye regeringsgrundlag på beskæftigelsesområdet

Afspiller

19-01-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om et ambitiøst mål for den grønne omstilling

Afspiller

19-01-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om nedrustning af atomvåben

Afspiller

19-01-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om regeringens visioner for dagtilbudsområdet

Afspiller

19-01-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om almene boligselskaber og almene boliger

Afspiller

19-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 46 i salen

Afspiller

18-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 45 i salen - Spørgetid

Afspiller

18-01-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Retsudvalget om bemanding i fængslerne

Afspiller

17-01-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om social dumping

Afspiller

17-01-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om alderstest af asylansøgere

Afspiller

17-01-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om pressens vilkår i Danmark

Afspiller

17-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 44 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

13-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 43 i salen

Afspiller

13-01-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

12-01-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om spredning af MRSA til mennesker og om arbejdsmiljø for ansatte, der arbejder med mennesker med demens

Afspiller

12-01-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om sexchikane på danske arbejdspladser

Afspiller

12-01-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fri proces

Afspiller

12-01-2017 kl. 11:45

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om årsagerne til stigningen i antallet af ansøgninger om julehjælp

Afspiller

12-01-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om gældsslaveri og børnearbejde

Afspiller

12-01-2017 kl. 10:00

Møde nr. 42 i salen

Afspiller

11-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 41 i salen

Afspiller

11-01-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om nedsættelse af licensen og om privatisering af TV-2

Afspiller

11-01-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om inddragelse af fridage for statsansatte

Afspiller

10-01-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om skoleklasser med over 28 elever

Afspiller

10-01-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om førtidspension, ressourceforløb og revalidering

Afspiller

10-01-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 40 (markedsføringsloven)

Afspiller

10-01-2017 kl. 13:00

Møde nr. 40 i salen

Afspiller

21-12-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Finansudvalget om de økonomiske rammer for ældreplejen

Afspiller

20-12-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om kommunerne må stille gratis lokaler til rådighed f.eks. til en ny politiskole

Afspiller

20-12-2016 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-12-2016 kl. 11:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om forholdene på landets fødeafdelinger og om distribution af medicin til landets apoteker

Afspiller

19-12-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om irakiske soldaters krigsforbrydelser

Afspiller

19-12-2016 kl. 10:00

Møde nr. 39 i salen

Afspiller

19-12-2016 kl. 08:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om kvælstof (nitrat) i drikkevandet

Afspiller

19-12-2016 kl. 08:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om L 91

Afspiller

16-12-2016 kl. 10:00

Møde nr. 38 i salen

Afspiller

16-12-2016 kl. 08:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om konsekvenserne af ambulanceselskabet Bios' konkurs

Afspiller

16-12-2016 kl. 08:30

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om produktionsskoleydelsen

Afspiller

16-12-2016 kl. 08:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-12-2016 kl. 15:00

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om situationen på landets fødeafdelinger

Afspiller

15-12-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om en ny politiskole i Vestdanmark

Afspiller

15-12-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om konsekvenserne af at afskaffe Københavns kommunes særtilskud ift. indsatsen over for bl.a. hjemløse

Afspiller

15-12-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om Udlændingestyrelsens tilsynsforpligtelse i forhold til Langelands

Afspiller

15-12-2016 kl. 10:00

Møde nr. 37 i salen

Afspiller

15-12-2016 kl. 07:00

Åbent samråd i Finansudvalget om udviklingsbistanden

Afspiller

14-12-2016 kl. 16:30

Åbent samråd i Kirkeudvalget om folkekirken

Afspiller

14-12-2016 kl. 15:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om udlån af e-bøger

Afspiller

14-12-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om ophugning af Mærsk-skibe på strande i Indien

Afspiller

14-12-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om brugerfinansiering af veje og broer, og om den 3. Limfjordsforbindelse

Afspiller

14-12-2016 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

14-12-2016 kl. 09:00

Møde nr. 36 i salen - Finanslovsdebat

Afspiller

13-12-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om ansættelse af udenlandske læger på danske hospitaler

Afspiller

13-12-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om pædagogers og folkeskolelærers uddannelsesmiljø

Afspiller

13-12-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om indsmugling af cigaretter til Danmark

Afspiller

13-12-2016 kl. 14:15

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om forsvundne afviste asylansøgere

Afspiller

13-12-2016 kl. 13:00

Møde nr. 35 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

13-12-2016 kl. 11:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

12-12-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om tilbud om psykiatrisk behandling til psykisk syge asylansøgere og flygtninge

Afspiller

09-12-2016 kl. 10:00

Møde nr. 34 i salen

Afspiller

09-12-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

08-12-2016 kl. 14:15

Møde nr. 33 i salen

Afspiller

08-12-2016 kl. 13:00

Høring i Transport- og Bygningsudvalget om Transport- og Bygningsministeriets luftfartsstrategi

Afspiller

08-12-2016 kl. 10:00

Møde nr. 32 i salen

Afspiller

07-12-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om Etnisk Ung og bekæmpelse af social kontrol

Afspiller

07-12-2016 kl. 13:30

Høring i Børne- og Undervisningsudvalget om PISA med fokus på social ulighed

Afspiller

07-12-2016 kl. 13:00

Møde nr. 31 i salen - Spørgetid uden statsministeren

Afspiller

07-12-2016 kl. 11:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om PSO-aftalen set i forhold til EU-retten og Parisaftalen

Afspiller

06-12-2016 kl. 17:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om overtrædelser af arbejdsmiljøloven og om de alvorlige arbejdsmiljømæssige problemer i Arbejdstilsynet

Afspiller

06-12-2016 kl. 15:00

Møde nr. 30 i salen

Afspiller

06-12-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om opdeling af elever i klasser på baggrund af etnicitet og om normeringsopgørelser på dagtilbudsområdet

Afspiller

06-12-2016 kl. 13:00

Møde nr. 29 i salen

Afspiller

06-12-2016 kl. 09:00

Høring i Nordisk Råd om faren ved og bekæmpelsen af antimikrobiel resistens

Afspiller

05-12-2016 kl. 10:00

Møde nr. 28 i salen

Afspiller

02-12-2016 kl. 10:00

Møde nr. 27 i salen

Afspiller

02-12-2016 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

01-12-2016 kl. 15:45

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om sanktionspolitikken mod Rusland, og om East Stratcom

Afspiller

01-12-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om sagen om læk af helbredsoplysninger og cpr-numre

Afspiller

01-12-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om, hvorvidt slutteksten i børnefilmen om Cirkeline er foreneligt med DRs virke som en upolitisk public service virksomhed

Afspiller

01-12-2016 kl. 11:45

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om forholdene på børneasylcentrene i Danmark

Afspiller

01-12-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om reservedele til F-35

Afspiller

01-12-2016 kl. 10:00

Møde nr. 26 i salen

Afspiller

30-11-2016 kl. 13:00

Møde nr. 25 i salen

Afspiller

30-11-2016 kl. 12:30

Høring i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om skifergas

Afspiller

29-11-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om forbrug af antipsykotisk medicin til demente

Afspiller

29-11-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om skoleugens længde for 0. klasser

Afspiller

29-11-2016 kl. 13:00

Møde nr. 24 i salen

Afspiller

25-11-2016 kl. 10:00

Møde nr. 23 i salen

Afspiller

25-11-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-11-2016 kl. 17:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om personalemangel på Psykiatrisygehuset i Slagelse

Afspiller

24-11-2016 kl. 11:30

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om brug af OPP-modellen til finansiering af offentlige byggerier

Afspiller

24-11-2016 kl. 10:00

Møde nr. 22 i salen

Afspiller

23-11-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om sagsbehandlingstider L 44 (Miljø- og Fødevareklagenævnet)

Afspiller

23-11-2016 kl. 13:00

Møde nr. 21 i salen - Spørgetid uden statsministeren

Afspiller

23-11-2016 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om en øget negativ social udvikling som følge af kontanthjælpsloftet

Afspiller

23-11-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om Rigsrevisionens rapport om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

Afspiller

23-11-2016 kl. 10:00

Høring i Retsudvalget om Folketingets Ombudsmands beretning for 2015

Afspiller

23-11-2016 kl. 08:30

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om kystbeskyttelse

Afspiller

22-11-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om kvoteflygtninge

Afspiller

22-11-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om produktionsmetoder i tredjelande

Afspiller

22-11-2016 kl. 13:00

Møde nr. 20 i salen - Udvidet spørgetime med statsministeren

Afspiller

21-11-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljøcertivicering

Afspiller

18-11-2016 kl. 10:00

Møde nr. 19 i salen

Afspiller

18-11-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

17-11-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om medicinsk behandling af børn med ADHD og om genindlæggelser i psykiatrien

Afspiller

17-11-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om lukning af Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK)

Afspiller

17-11-2016 kl. 10:00

Høring i Forsvarsudvalget om Arktis

Afspiller

17-11-2016 kl. 10:00

Møde nr. 18 i salen

Afspiller

16-11-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Fødevarestyrelsens rolle i forbindelse med fjernelse/tilbageholdelse af ekspertvurderinger fra DTU om bekæmpelse af MRSA-bakterier

