Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
24-10-2012 kl. 13:00Møde i Folketingssalen

Møde i Folketingssalen

1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 

1.1) Spm. nr. US 17
 
1.2) Spm. nr. US 18
 
1.3) Spm. nr. US 19
 
1.4) Spm. nr. US 20
 
1.5) Spm. nr. US 21
 
1.6) Spm. nr. US 22
 
1.7) Spm. nr. US 23
 
1.8) Spm. nr. US 24
 
1.9) Spm. nr. US 25
 

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). 

2.1) Spm. nr. S 258: Om honorar til bestyrelsen for et fælleskommunalt vandselskab.

Mikkel Dencker (DF):

Mener ministeren, at et årligt honorar på 125.000 kr. er for højt til de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er indvalgt i bestyrelsen for et fælleskommunalt vandselskab, når man tager i betragtning, at vandselskabet selv anslår, at der er en mødefrekvens i bestyrelsen på fem-seks møder årligt?

 
2.2) Spm. nr. S 244: Om den militante gruppe Antifascistisk Aktion.

Peter Skaarup (DF):

Hvad er ministerens holdning til, at regeringens parlamentariske grundlag, Enhedslisten, støtter den militante gruppe Antifascistisk Aktion, der åbenlyst anvender politisk vold som virkemiddel?

Skriftlig begrundelse

Den 16. oktober 2012 skrev Berlingske Nyhedsbureau bl.a. i artiklen: »DF: EL giver Thorning et forklaringsproblem: Mandag kom det frem, at Enhedslisten København i december 2011 støttede en tur til Sverige arrangeret af Antifascistisk Aktion (AFA), som ekspert i politisk ekstremisme på RUC, Chris Holmsted Larsen, beskriver som »en antifascistisk gruppe, hvis formål er at bekæmpe den alleryderste højrefløj om nødvendigt med militante og meget håndfaste midler«. - Mig bevidst er AFA enestående på den yderste danske venstrefløj, da det er den eneste gruppe, der åbenlyst anvender politisk vold som virkemiddel, sagde Chris Holmsted Larsen«.

 
2.3) Spm. nr. S 245: Om det ridende politi.

Peter Skaarup (DF):

Hvad er ministerens holdning til det ridende politi?

 
2.4) Spm. nr. S 264: Om prøveløsladte og udviste kriminelle.

Karsten Lauritzen (V):

Finder ministeren det rimeligt, at to svenske mænd, som er blevet dømt for væbnet røveri i Danmark og siden prøveløsladt og udvist fra landet, kort tid efter kan vende tilbage til Danmark og begå endnu et groft røveri, som oplyst på TV 2/Nord den 18. oktober 2012?

 
2.5) Spm. nr. S 265: Om at forhindre prøveløsladte og udviste kriminelle i at vende tilbage og begå ny kriminalitet.

Karsten Lauritzen (V):

Hvad vil ministeren gøre for at forhindre, at udenlandske statsborgere dømt for grov kriminalitet, som er blevet prøveløsladt og udvist fra Danmark, kort tid efter udvisningen vender tilbage hertil for at begå ny kriminalitet, som det skete den 11. september, da to svenske statsborgere, der tidligere er dømt og udvist fra Danmark efter et væbnet røveri mod en guldsmed, begik røveri mod Nørresundby Bank, som oplyst på TV 2/Nord den 18. oktober 2012?

 
2.6) Spm. nr. S 220: Om afgørelser fra sociale nævn.

Karina Adsbøl (DF):

Vil ministeren indskærpe over for landets kommuner, at afgørelser truffet af de sociale nævn skal efterleves straks, og at man i kommunen ikke blot kan sætte afgørelsen på standby i den tid, hvor kommunen kører en ankesag ved Ankestyrelsen eller ved domstolene?

 
2.7) Spm. nr. S 246: Om norsk told på hortensia.

Anni Matthiesen (V):

Vil ministeren sikre, at den norske told, som er blevet pålagt hortensia, bliver fjernet?

 
2.8) Spm. nr. S 260: Om et sundhedsvæsen uden privathospitaler.

Sophie Løhde (V):

Har ministeren fortsat en »drøm om et sundhedsvæsen uden privathospitaler« og dermed en drøm om et sundhedsvæsen, hvor det offentlige har monopol på al sygehusbehandling?

 
2.9) Spm. nr. S 262: Om regeringen vil indføre øget brugerbetaling for hørehæmmede danskere.

Sophie Løhde (V):

Vil ministeren redegøre for, om ministeren fuldstændig kan afkræfte, at regeringen vil indføre øget brugerbetaling for hørehæmmede danskere?

 
2.10) Spm. nr. S 259: Om videoklippet fra Operation Green Desert.

Troels Lund Poulsen (V):

Vil ministeren redegøre for sin holdning til en undersøgelse af sagen om det såkaldte videoklip fra »Operation Green Desert«, og herunder oplyse, hvorfor ministeren ønsker sagen undersøgt i den kommende undersøgelseskommission om Irak?

 
2.11) Spm. nr. S 261: Om oplysninger til forsvarsforligskredsen om Operation Green Desert.

Troels Lund Poulsen (V):

Hvad er ministerens holdning til, at de oplysninger om »Operation Green Desert«, som blev forelagt ministeren i uge 41, ikke blev drøftet med forsvarsforligskredsen fredag den 12. oktober 2012?