Afspiller

16-11-2016 kl. 13:00

Møde nr. 17 i salen

Afspiller

16-11-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloftet

Afspiller

16-11-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

16-11-2016 kl. 09:30

Høring i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd om udviklingen indenfor CRISPR/genteknologi

Afspiller

15-11-2016 kl. 13:05

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om realkredit og bidragssatser

Afspiller

15-11-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om politiindsatsen i særligt udsatte boligområder, og om den aktuelle situation i rocker- og bandemiljøet

Afspiller

15-11-2016 kl. 13:00

Møde nr. 16 i salen

Afspiller

11-11-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om statsstøtte til det danske rederierhverv gennem DIS-ordningen

Afspiller

11-11-2016 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

11-11-2016 kl. 10:00

Møde nr. 15 i salen

Afspiller

10-11-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om regeringens syn på konventioner

Afspiller

10-11-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Krifa's overenskomst med Alliance Security System

Afspiller

10-11-2016 kl. 13:00

Møde nr. 14 i salen

Afspiller

10-11-2016 kl. 11:45

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om det offentliges brug af virksomheden "Forenede Service"

Afspiller

10-11-2016 kl. 11:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om konsekvenserne for landdistrikterne og yderområder som følge af forsinkelserne med Banedanmarks Signalprogram

Afspiller

10-11-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om bombninger i Syrien og Irak

Afspiller

10-11-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om lovgivningen vedr. fertilitetsbehandling og moms

Afspiller

10-11-2016 kl. 08:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om momspligt af tilskud til nedsættelse af færgetakster

Afspiller

09-11-2016 kl. 13:00

Møde nr. 13 i salen - Spørgetid

Afspiller

09-11-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kommunens anvendelse af nyttejob

Afspiller

09-11-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om Videnscenter for Scenekunst

Afspiller

09-11-2016 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-11-2016 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsskadesager for veteraner

Afspiller

08-11-2016 kl. 15:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om lægers tilknytning til medicinalindustrien

Afspiller

08-11-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om tildeling af forældremyndighed ved forældredrab

Afspiller

08-11-2016 kl. 14:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland

Afspiller

08-11-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om beredskabets ressourcer, og om beredskabets indsatsmuligheder

Afspiller

08-11-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om næste års besparelser på folkeskoler i udsatte kommuner, og om efterskolernes statstilskud

Afspiller

08-11-2016 kl. 13:00

Møde nr. 12 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

04-11-2016 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

03-11-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Grønlandsudvalget

Afspiller

03-11-2016 kl. 09:00

Nordisk Råds 68. session (3. november 2016)

Afspiller

02-11-2016 kl. 09:00

Nordisk Råds 68. session (2. november 2016)

Afspiller

01-11-2016 kl. 14:00

Nordisk Råds 68. session (1.november 2016)

Afspiller

28-10-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om psykiske arbejdsskader

Afspiller

28-10-2016 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

28-10-2016 kl. 10:00

Møde nr. 11 i salen

Afspiller

27-10-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om social skævhed i regeringens 2025-plan

Afspiller

27-10-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om børnefattigdom

Afspiller

27-10-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om borgernes retssikkerhed ifm. udrulningen af regeringens kontanthjælpsloft

Afspiller

27-10-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Finansudvalget om beregninger fra Finansministeriet vedr. artikel i Politiken den 27. september 2016, og om besparelser på boligydelsen

Afspiller

27-10-2016 kl. 10:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om prioritering af arealanvendelse

Afspiller

27-10-2016 kl. 10:00

Møde nr. 10 i salen

Afspiller

26-10-2016 kl. 13:00

Møde nr. 9 i salen

Afspiller

26-10-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om ændringer i børnechecken

Afspiller

25-10-2016 kl. 15:30

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om integrationsydelsen

Afspiller

25-10-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om realkredit og bidragssatser

Afspiller

25-10-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om forringelse af skoleydelsen for produktionsskoleelever og om kvalitet i landets dagtilbud

Afspiller

25-10-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om pladsmangel på kvindekrisecentrene

Afspiller

25-10-2016 kl. 13:00

Møde nr. 8 i salen

Afspiller

25-10-2016 kl. 09:00

Høring i NATO's Parlamentariske Forsamling om Rusland

Afspiller

24-10-2016 kl. 17:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om forholdene i børne- og ungdomspsykiatrien

Afspiller

18-10-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om efteruddannelse og certificering af speciallæger, og om regeringens krav til regionerne

Afspiller

14-10-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om mistrivsel blandt børn og unge

Afspiller

14-10-2016 kl. 10:00

Møde nr. 7 i salen

Afspiller

14-10-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

13-10-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om arbejdsmiljø for ansatte i sundhedssektoren, og om øget brug af beroligende medicin til patienter, og om manglende indberetning af utilsigtede hændelser

Afspiller

13-10-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om indkøb af nye kampfly om indkøb af nye kampfly

Afspiller

13-10-2016 kl. 10:00

Møde nr. 6 i salen

Afspiller

13-10-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om økonomisk ulighed i 2025-planen

Afspiller

12-10-2016 kl. 13:00

Møde nr. 5 i salen

Afspiller

11-10-2016 kl. 19:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om status for hvert af initiativerne i ”Handlingsplan for husdyr-MRSA”

Afspiller

11-10-2016 kl. 17:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om behandling af børns og unges søvnløshed med sovemidler

Afspiller

11-10-2016 kl. 16:05

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om mulighederne for at ændre Statsløsekonventionen

Afspiller

11-10-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om ufrivillig berøring i nattelivet

Afspiller

11-10-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om offentliggørelse af krænkende billeder

Afspiller

11-10-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om skattelettelser i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform”

Afspiller

11-10-2016 kl. 13:00

Møde nr. 4 i salen

Afspiller

11-10-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om betalingstjenesteloven

Afspiller

07-10-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om den geografiske fordeling af topskattelettelser

Afspiller

07-10-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om besparelserne på boligydelsen

Afspiller

07-10-2016 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

06-10-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om regeringens 2025-plan og klimamål

Afspiller

06-10-2016 kl. 10:00

Møde nr. 3 i salen - Åbningsdebat og finanslovsdebat

Afspiller

05-10-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om fjernelse af bevillingen til TÆNK Kemi

Afspiller

05-10-2016 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

05-10-2016 kl. 13:00

Møde nr. 2 i salen

Afspiller

05-10-2016 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget om radikalisering i fængsler

Afspiller

04-10-2016 kl. 17:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om pesticidrester i børns og deres mødres urin

Afspiller

04-10-2016 kl. 12:00

Møde nr. 1 i salen

Afspiller

29-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om effektiviseringspotentialet i forsyningssektoren

Afspiller

29-09-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om mangel på studieboliger

Afspiller

29-09-2016 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

28-09-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om, at kvinder er særligt ramt af nedskæringer efter kommunale besparelser

Afspiller

28-09-2016 kl. 10:00

Høring i Børne- og Undervisningsudvalget om private pasningsordninger

Afspiller

27-09-2016 kl. 15:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om udbud af kystnære havvindmøller

Afspiller

27-09-2016 kl. 15:00

Åbne samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om rygnings udbredelse, og om implementering af de nye kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Afspiller

23-09-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

22-09-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om nedskæringer i Statens Uddannelsesstøtte

Afspiller

22-09-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om kommunernes tildeling af bosteder

Afspiller

22-09-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om mangel på sygeplejersker i Region Sjælland

Afspiller

22-09-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om 225-timersreglen

Afspiller

22-09-2016 kl. 08:40

Åbent samråd i Finansudvalget om rådighedsbeløb og reelle lettelser for en LO-familie ift. 2025-planen

Afspiller

21-09-2016 kl. 10:00

Fælles høring i Børne- og Undervisningsudvalget og Kulturudvalget om kultur i den åbne skole

Afspiller

20-09-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om muslimske gymnasier i Danmark

Afspiller

20-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om politiets indsats mod ulovlig taxakørsel

Afspiller

16-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om nedslidning på arbejdsmarkedet

Afspiller

14-09-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om nedskæringer i Statens Uddannelsesstøtte

Afspiller

14-09-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om den nye bekendtgørelse om godkendelse af vandhaner m.v., og om ny nitratplan og den danske kvægundtagelse

Afspiller

14-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om ligheder mellem plejehjem og hoteller, og om selvskade blandt børn og unge

Afspiller

14-09-2016 kl. 09:30

Høring i Børne- og Undervisningsudvalget om nationale tests

Afspiller

13-09-2016 kl. 14:45

Møde i Europaudvalget om EU27-møde i Bratislava den 16. september 2016

Afspiller

13-09-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om sikkerhed for ansatte i fængsler

Afspiller

13-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælp til sygdomsramte

Afspiller

13-09-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om ufrivillig berøring i nattelivet

Afspiller

12-09-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker på arbejdet

Afspiller

08-09-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om svindel med refusion af udbytteskat

Afspiller

07-09-2016 kl. 12:30

Høring i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om ProduktionsDanmark

Afspiller

06-09-2016 kl. 14:45

Åbent samråd i Retsudvalget om status på sagen om den formodede gerningsmand til attentatet mod Lars Hedegaard

Afspiller

06-09-2016 kl. 10:00

Møde nr. 112 i salen (Finanslovsdebat)

Afspiller

01-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om Rigsrevisionens beretning 21/2015 om indsatsen over for anbragte børn

Afspiller

01-09-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om spørgsmål vedrørende familieplaner m.v. til ansættelsessamtaler

Afspiller

01-09-2016 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget om overvågning på internettet

Afspiller

30-08-2016 kl. 13:45

Åbent samråd i Retsudvalget om Scandinavian Star

Afspiller

25-08-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed

Afspiller

25-08-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om grænsekontrol

Afspiller

24-08-2016 kl. 08:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om indkøb af artilleri

Afspiller

23-08-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om skærpede regler for personer på tålt ophold

Afspiller

23-08-2016 kl. 12:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ressourceforløb

Afspiller

19-08-2016 kl. 10:00

Møde nr. 111 i salen

Afspiller

18-08-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om fejlagtig administration af midler fra tips og lotto

Afspiller

18-08-2016 kl. 08:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om psykiatri, bosteder, koordination og udskrivningsaftaler

Afspiller

17-08-2016 kl. 10:00

Møde nr. 110 i salen

Afspiller

15-08-2016 kl. 10:00

Møde nr. 109 i salen

Afspiller

11-08-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen

Afspiller

15-07-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

30-06-2016 kl. 13:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-06-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget

Afspiller

23-06-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om håndtering af fanger i Irak og om ytringsfrihed i forsvaret

Afspiller

23-06-2016 kl. 11:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

23-06-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljøet på Siemens Wind Power og på Vestas

Afspiller

23-06-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om rapporten om pesticidrester i børn og deres mødres urin

Afspiller

22-06-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om østeuropæisk arbejdskraft

Afspiller

21-06-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om kontanthjælpsloftet

Afspiller

21-06-2016 kl. 08:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om underbemanding i daginstitutioner

Afspiller

20-06-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om chikane på arbejdspladserne

Afspiller

16-06-2016 kl. 08:00

Åbent samråd i Retsudvalget om rocker- og bandemiljøet

Afspiller

15-06-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om tilbudspligtreglerne i lejeloven

Afspiller

15-06-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om statsfinansierede forsøgsprojekter med SIC drænrørssystem

Afspiller

15-06-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om sagen om svindel med refusion af udbytteskat

Afspiller

15-06-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om fødende kvinders vilkår (på landets fødeafdelingerne)

Afspiller

15-06-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Udlændinge- Integrations- og Boligudvalget om artiklen ”Lejrchef spredte frygt blandt asylansøgere” Information 14. maj 2016

Afspiller

15-06-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om finansiering af dagpengereformen

Afspiller

15-06-2016 kl. 11:30

Møde i Europaudvalget om EU's tiltrædelse af WHO's tobaksprotokol. Rådsmøde nr. 3475 om økonomi og Finans den 17. juni 2016

Afspiller

14-06-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om betydningen for skattegabet og SKATs kontrolmuligheder, når virksomheder fravælger revision

Afspiller

13-06-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om måltal for kønssammensætningen i bestyrelser

Afspiller

10-06-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-06-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Afspiller

09-06-2016 kl. 14:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

08-06-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om regeringens nedskæringsplan i Udenrigsministeriet

Afspiller

08-06-2016 kl. 07:30

Åbent samråd i Retsudvalget om Gimi Levakovic-sagen

Afspiller

07-06-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlænding-, Integrations- og Boligudvalget om grænsekontrol i Danmark og andre europæiske lande

Afspiller

07-06-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om gratis psykologhjælp til voldsramte kvinder

Afspiller

07-06-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om Statsministeriets "særlige sikkerhedsarkiv"

Afspiller

07-06-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om voldtægtsofres retssikkerhed

Afspiller

07-06-2016 kl. 10:00

Høring i Social- og Indenrigsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget om behandlings- og botilbud i psykiatrien

Afspiller

03-06-2016 kl. 09:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

03-06-2016 kl. 09:00

Møde nr. 108 i salen

Afspiller

02-06-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsrelateret vold

Afspiller

02-06-2016 kl. 10:00

Møde nr. 107 i salen

Afspiller

02-06-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloftet

Afspiller

02-06-2016 kl. 08:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Finanstilsynets rapport om forsikringsselskabers efterforskning ved personskadesager

Afspiller

01-06-2016 kl. 09:00

Møde nr. 106 i salen - Afslutningsdebat (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

01-06-2016 kl. 09:00

Møde nr. 106 i salen - Afslutningsdebat

Afspiller

01-06-2016 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om L 181 om dagpengereformen

Afspiller

31-05-2016 kl. 23:00

Møde nr. 105 i salen

Afspiller

31-05-2016 kl. 19:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om anvendelse af udviklingsbistand til flygtninge- og integrationsaktiviteter

Afspiller

31-05-2016 kl. 13:00

Møde nr. 104 i salen

Afspiller

27-05-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdet med kemiske stoffer og arbejdsskaderne heraf på Siemens Wind Power

Afspiller

27-05-2016 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget om hvorvidt EU lever op til sin del af aftalen mellem EU og Tyrkiet om håndtering af flygtningesituationen ved Europas ydre grænser

Afspiller

27-05-2016 kl. 09:00

Møde nr. 103 i salen

Afspiller

26-05-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om effekten af førtidspension- og fleksjobreformen og tilkendelse af ressourceforløb

Afspiller

26-05-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om grænseoverskridende kriminalitet

Afspiller

26-05-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om konsekvenserne af nedskæringerne i udviklingsbistanden for Danmarks samarbejde med FN

Afspiller

26-05-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om social dumping i transportbranchen og om beslutningsforslag B 165 om varebiler

Afspiller

26-05-2016 kl. 10:00

Møde nr. 102 i salen

Afspiller

25-05-2016 kl. 14:00

Europaudvalgets krydsforhør om migration (Schengen/Dublin)

Afspiller

25-05-2016 kl. 13:00

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om selvskade

Afspiller

25-05-2016 kl. 13:00

Møde nr. 101 i salen

Afspiller

25-05-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Retsudvalget om Søfartsstyrelsens rolle i forhold til Scandinavian Star

Afspiller

25-05-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Finansudvalget

Afspiller

25-05-2016 kl. 09:00

Høring i Forsvarsudvalget

Afspiller

24-05-2016 kl. 17:30

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om Svendborgbanen

Afspiller

24-05-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om reduktion af den økonomiske ramme for til lokale aktionsgrupper

Afspiller

24-05-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om handel med dansk forsvarsmateriel

Afspiller

24-05-2016 kl. 13:00

Møde nr. 100 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

23-05-2016 kl. 10:00

Møde nr. 99 i salen

Afspiller

20-05-2016 kl. 10:00

Møde nr. 98 i salen

Afspiller

20-05-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

19-05-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om politiets ressourcer til grænseindsatsen

Afspiller

19-05-2016 kl. 12:45

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om integrationsuddannelse

Afspiller

19-05-2016 kl. 10:00

Møde nr. 97 i salen

Afspiller

19-05-2016 kl. 08:45

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om barselsvilkår for kvindelige selvstændige og iværksættere, herunder om tilbagerulningen af reglerne om barselsudligning

Afspiller

18-05-2016 kl. 17:00

Åbent samråd i Kirkeudvalget om civilregistreringen

Afspiller

18-05-2016 kl. 13:45

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om dyretransporter med en varighed af mere end 8 timer

Afspiller

18-05-2016 kl. 13:00

Møde nr. 96 i salen

Afspiller

17-05-2016 kl. 16:30

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om styringseftersyn på de videregående uddannelser

Afspiller

17-05-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om behandling af ældre

Afspiller

17-05-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om palæstinensiske lederes retorik

Afspiller

17-05-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om ophør af tilbuddet om gratis psykologhjælp til voldsramte kvinder på krisecentre

Afspiller

17-05-2016 kl. 13:00

Møde nr. 95 i salen

Afspiller

13-05-2016 kl. 11:30

Åbent møde i Europaudvalget

Afspiller

13-05-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget og Retsudvalget om opfølgning på TV 2 dokumentar-serien "Moskeer bag sløret"

Afspiller

13-05-2016 kl. 09:00

Møde nr. 94 i salen

Afspiller

12-05-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om den tyrkisk-kurdiske konflikt

Afspiller

12-05-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsprøvninger

Afspiller

12-05-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om forsvarets samarbejde med Blackwater, og om forsvarets ansattes ytringsfrihed

Afspiller

12-05-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker ved arbejde udført i trafikken og undersøgelsen heraf

Afspiller

12-05-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om trafikstøj i Københavns omegn

Afspiller

12-05-2016 kl. 10:00

Møde nr. 93 i salen

Afspiller

11-05-2016 kl. 14:00

Høring i Grønlandsudvalget om grønlændere bosiddende i Danmark

Afspiller

11-05-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om kystbyggeri, om pilotskrivelsen fra Kommissionen som opfølgning på landbrugspakken