 
2.12) Spm. nr. S 263: Om økonomien bag byggeriet af en stormoske på Vibevej.

Christian Langballe (DF):

Hvilke initiativer vil ministeren tage med henblik på, at økonomien bag byggeriet af en stormoské på Vibevej bliver undersøgt, og at regnskaberne bliver gjort offentligt tilgængelige, og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at det ikke er det iranske præstestyre, som kommer til at kontrollere den forkyndelse og religiøse propaganda, som kommer til at udgå fra stormoskeen?

Skriftlig begrundelse

Det er angiveligt det iranske præstestyre, der står bag finansieringen af stormoskebyggeriet på Vibevej. I en artikel i Kristeligt Dagblad den 13. april 2011, foreslog ministeren selv en sådan undersøgelse, idet han sagde: »Det er første gang, vi på tværs af partierne tager den slags initiativ. Det er helt vildt, at man som trossamfund kan modtage gaver uden, at der skal redegøres for det… Da loven om trossamfund i sin tid blev vedtaget, kunne man ikke forudse, at vi ville få præstestyrets lange arme ned i den danske muld«.

 
2.13) Spm. nr. S 266: Om folkekirkemedlemmers egenbetaling til gravsteder.

Christian Langballe (DF):

Vil ministeren forklare, hvorfor folkekirkemedlemmers egenbetaling til gravsteder er steget så eksplosivt inden for de sidste år, som det er tilfældet, og mener ministeren ikke, at det er urimeligt set i lyset af, at langt de fleste har betalt kirkeskat gennem et langt liv?

Skriftlig begrundelse

Jf. blandt andet artiklen »Gravsteder stiger voldsomt i pris« i Kristeligt Dagblad den 11. februar 2011, men også nyere opgørelser.

 

Møde i Folketingssalen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

04-05-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget

Afspiller

04-05-2016 kl. 14:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om lokale aktionsgrupper (LAG)

Afspiller

04-05-2016 kl. 13:00

Møde nr. 89 i salen

Afspiller

04-05-2016 kl. 11:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Statsrevisorernes kritik af implementeringen af reformerne af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp

Afspiller

04-05-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om nedskæringer på Det Kongelige Bibliotek

Afspiller

04-05-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om konsekvenser af karakterkrav til gymnasierne

Afspiller

04-05-2016 kl. 09:30

Åbent ekspertmøde i Transport- og Bygningsudvalget om L 134 - implementering af VVM-direktivet

Afspiller

04-05-2016 kl. 08:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

03-05-2016 kl. 22:00

Møde nr. 88 i salen

Afspiller

03-05-2016 kl. 21:45

Møde nr. 87 i salen

Afspiller

03-05-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om sundhedspersonalet i konfliktområder, manglende overholdelse af Genèvekonventionerne og om svindel med udviklingsbistanden

Afspiller

03-05-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om Statsrevisorernes beretning om Transport- og Bygningsministeriets deltagelse i anlægget af Aarhus Letbane

Afspiller

03-05-2016 kl. 10:10

Møde nr. 86 i salen - Udvidet spørgetime med statsministeren

Afspiller

03-05-2016 kl. 10:00

Møde nr. 85 i salen

Afspiller

29-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 84 i salen

Afspiller

28-04-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om kriminelle bander

Afspiller

28-04-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om forskelle i antal underretninger pr. kommune, og om hvorfor der er sket et fald i udgifterne til merudgiftsydelser

Afspiller

28-04-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om bankers medvirken til skatteunddragelse

Afspiller

28-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 83 i salen

Afspiller

27-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 82 i salen

Afspiller

27-04-2016 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om beskæftigelse af indvandrere

Afspiller

26-04-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om evalueringen af terrorangrebet i København i 2015

Afspiller

26-04-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om Ravn Bane og Banedanmark

Afspiller

26-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 81 i salen

Afspiller

26-04-2016 kl. 09:00

Åben høring i Social- og Indenrigsudvalget om den Borgerstyrede Personlige Assistance (BPA)

Afspiller

21-04-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Finansudvalget om boligydelsen

Afspiller

21-04-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om sessionslogning

Afspiller

21-04-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om regeringens udskydelse af forhandlingerne om et nyt ejendomsvurderingssystem

Afspiller

21-04-2016 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport- og Bygningsudvalget om bl.a. rettidighed, kapacitet i togene og informationsniveau på Svendborgbanen

Afspiller

21-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 80 i salen

Afspiller

20-04-2016 kl. 14:00

Høring i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering i muslimske miljøer

Afspiller

20-04-2016 kl. 13:45

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om klimaeffekterne af landbrugspakken

Afspiller

20-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 79 i salen

Afspiller

20-04-2016 kl. 09:30

Høring i Ligestillingsudvalget om social kontrol

Afspiller

19-04-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om studieboliger

Afspiller

19-04-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om lempelse af krav til modtagelsesklasser og etablering af særlige undervisningstilbud til flygtningebørn

Afspiller

19-04-2016 kl. 13:00

Møde nr. 78 i salen

Afspiller

19-04-2016 kl. 12:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-04-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-04-2016 kl. 10:00

Møde nr. 77 i salen

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0