Afspiller

11-05-2016 kl. 13:00

Møde nr. 92 i salen

Afspiller

11-05-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Afspiller

11-05-2016 kl. 09:00

Høring i Det Udenrigspolitiske Nævn om Taksøe-Jensen-rapporten

Afspiller

11-05-2016 kl. 08:00

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om Invest in Denmarks rolle i etableringen af Uber i Danmark

Afspiller

10-05-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om at universiteterne vil lukke en række "småfag"

Afspiller

10-05-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om sociale klausuler

Afspiller

10-05-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om efterlevelse af reglerne om måltal og politikker for kønssammensætning i ledelser og bestyrelser

Afspiller

10-05-2016 kl. 13:00

Møde nr. 91 i salen

Afspiller

09-05-2016 kl. 10:00

Møde nr. 90 i salen

Afspiller

04-05-2016 kl. 14:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om lokale aktionsgrupper (LAG)

Afspiller

04-05-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget

Afspiller

04-05-2016 kl. 13:00

Møde nr. 89 i salen

Afspiller

04-05-2016 kl. 11:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Statsrevisorernes kritik af implementeringen af reformerne af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp

Afspiller

04-05-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om nedskæringer på Det Kongelige Bibliotek

Afspiller

04-05-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om konsekvenser af karakterkrav til gymnasierne

Afspiller

04-05-2016 kl. 09:30

Åbent ekspertmøde i Transport- og Bygningsudvalget om L 134 - implementering af VVM-direktivet

Afspiller

04-05-2016 kl. 08:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

03-05-2016 kl. 22:00

Møde nr. 88 i salen

Afspiller

03-05-2016 kl. 21:45

Møde nr. 87 i salen

Afspiller

03-05-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om sundhedspersonalet i konfliktområder, manglende overholdelse af Genèvekonventionerne og om svindel med udviklingsbistanden

Afspiller

03-05-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om Statsrevisorernes beretning om Transport- og Bygningsministeriets deltagelse i anlægget af Aarhus Letbane

Afspiller

03-05-2016 kl. 10:10

Møde nr. 86 i salen - Udvidet spørgetime med statsministeren

Afspiller

03-05-2016 kl. 10:00

Møde nr. 85 i salen

Afspiller

29-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 84 i salen

Afspiller

28-04-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om kriminelle bander

Afspiller

28-04-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om forskelle i antal underretninger pr. kommune, og om hvorfor der er sket et fald i udgifterne til merudgiftsydelser

Afspiller

28-04-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om bankers medvirken til skatteunddragelse

Afspiller

28-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 83 i salen

Afspiller

27-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 82 i salen

Afspiller

27-04-2016 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om beskæftigelse af indvandrere

Afspiller

26-04-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om evalueringen af terrorangrebet i København i 2015

Afspiller

26-04-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om Ravn Bane og Banedanmark

Afspiller

26-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 81 i salen

Afspiller

26-04-2016 kl. 09:00

Åben høring i Social- og Indenrigsudvalget om den Borgerstyrede Personlige Assistance (BPA)

Afspiller

21-04-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Finansudvalget om boligydelsen

Afspiller

21-04-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om sessionslogning

Afspiller

21-04-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om regeringens udskydelse af forhandlingerne om et nyt ejendomsvurderingssystem

Afspiller

21-04-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om bl.a. rettidighed, kapacitet i togene og informationsniveau på Svendborgbanen

Afspiller

21-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 80 i salen

Afspiller

20-04-2016 kl. 14:00

Høring i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering i muslimske miljøer

Afspiller

20-04-2016 kl. 13:45

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om klimaeffekterne af landbrugspakken

Afspiller

20-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 79 i salen

Afspiller

20-04-2016 kl. 09:30

Høring i Ligestillingsudvalget om social kontrol

Afspiller

19-04-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om studieboliger

Afspiller

19-04-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om lempelse af krav til modtagelsesklasser og etablering af særlige undervisningstilbud til flygtningebørn

Afspiller

19-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 78 i salen

Afspiller

19-04-2016 kl. 12:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-04-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 77 i salen

Afspiller

14-04-2016 kl. 11:30

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om forældelsesfrister og erstatningsgrænser i sager om overgreb på anbragte børn

Afspiller

14-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 76 i salen

Afspiller

13-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 75 i salen

Afspiller

13-04-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om nedskæring af boligydelsen til pensionister

Afspiller

13-04-2016 kl. 09:00

Høring i Skatteudvalget om skattely

Afspiller

13-04-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om konsekvenserne af nedskæringsplanen på 200 mio. kr. på Udenrigsministeriet

Afspiller

13-04-2016 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget om stalking

Afspiller

12-04-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Retsudvalget om administrative frihedsberøvelser

Afspiller

12-04-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om sagsbehandlingstiden i asylsager og sikkerhedsscreening af asylansøgere

Afspiller

12-04-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om behovet for et øget antal dagsinstitutioner, modtageklasser m.v. som følge af det øgede antal flygtninge

Afspiller

12-04-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om realkredit og bidragssatser, og om regeringens syn på de samlede effekter af den finansielle regulering indført siden finanskrisen

Afspiller

12-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 74 i salen

Afspiller

08-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 73 i salen

Afspiller

08-04-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Europaudvalget

Afspiller

07-04-2016 kl. 14:15

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om bistand til sikring af arbejderrettigheder og menneskerettigheder, og om situationen i Afghanistan

Afspiller

07-04-2016 kl. 10:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om Arealanvendelse med Teknologirådet

Afspiller

07-04-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om Statsrevisorernes kritik i udbyttesagen

Afspiller

06-04-2016 kl. 13:45

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om NOx-forurening, og om initiativer til reduktion af luftforureningen i Danmark fra danske og udenlandske kilder

Afspiller

06-04-2016 kl. 13:45

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om forældres ligestilling på arbejdsmarkedet

Afspiller

06-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 72 i salen

Afspiller

06-04-2016 kl. 10:30

Åbent møde i Europaudvalget

Afspiller

06-04-2016 kl. 09:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om opfølgning på Parisaftalen

Afspiller

05-04-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om den danske PSO-model

Afspiller

05-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

01-04-2016 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

01-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

31-03-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Udenrigsudvalget

Afspiller

31-03-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Retsudvalget om Scandinavian Star

Afspiller

31-03-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Det Blå Kort

Afspiller

31-03-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om Uber

Afspiller

31-03-2016 kl. 10:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

30-03-2016 kl. 11:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

30-03-2016 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget og Udenrigsudvalget om kultur og udvikling

Afspiller

29-03-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om situationen i Yemen, og om implementering af FN’s verdensmål og samarbejde med tværpolitisk netværk i Folketinget

Afspiller

29-03-2016 kl. 13:00

Møde nr. 67 i salen

Afspiller

18-03-2016 kl. 10:00

Møde nr. 66 i salen

Afspiller

18-03-2016 kl. 09:00

Høring i Forsvarsudvalget om krigens love

Afspiller

17-03-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om Rigspolitiets forsøgsprojekt med at registrere videoovervågningskameraer i København, og om sessionslogning

Afspiller

17-03-2016 kl. 10:00

Møde nr. 65 i salen

Afspiller

17-03-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om Storstrømsbroen

Afspiller

17-03-2016 kl. 08:30

Åbent samråd i Retsudvalget om terrorsigtedes adgang til mobiltelefoner

Afspiller

16-03-2016 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

16-03-2016 kl. 13:00

Høring i Grønlandsudvalget om grønlandsk uranudvinding

Afspiller

16-03-2016 kl. 13:00

Møde nr. 64 i salen

Afspiller

16-03-2016 kl. 07:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om beskæringen af midler til lokale aktionsgrupper

Afspiller

15-03-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om sikring af den fremtidige forskning og uddannelse

Afspiller

15-03-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om, hvorfor Forstadsmuseet ikke har opnået statsanerkendelse

Afspiller

15-03-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om indkvartering af mindreårige og ægtefæller på asylcentre

Afspiller

15-03-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om L 113 (om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)

Afspiller

15-03-2016 kl. 13:00

Møde nr. 63 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

14-03-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om lovforslag L 113 (kontanthjælpsloft, 225-timers regel m.m.)

Afspiller

11-03-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

04-03-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om lovforslag L 113 (kontanthjælpsloft, 225-timers regel m.m.)

Afspiller

04-03-2016 kl. 10:00

Møde nr. 62 i salen

Afspiller

04-03-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

03-03-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om et angreb på Dansk Folkeparti gennem serien 1864

Afspiller

03-03-2016 kl. 14:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

03-03-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om momssvindel der anvendes til finansiering af terror

Afspiller

03-03-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om svindel med moms og punktafgifter

Afspiller

03-03-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Retsudvalget om USA's brug af dansk luftrum i forbindelse med en eventuel pågribelse af Edward Snowden

Afspiller

03-03-2016 kl. 10:00

Møde nr. 61 i salen

Afspiller

02-03-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om ansøgninger om dispensation vedr. skoledagens længde, understøttende undervisning og faglig fordybelse

Afspiller

02-03-2016 kl. 13:00

Møde nr. 60 i salen

Afspiller

02-03-2016 kl. 09:30

Åbent samråd i Grønlandsudvalget om servicekontrakten på Thule Airbase

Afspiller

02-03-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Finansudvalget om antallet af asylansøgere og flygtninge og finansieringen heraf

Afspiller

01-03-2016 kl. 13:00

Møde nr. 59 i salen - Udvidet spørgetime med statsministeren

Afspiller

01-03-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om boligsituationen og retssikkerheden som følge af lovforslaget

Afspiller

26-02-2016 kl. 10:00

Møde nr. 58 i salen

Afspiller

26-02-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

26-02-2016 kl. 08:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om den arbejdsmæssige situation for personer, der rammes af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Afspiller

25-02-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om udflytningen af statslige arbejdspladser

Afspiller

25-02-2016 kl. 10:30

Høring i Beskæftigelsesudvalget om konsekvenser af kontanthjælpsloftet

Afspiller

25-02-2016 kl. 10:00

Møde nr. 57 i salen

Afspiller

24-02-2016 kl. 14:45

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Bæredygtigt Landbrugs indflydelse på ministeriets politik m.v., og om prioriteterne i vandløbskommissoriet

Afspiller

24-02-2016 kl. 14:00

Høring i Landdistriktsudvalget om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter

Afspiller

24-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 56 i salen

Afspiller

24-02-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om efterbetaling af sygedagpenge

Afspiller

24-02-2016 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om kultur på recept

Afspiller

24-02-2016 kl. 08:30

Åbent samråd i Retsudvalget om den særlige FN-samling om narkotikapolitik, UNGASS

Afspiller

23-02-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om den kritik der er rejst om landbrugspakkens miljøpåvirkning

Afspiller

23-02-2016 kl. 14:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

23-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om kritik fra FN’s torturkomité

Afspiller

23-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om besparelserne på de almene gymnasier (STX)

Afspiller

23-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om tilsyn af læger, der begår seksuelle overgreb på patienter

Afspiller

23-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 55 i salen

Afspiller

23-02-2016 kl. 10:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om L 68: Lovforslag om ændring af jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Afspiller

12-02-2016 kl. 10:00

Møde nr. 54 i salen

Afspiller

12-02-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

12-02-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om vilkårene for arbejdsmiljørepræsentanter

Afspiller

11-02-2016 kl. 15:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om ældrepleje i kommunerne

Afspiller

11-02-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om hadforbrydelser

Afspiller

11-02-2016 kl. 12:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

11-02-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om de norske erfaringer med sanering af stalde med MRSA-smittede svin

Afspiller

11-02-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om regionalbanerne

Afspiller

11-02-2016 kl. 10:00

Møde nr. 53 i salen

Afspiller

10-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 52 i salen

Afspiller

10-02-2016 kl. 11:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ventetider for behandling af sager i Arbejdsskadestyrelsen

Afspiller

10-02-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om henlæggelse af sager om dødsulykker, hvor arbejdsgiver og arbejdstager er nært beslægtede

Afspiller

09-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om den lovpligtige opgaveoversigt i folkeskolen

Afspiller

09-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 51 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

05-02-2016 kl. 10:00

Møde nr. 50 i salen

Afspiller

04-02-2016 kl. 16:45

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter

Afspiller

04-02-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om forsikringsselskabernes anvendelse af GPS-sporingsudstyr

Afspiller

04-02-2016 kl. 12:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Tolkeaftalen

Afspiller

04-02-2016 kl. 10:00

Møde nr. 49 i salen

Afspiller

04-02-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om Danmarks forhold til Saudi-Arabien og om den humanitære indsats ved Europas ydre grænser

Afspiller

03-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om omfanget af forurening med zink og kobber i landbrugsjorden, og om ændringerne i sanktionerne over for landmænd, der ikke overholder reglerne om udbringning af husdyrgødning

Afspiller

03-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd om i Kulturudvalget afklaringen af en ny finansieringsmodel for hestevæddeløbssporten

Afspiller

03-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 48 i salen

Afspiller

03-02-2016 kl. 11:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om socialøkonomiske virksomheder

Afspiller

03-02-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om udflytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet

Afspiller

02-02-2016 kl. 16:30

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om genindførelse af personkontrol ved de danske grænser

Afspiller

02-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om de frie grundskolers deltagelse i inklusionsarbejdet, og om stigningen i antallet af pædagoger i undervisningstimerne i folkeskolen

Afspiller

02-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 47 i salen

Afspiller

29-01-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om omfanget og bekæmpelsen af svindel med moms og punktafgifter

Afspiller

28-01-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget og § 71-tilsynet om magtanvendelse overfor ældre og demente

Afspiller

28-01-2016 kl. 14:45

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om den aktuelle status og fremtidsudsigterne for Grønnedal på Grønland, efter at forsvaret har forladt området

Afspiller

28-01-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om NSA's og andre udenlandske efterretningstjenesters overvågning i Danmark og om varetægtsfængsledes adgang til telefoni og internet

Afspiller

28-01-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om L 68 (Justering af regler for kvælstofnormer) og om kontrollen af brug af pesticider

Afspiller

28-01-2016 kl. 10:00

Møde nr. 46 i salen

Afspiller

27-01-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om glyfosat-produkter og sprøjtegiften prosulfocarb

Afspiller

27-01-2016 kl. 13:45

Åbent samråd i Finansudvalget om udgifter i kommunerne til integration af asylansøgere

Afspiller

27-01-2016 kl. 13:00

Møde nr. 45 i salen

Afspiller

26-01-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om Folketingets Ombudsmands kritik af regeringens annoncekampagne i libanesiske aviser

Afspiller

26-01-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Udbetaling Danmarks administration af L 67 om boligydelsespakken

Afspiller

26-01-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 96 (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016)

Afspiller

26-01-2016 kl. 13:00

Møde nr. 44 i salen

Afspiller

26-01-2016 kl. 08:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om kønsopdelt lønstatistik

Afspiller

25-01-2016 kl. 13:40

Ungdomsparlament møde nr. 3 - Forhandling og afstemninger

Afspiller

25-01-2016 kl. 12:30

Ungdomsparlament møde nr. 2 - Ungdomsparlamentarikerne stiller spørgsmål til ministrene

Afspiller

25-01-2016 kl. 12:15

Ungdomsparlament møde nr. 1 - Folketings formand byder velkommen

Afspiller

22-01-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet

Afspiller

22-01-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om forbedring af pressefriheden i Tyrkiet, og om de indikatorer, som skal bruges til at måle, om FN’s nye verdensmål nås

Afspiller

22-01-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om udligningsskatten på pensioner

Afspiller

22-01-2016 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

21-01-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om udviklingen i huslejerne for de københavnske strøgbutikker

Afspiller

21-01-2016 kl. 10:00

Møde nr. 42 i salen

Afspiller

20-01-2016 kl. 13:00

Møde nr. 41 i salen - Spørgetid uden statsministeren

Afspiller

19-01-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om familiesammenføring til herboende mindreårige flygtningebørn

Afspiller

19-01-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om pårørendepolitik

Afspiller

19-01-2016 kl. 13:00

Møde nr. 40 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

15-01-2016 kl. 10:00

Møde nr. 39 i salen

Afspiller

14-01-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Europaudvalget

Afspiller

14-01-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om bilers emissioner og brændstoføkonomi

Afspiller

14-01-2016 kl. 10:00

Møde nr. 38 i salen

Afspiller

13-01-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Rigsrevisionens kritik af Fødevareministeriets håndtering og indsats mod husdyr

Afspiller

13-01-2016 kl. 13:00

Møde nr. 37 i salen

Afspiller

13-01-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Retsudvalget om kontrolindsatsen ved den dansk-tyske grænse

Afspiller

12-01-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om anmeldelseskravet i erstatningssager, der vedrører personskader forvoldt i undervisningssituationer

Afspiller

12-01-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om anvendelsen af indtægterne fra Storebæltsforbindelsen

Afspiller

12-01-2016 kl. 13:00

Møde nr. 36 i salen

Afspiller

21-12-2015 kl. 17:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om efterlevelse af B 21

Afspiller

21-12-2015 kl. 09:00

Møde nr. 35 i salen

Afspiller

21-12-2015 kl. 08:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget

Afspiller

18-12-2015 kl. 10:00

Møde nr. 34 i salen

Afspiller

18-12-2015 kl. 08:30

Åbent samråd i Finansudvalget om det offentlige forbrug

Afspiller

18-12-2015 kl. 08:30

Åbent samråd i Europaudvalget

Afspiller

17-12-2015 kl. 17:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om udflytning af Statens Værksteder for Kunst

Afspiller

17-12-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om regler for miljøovertrædelser, og om omfanget af forurening med zink og kobber i landbrugsjorden

Afspiller

17-12-2015 kl. 13:00

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om HPV-vaccine og bivirkninger

Afspiller

17-12-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om kommunernes tilbud til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade

Afspiller

17-12-2015 kl. 10:00

Møde nr. 33 i salen

Afspiller

16-12-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om initiativer på ligestillingsområdet

Afspiller

16-12-2015 kl. 10:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

16-12-2015 kl. 09:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om udflytning af statslige arbejdspladser

Afspiller

16-12-2015 kl. 09:00

Møde nr. 32 i salen

Afspiller

16-12-2015 kl. 08:00

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om DSB’s transport af flygtninge over grænsen

Afspiller

15-12-2015 kl. 19:00

Åbent samråd i Finansudvalget om om boligydelsespakken

Afspiller

15-12-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget

Afspiller

15-12-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om private aktører på ældreområdet

Afspiller

15-12-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om forsvarets samarbejde med firmaet Blackwater under Irakkrigen

Afspiller

15-12-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om faldet i udgift pr. undervisningstime i folkeskolen

Afspiller

15-12-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om forholdene for og kønsfordelingen blandt iværksættere i Danmark

Afspiller

15-12-2015 kl. 13:00

Møde nr. 31 i salen - Udvidet spørgetime med statsministeren

Afspiller

14-12-2015 kl. 09:00

Høring i Ligestillingsudvalget - Symposium i anledningen af jubilæet for kvinders stemmeret

Afspiller

14-12-2015 kl. 08:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om bookingportaler og hotelindustrien

Afspiller

11-12-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om tilskud til regionale togbaner på Sjælland

Afspiller

11-12-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om VW-sagen og bilers NOx-udledning

Afspiller

11-12-2015 kl. 10:00

Møde nr. 30 i salen

Afspiller

11-12-2015 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-12-2015 kl. 15:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om rapport ”Status på beskæftigelsesreformerne”

Afspiller

10-12-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om L 23 om PET's adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager

Afspiller

10-12-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Kulturudvalget om konsekvenserne af regeringens indgreb overfor fondsstøtte

Afspiller

10-12-2015 kl. 10:00

Møde nr. 29 i salen

Afspiller

09-12-2015 kl. 15:45

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 71 (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)

Afspiller

09-12-2015 kl. 13:00

Møde nr. 28 i salen

Afspiller

09-12-2015 kl. 11:45

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om den planlagte tilbagerulning af reglerne om kønsopdelt lønstatistik

Afspiller

09-12-2015 kl. 10:00

Høring i Uddannelses- og Forskningsudvalget om optagelse og uddannelsesmatch

Afspiller

09-12-2015 kl. 09:30

Ekspertmøde i Skatteudvalget om alternative muligheder for SKATs kontrol af sort arbejde

Afspiller

08-12-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om omkostningsanalysen og om besparelser på uddannelses- og forskningsområdet

Afspiller

08-12-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om høje klassekvotienter

Afspiller

08-12-2015 kl. 13:00

Møde nr. 27 i salen

Afspiller

04-12-2015 kl. 10:00

Møde nr. 26 i salen

Afspiller

27-11-2015 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget om den europæiske arrestordre

Afspiller

27-11-2015 kl. 09:00

Åbent samråd i Finansudvalget om stigningen i de forventede asyludgifter i 2016

Afspiller

26-11-2015 kl. 13:00

Debatarrangement i Europaudvalget - krydsforhør om retsforbeholdet

Afspiller

26-11-2015 kl. 09:30

Høring i Udenrigsudvalget om FN's udviklingsmål

Afspiller

24-11-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om potentielle terroristers adgang til Danmark i ugerne efter den 6. september 2015

Afspiller

20-11-2015 kl. 17:00

Møde nr. 25 i salen

Afspiller

20-11-2015 kl. 11:00

Møde nr. 24 i salen

Afspiller

20-11-2015 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-11-2015 kl. 10:00

Møde nr. 23 i salen

Afspiller

20-11-2015 kl. 09:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om regeringens indsats over for hormonforstyrrende stoffer

Afspiller

19-11-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Iraks hærs manglende samarbejdsvilje, og om nyt kampfly

Afspiller

19-11-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om nedlæggelse af udvalget vedrørende den danske terrorbekæmpelse

Afspiller

19-11-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om L 62

Afspiller

19-11-2015 kl. 12:45

Åbent samråd i udvalget for Landdistrikter og Øer om udvikling, transportforhold og bosætning m.m. i landdistrikter

Afspiller

19-11-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om de økonomiske rammer for frivilligt socialt arbejde

Afspiller

19-11-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om tilbageløb i Infrastrukturfonden

Afspiller

19-11-2015 kl. 10:00

Møde nr. 22 i salen

Afspiller

18-11-2015 kl. 17:00

Møde nr 21 i Salen

Afspiller

18-11-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om naturtilstanden i § 3-områderne, og om topmødeerklæringen om pattegrise

Afspiller

18-11-2015 kl. 13:00

Åbent møde i Europaudvalget

Afspiller

18-11-2015 kl. 13:00

Møde nr. 20 i salen

Afspiller

18-11-2015 kl. 12:00

Høring i Færøudvalget om grindefangst

Afspiller

18-11-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 13 (retssikkerhedspakke l)

Afspiller

17-11-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om humanitært ophold

Afspiller

17-11-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om reduceret tilskud til DSB og om Aalborg Letbane

Afspiller

17-11-2015 kl. 14:15

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om besparelser på erhvervsuddannelserne

Afspiller

17-11-2015 kl. 13:00

Møde nr. 19 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

16-11-2015 kl. 10:00

Møde nr. 18 i salen

Afspiller

16-11-2015 kl. 09:30

Åbent samråd i Europaudvalget

Afspiller

13-11-2015 kl. 10:00

Møde nr. 17 i salen

Afspiller

13-11-2015 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget vedr. rådsmøde

Afspiller

12-11-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om outsourcing af postmedarbejdere, og om togdriften på Nordvestbanen

Afspiller

12-11-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om formueskattekursen

Afspiller

12-11-2015 kl. 10:00

Møde nr. 16 i salen

Afspiller

11-11-2015 kl. 13:00

Møde nr. 15 i salen

Afspiller

11-11-2015 kl. 08:30

Høring i Transportudvalget om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder

Afspiller

10-11-2015 kl. 16:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om lukning af Center for Kultur og Udvikling

Afspiller

10-11-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om omlægning af ældremilliarden til det kommunale bloktilskud

Afspiller

10-11-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om nedskæringer i Arbejdstilsynets bemanding

Afspiller

10-11-2015 kl. 13:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-11-2015 kl. 13:00

Møde nr. 14 i salen

Afspiller

06-11-2015 kl. 10:00

Møde nr. 13 i salen

Afspiller

06-11-2015 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

05-11-2015 kl. 14:15

Åbent samråd i Finansudvalget om det offentlige forbrug

Afspiller

05-11-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om regeringens opgivelse af at gennemføre ændringer i skatte- og afgiftssystemet på energiområdet

Afspiller

05-11-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om tekniske problemer ved Joint Strike Fighter

Afspiller

05-11-2015 kl. 10:00

Møde nr. 12 i salen

Afspiller

04-11-2015 kl. 14:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om konsekvenser for yderområder af nedskæringer på uddannelserne

Afspiller

04-11-2015 kl. 13:00

Møde nr. 11 i salen

Afspiller

04-11-2015 kl. 10:00

Høring i Retudsvalget om Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Afspiller

03-11-2015 kl. 14:15

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om risiko for, at potentielle terrorister og ekstremister indrejser i Danmark

Afspiller

03-11-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om autorisation af sundhedspersoner

Afspiller

03-11-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om skoledagens længde i folkeskolen

Afspiller

03-11-2015 kl. 13:00

Møde nr. 10 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

30-10-2015 kl. 10:00

Møde nr. 9 i salen

Afspiller

30-10-2015 kl. 09:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om beslutningen om at fjerne regler på miljøområdet

Afspiller

29-10-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om konsekvenserne af regeringens landbrugspakke for dyrevelfærden

Afspiller

29-10-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om fattigdomsredegørelse og fattigdomsgrænse

Afspiller

29-10-2015 kl. 10:00

Møde nr. 8 i salen

Afspiller

28-10-2015 kl. 11:45

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om baggrunden for regeringens ønske om at tilbageføre ligelønslovens regler om kønsopdelt lønstatistik

Afspiller

27-10-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om børne- og ungeydelsen

Afspiller

23-10-2015 kl. 10:00

Møde nr. 7 i salen

Afspiller

23-10-2015 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

22-10-2015 kl. 10:00

Møde nr. 6 i salen

Afspiller

21-10-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om koncentreringen af fiskekvoter

Afspiller

21-10-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om udkast til lovforslag om bedre rammer for skoletilbud og om nedsættelse af færgetakster til Bornholm og Samsø

Afspiller

21-10-2015 kl. 13:00

Møde nr. 5 i salen

Afspiller

20-10-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om fremdriftsreformen

Afspiller

20-10-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om regeringens flygtningeannoncekampagne

Afspiller

20-10-2015 kl. 12:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljø, og om fleksjob- og førtidspensionsreformen

Afspiller

20-10-2015 kl. 12:00

Møde nr. 4 i salen

Afspiller

09-10-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om implementering af FN's nye verdensmål (SDG), og om hjælp til flygtninge og migranters nærområder

Afspiller

09-10-2015 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

08-10-2015 kl. 10:00

Møde nr. 3 i salen

Afspiller

07-10-2015 kl. 14:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om flourerede stoffer i emballage og grænseværdier for kemikalier

Afspiller

07-10-2015 kl. 13:00

Møde nr. 2 i salen

Afspiller

07-10-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om de planlagte besparelser på kulturområdet

Afspiller

07-10-2015 kl. 07:30

Åbent samråd i Retsudvalget om politiets ressourcemæssige udfordringer i forbindelse med registrering af flygtninge

Afspiller

06-10-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget om de bebudede besparelser på uddannelsesområdet

Afspiller

06-10-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om regeringens politik på dagpenge-, førtidspensions- og kontanthjælpsområdet

Afspiller

06-10-2015 kl. 12:00

Møde nr. 1 i salen

Afspiller

05-10-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Landdistriktsudvalget om konsekvenser af regeringens bebudede besparelser på professionshøjskoler og erhvervsakademier for uddannelsessteder uden for de store byer og i yderområder m.m.

Afspiller

02-10-2015 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

01-10-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget

Afspiller

01-10-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Afspiller

30-09-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om omfanget og konsekvenserne af dagpengereformen

Afspiller

29-09-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget

Afspiller

29-09-2015 kl. 07:50

Møde i Europaudvalget

Afspiller

25-09-2015 kl. 08:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-09-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget

Afspiller

24-09-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Afspiller

23-09-2015 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

23-09-2015 kl. 12:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget

Afspiller

21-09-2015 kl. 09:00

Konferencen vedr. markering af 25 års demokratiudvikling i Mongoliet

Afspiller

18-09-2015 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

17-09-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Afspiller

17-09-2015 kl. 12:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks sikkerhedsinteresser på det maritime område i forbindelse med udbud

Afspiller

17-09-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan

Afspiller

16-09-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Kirkeudvalget

Afspiller

16-09-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer

Afspiller

16-09-2015 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget

Afspiller

15-09-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om øremærkede midler til fødeafdelinger og svangreomsorg

Afspiller

11-09-2015 kl. 09:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

08-09-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om genforelæggelse af dispensationssager

Afspiller

04-09-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Europaudvalget

Afspiller

03-09-2015 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget

Afspiller

02-09-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om ophævelse af kravet om randzoner og lempelse af gødningsreglerne

Afspiller

01-09-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Retsudvalget

Afspiller

01-09-2015 kl. 10:45

Høring i Landdistriktsudvalget om konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner

Afspiller

26-08-2015 kl. 13:00

Møde i Salen

Afspiller

25-08-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljø på byggepladser

Afspiller

21-08-2015 kl. 10:00

Møde i Salen

Afspiller

19-08-2015 kl. 12:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om borgernes stilling, hvis private serviceleverandører går konkurs

Afspiller

18-08-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i UUI, SAU, BEU om UNHCR's høringssvar

Afspiller

18-08-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om Genindførelse af Boligjobordningen

Afspiller

09-07-2015 kl. 11:00

Møde i Salen

Afspiller

03-07-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

03-07-2015 kl. 11:00

Møde i salen

Afspiller

02-07-2015 kl. 12:00

Møde i Salen

Afspiller

10-06-2015 kl. 11:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

05-06-2015 kl. 09:45

Fejring af Grundlovsjubilæum

Afspiller

27-05-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

27-05-2015 kl. 08:30

Åbent samråd i Retsudvalget

Afspiller

26-05-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Transportudvalget

Afspiller

26-05-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Kommunaludvalget om udviklingen i antal folkeskoleelever i klasser

Afspiller

26-05-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Grønlandsudvalget om udviklingen i Grønland og samarbejdet mellem regeringerne i Grønland og Danmark

Afspiller

26-05-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

26-05-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Retsudvalget om studenterkørsel

Afspiller

26-05-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Landdistriktsudvalget om sagsbehandlingen i sager om udbetaling af LAG-midler

Afspiller

22-05-2015 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljøudvalget om dokumentation af lavfrekvent støj, støj og vindhastigheder, udarbejdelsen af Vindmøllebekendtgørelsen, og om kommunernes behandling af klagesager

Afspiller

22-05-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

22-05-2015 kl. 09:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

21-05-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljøudvalget

Afspiller

21-05-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

20-05-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Fødevareudvalget

Afspiller

20-05-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

20-05-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Klimaudvalget

Afspiller

20-05-2015 kl. 13:00

Behandling af B 130 (Udvidelse af målgruppen for servicelovens udlandsbekendtgørelse) EL

Afspiller

20-05-2015 kl. 10:00

Høring i Ligestillingsudvalget om sexchikane

Afspiller

20-05-2015 kl. 09:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om overgrebene på civilbefolkningen omkring Tikrit og om evt. konsekvenser for Danmarks F-16 bidrag

Afspiller

20-05-2015 kl. 08:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om statsstøtten til kultur, og om sikring af kvalitet i musikken og krav om indberetning af kønsbalance hos musikere m.v. hos de regionale spillesteder

Afspiller

19-05-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Integrationsudvalget

Afspiller

19-05-2015 kl. 13:00

Møde i salen (spørgetime med statsministeren)

Afspiller

19-05-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Transportudvalget

Afspiller

19-05-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Landdistriktsudvalget

Afspiller

13-05-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om en redegørelse for regeringens holdning til Betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Afspiller

13-05-2015 kl. 13:00

Høring om professionshøjskolernes rammebetingelser

Afspiller

13-05-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

13-05-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Transportudvalget

Afspiller

12-05-2015 kl. 15:30

Møde i Salen

Afspiller

12-05-2015 kl. 13:00

Møde i salen (udvidet spørgetime)

Afspiller

12-05-2015 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

08-05-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

08-05-2015 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-05-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

07-05-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om forældede restancer

Afspiller

06-05-2015 kl. 13:30

Høring om biodiversitet i Miljøudvalget

Afspiller

06-05-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

06-05-2015 kl. 08:00

Åbent samråd i Miljøudvalget om § 3-arelaer og økologers ret til gødskning

Afspiller

05-05-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Socialudvalget om kampen mod menneskehandel og lukning af ProVest i Fredericia

Afspiller

05-05-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om bivirkninger ved HPV-vaccine

Afspiller

05-05-2015 kl. 14:45

Åbent samråd i Integrationsudvalget om at forbyde Hizb ut-Tahrir

Afspiller

05-05-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

05-05-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om en reform af bilafgifterne inden september

Afspiller

04-05-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget

Afspiller

30-04-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Klimaudvalget

Afspiller

30-04-2015 kl. 12:00

Åbent samråd i Integrationsudvalget om omfanget af indvandringen til Danmark

Afspiller

30-04-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Finansudvalget

Afspiller

30-04-2015 kl. 10:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

30-04-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

29-04-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

29-04-2015 kl. 13:00

Høring i Skatteudvalget om DBO

Afspiller

29-04-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Transportudvalget

Afspiller

29-04-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Transportudvalget

Afspiller

28-04-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Forskningsudvalget om fremdriftsreformens konsekvenser for de videregående uddannelser

Afspiller

28-04-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om kommentar til det nye udspil fra Idrættens Analyseinstitut "Den globale Idræts krise er Danmarks store chance"

Afspiller

28-04-2015 kl. 14:15

Åbent samråd i Erhvervsudvalget

Afspiller

28-04-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Kommunaludvalget om antallet af offentligt ansatte i kommunerne

Afspiller

28-04-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Miljøudvalget om affaldsafgifternes betydning for genanvendelse

Afspiller

28-04-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

24-04-2015 kl. 11:30

Åbent samråd i Erhvervsudvalget

Afspiller

24-04-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

22-04-2015 kl. 14:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

22-04-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

22-04-2015 kl. 09:00

Høring i Landdistriktsudvalget om udflytning af statslige institutioner og arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen

Afspiller

21-04-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Finansudvalget om Dong

Afspiller

21-04-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Landdistriktsudvalget om apoteker og lægemiddelforsyning i yderområder

Afspiller

21-04-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

20-04-2015 kl. 13:00

Høring i Nordisk Råd om nye erhvervsmuligheder i Nordatlanten

Afspiller

17-04-2015 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

17-04-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

17-04-2015 kl. 09:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kommunernes afgørelser i sager om gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere

Afspiller

16-04-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Socialudvalget om forældrebetaling i forbindelse med behandling af handicappede børn

Afspiller

16-04-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Transportudvalget

Afspiller

16-04-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Fødevareudvalget

Afspiller

16-04-2015 kl. 11:30

Åben samråd i Udvalget for Landdistrikter

Afspiller

16-04-2015 kl. 10:30

Europaudvalget - åbent møde

Afspiller

16-04-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

15-04-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Fødevareudvalget

Afspiller

15-04-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

15-04-2015 kl. 09:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om de internationale menneskerettigheder forpligtelser ved afholdelse af store sportsbegivenheder

Afspiller

15-04-2015 kl. 09:00

Høring om fleksjob- og førtidspensionsreformen

Afspiller

14-04-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Forsvarets Efterretningstjenestes samarbejde med lande, der benytter tortur og om fremtidens beredskabsstruktur på Bornholm

Afspiller

14-04-2015 kl. 13:00

Møde i salen (spørgetime med statsministeren)

Afspiller

14-04-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter om placering af prøvesteder i forbindelse med implementering af det digitale teoriprøvesystem

Afspiller

10-04-2015 kl. 10:15

ERU - høring om L 117

Afspiller

10-04-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Retsudvalget om bekæmpelse af hadforbrydelser

Afspiller

10-04-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

10-04-2015 kl. 09:00

Høring om den sikkerhedspolitiske situation i Norden/Østersøen

Afspiller

09-04-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Integrationsudvalget om registrering af udlændinge

Afspiller

09-04-2015 kl. 10:00

Møde i Salen

Afspiller

08-04-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

08-04-2015 kl. 08:00

Åbent samråd i Miljøudvalget

Afspiller

07-04-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Forskningsudvalget om regeringens initiativer i forhold til at fremme indvandrekvinders position i det danske samfund

Afspiller

07-04-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Transportudvalget om Togfond DK og beskatning af nordsøolie

Afspiller

07-04-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i Retsudvalget om antallet af ikke anmeldte voldtægtssager og om, hvilket samarbejde der har været mellem amerikanske og danske myndigheder i forbindelse med jagten på whistlebloweren Edward Snowden

Afspiller

07-04-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Socialudvalget om L 121 (adoption uden samtykke)

Afspiller

07-04-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 88 (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.)

Afspiller

07-04-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

27-03-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

26-03-2015 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

26-03-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om, hvilket samarbejde der har været mellem amerikanske og danske myndigheder i forbindelse med jagten på whistlebloweren Edward Snowden

Afspiller

26-03-2015 kl. 10:30

Åbent samråd i Transportudvalget om vindmøller ved Stauning Lufthavn

Afspiller

26-03-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

26-03-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om manglende indhentelse af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely

Afspiller

25-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

25-03-2015 kl. 11:30

Åbent samråd i Integrationsudvalget om initiativer for at forhindre antisemitiske handlinger

Afspiller

24-03-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Forskningsudvalget

Afspiller

24-03-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Integrationsudvalget om ombudsmandens redegørelse "Besøg i Center Sandholm - personer på tålt ophold"

Afspiller

24-03-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om grundskyld

Afspiller

24-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

24-03-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om overgang fra STU til arbejdsmarkedet m.m.

Afspiller

20-03-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

19-03-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om økonomisk kriminalitet

Afspiller

19-03-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om sagen om en psykiaters fejlbehandlinger og Sundhedsstyrelsens rolle

Afspiller

19-03-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Socialudvalget om, hvilken praksis der fremover vil gælde for stedbarnsadoption og den såkaldte 2½-års regel

Afspiller

19-03-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

18-03-2015 kl. 14:15

Åbent møde i Europaudvalget

Afspiller

18-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

17-03-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Transportudvalget om sikkerheden for flypassagere

Afspiller

17-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

12-03-2015 kl. 09:00

Høring i Europaudvalget - Safeguarding the fundamental values of the European Union

Afspiller

11-03-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Kirkeudvalget om den landsdækkende statistiske undersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har under udarbejdelse

Afspiller

11-03-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Fødevareudvalget om dansk landbrugs økonomiske situation

Afspiller

11-03-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Finansudvalget om offentligt privat samarbejde

Afspiller

11-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

10-03-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelse- og Forskningsudvalget om, hvorvidt det er en gevinst at ansætte forholdsvis flere kvindelige professorer på universiteterne

Afspiller

10-03-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Retsudvalget om kriminelle udlændinge der trodser en udvisningsdom og et indrejseforbud

Afspiller

10-03-2015 kl. 14:15

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om ydelsesregistreringer i psykiatrien

Afspiller

10-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen (spørgetime)

Afspiller

10-03-2015 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-03-2015 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

27-02-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

27-02-2015 kl. 08:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

26-02-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Klimaudvalget

Afspiller

26-02-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget

Afspiller

26-02-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget

Afspiller

26-02-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

25-02-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Transportudvalget om overflytning af Kystdirektoratet

Afspiller

25-02-2015 kl. 14:15

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om regeringens initiativer til bekæmpelse af æresrelateret vold

Afspiller

25-02-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Fødevareudvalget om danske økologiske biavlere

Afspiller

25-02-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

24-02-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Retsudvalget

Afspiller

24-02-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om en psykiaters fejlbehandlinger og Sundhedsstyrelsens rolle

Afspiller

24-02-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om offentlige myndigheders mulighed for at bruge anonyme anmelde-ordninger

Afspiller

24-02-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

23-02-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Socialudvalget om lukning af mandekrisecentre

Afspiller

20-02-2015 kl. 10:30

Åbent samråd i Finansudvalget

Afspiller

19-02-2015 kl. 13:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

19-02-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget

Afspiller

19-02-2015 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljøudvalget

Afspiller

19-02-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Transportudvalget

Afspiller

19-02-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

18-02-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

17-02-2015 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

17-02-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

06-02-2015 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

06-02-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

06-02-2015 kl. 09:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om ”spilleregler” for ministermøde med Tibets åndelige leder, Dalai Lama

Afspiller

05-02-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om Christianias anvendelse af penge, som stammer fra det ulovlige salg af hash i Pusher Street

Afspiller

05-02-2015 kl. 10:30

Åbent samråd i Retsudvalget om opgradering af sikkerheden i landets retssale

Afspiller

05-02-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

04-02-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

03-02-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Miljøudvalget

Afspiller

03-02-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

30-01-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Finansudvalget om god arbejdsgiveradfærd i den offentlige sektor

Afspiller

29-01-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om skattenedslag for seniorer

Afspiller

29-01-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

28-01-2015 kl. 13:15

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om gældsslaveri i Indien, og om henrettelse af narkosmuglere i Pakistan

Afspiller

28-01-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

28-01-2015 kl. 09:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om armslængdeprincippet

Afspiller

27-01-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Forskningsudvalget om regeringens dimensioneringsplan og udviklingskontrakterne

Afspiller

27-01-2015 kl. 15:15

Åbent samråd med justitsministeren om L 99 (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v)

Afspiller

27-01-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om retten til udredning inden for 30 dage

Afspiller

27-01-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om ministerens rolle som ligestillingsminister og regeringens lovgivningsinitiativer på ligestillingsområdet

Afspiller

27-01-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Boligudvalget om L 89 (Blandet boligsammensætning)

Afspiller

27-01-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

27-01-2015 kl. 09:00

Høring i Udenrigsudvalget om udviklingsbistand

Afspiller

26-01-2015 kl. 09:00

IPEX Users Conference

Afspiller

23-01-2015 kl. 11:30

Åbent samråd i Landdistriktsudvalget

Afspiller

23-01-2015 kl. 10:30

Åbent samråd i Kommunaludvalget

Afspiller

23-01-2015 kl. 10:00

Europaudvalget - åbent møde

Afspiller

23-01-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

22-01-2015 kl. 10:50

Åbent samråd i Miljøudvalget om ministerens holdning til håndhævelse af bødestraf i miljølovgivningen

Afspiller

22-01-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

21-01-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Kirkeudvalget

Afspiller

21-01-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

20-01-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

19-01-2015 kl. 10:00

Høring i Sundhedsudvalget om den præhospitale indsats

Afspiller

16-01-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

16-01-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om manglende ligeløn i Danmark og længden af afholdt barsel for henholdsvis fædre og mødre

Afspiller

16-01-2015 kl. 10:00

Europaudvalget - åbent møde

Afspiller

15-01-2015 kl. 10:50

Åbent samråd i Miljøudvalget om oversvømmelserne i Nordjylland

Afspiller

15-01-2015 kl. 10:30

Åbent samråd i Retsudvalget om regeringens manglende inkorporering af 6 FN konventioner

Afspiller

15-01-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

14-01-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Kirkeudvalget om konfirmationsforberedelse efter den nye folkeskolereform

Afspiller

14-01-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

13-01-2015 kl. 15:35

Åbent samråd i Integrationsudvalget om religiøs forfølgelse og chikane af kristne i Danmark

Afspiller

13-01-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

19-12-2014 kl. 13:00

Åbent samråd i Kulturudvalget

Afspiller

19-12-2014 kl. 09:00

Møde i salen

Afspiller

18-12-2014 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

18-12-2014 kl. 08:15

Åbent samråd i Integrationsudvalget

Afspiller

17-12-2014 kl. 12:30

Åbent samråd i Integrationsudvalget

Afspiller

17-12-2014 kl. 12:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

17-12-2014 kl. 09:00

Møde i salen

Afspiller

17-12-2014 kl. 09:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget

Afspiller

16-12-2014 kl. 15:00

Indfødsretsudvalget - åbent samråd

Afspiller

16-12-2014 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

16-12-2014 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljøudvalget

Afspiller

12-12-2014 kl. 14:15

Åbent samråd med finansministeren om udlicitering af service- og velfærdsopgaver og skattely

Afspiller

12-12-2014 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

12-12-2014 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

11-12-2014 kl. 15:00

Åbent samråd i Finansudvalget

Afspiller

11-12-2014 kl. 11:00

Åbent samråd i Finansudvalget

Afspiller

11-12-2014 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljøudvalget

Afspiller