Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Møde i salen

1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 

1.1) Spm. nr. US 9
 
1.2) Spm. nr. US 10
 
1.3) Spm. nr. US 11
 
1.4) Spm. nr. US 12
 
1.5) Spm. nr. US 13
 
1.6) Spm. nr. US 14
 
1.7) Spm. nr. US 15
 
1.8) Spm. nr. US 16
 

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). 

2.1) Spm. nr. S 19: Om sondringen mellem sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedstjek af kommende ministre.

Jan E. Jørgensen (V):

Finder statsministeren, at hun i sine besvarelser til Folketinget i sagen vedrørende Henrik Sass Larsen har redegjort fyldestgørende for sondringen mellem sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedstjek af kommende ministre, jf. regeringsgrundlagets afsnit om god regeringsførelse, hvoraf det fremgår, at »regeringen vil bestræbe sig på at besvare spørgsmål fra Folketinget fyldestgørende ...«?

 
2.2) Spm. nr. S 170: Om stigninger i skatter og afgifter.

Torsten Schack Pedersen (V):

Når statsministeren har sagt, at der ikke kommer generelle stigninger i skatter og afgifter i fremtiden, hvordan mener statsministeren da, at det harmonerer med sundhedsministerens udtalelser om, at SF skal udvikle ideer til at beskatte de rigeste i Danmark hårdere?

 
2.3) Spm. nr. S 162: Om Danmarks hjælp til den syriske opposition.

Søren Espersen (DF):

Vil udenrigsministeren forklare, hvad statsministeren mente, da hun ved Folketingets åbning i sin trontale vedrørende Syrien udtalte, at »Derfor hjælper Danmark nu den syriske opposition«, samt ydermere forklare, hvori hjælpen består, idet det nemlig ikke er spørgeren bekendt, at Danmark har vedtaget at yde assistance til den syriske opposition i borgerkrigen?

 
2.4) Spm. nr. S 134: Om sikkerheden for chauffører, som transporterer medicin mellem apoteker.

Anne-Mette Winther Christiansen (V):

Hvad er ministerens holdning til, at sikkerheden for chauffører, som transporterer medicin mellem apoteker, bliver udsat, når firmabiler i fremtiden skal udstyres med firmanavn?

 
2.5) Spm. nr. S 164: Om skattetrykkets indvirkning på konkurrenceevnen.

Ole Birk Olesen (LA):

Vil ministeren, efter at statsminister Helle Thorning-Schmidt på DI-topmødet den 25. september 2012 udtalte, at »skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen, det er et vigtigt rammevilkår«, forklare, hvilken indvirkning det efter regeringens opfattelse har på konkurrenceevnen for danske virksomheder, at Danmark har verdens højeste skattetryk?

 
2.6) Spm. nr. S 98: Om danske virksomheders konkurrenceevne.

Gitte Lillelund Bech (V):

Vil ministeren forklare, om regeringen siden sin tiltrædelse har belastet danske virksomheders konkurrenceevne unødigt, eksempelvis gennem øgede skatter og afgifter?

 
2.7) Spm. nr. S 99: Om danske virksomheders konkurrenceevne.

Gitte Lillelund Bech (V):

Mener ministeren, at et fald i beskæftigelsen på 10.000 personer det seneste år er et udtryk for, at danske virksomheders konkurrenceevne er forbedret?

 
2.8) Spm. nr. S 136: Om beskæftigelse og arbejdspladser i yderområderne.

Mette Hjermind Dencker (DF):

Mener ministeren, at det vil skabe mere eller mindre vækst i landets yderområder, at regeringen påtænker at tilbagerulle den udkantsplan, som den forrige regering indførte for 2 år siden, og hvilken indflydelse regner ministeren med, at dette vil få for virksomhedernes mulighed for at skabe beskæftigelse og arbejdspladser i yderområderne?

 
2.9) Spm. nr. S 165: Om EU-bankunion og et fælles banktilsyn.

Peter Skaarup (DF):

Hvad er regeringens holdning til planerne om en EU-bankunion og et fælles banktilsyn, hvor lande uden for euroen ser ud til at kunne deltage, og hvordan stiller regeringen sig som udgangspunkt i forhold til at lade Danmark blive medlem af bankunionen?

Skriftlig begrundelse

Det fremgår af dagbladet Politiken fredag den 5. oktober 2012, at Danmark og øvrige lande uden for euroen skal inviteres med i det fælles banktilsyn, som bliver en central del af den kommende bankunion. Regeringerne uden for euroen skal sikres stemmeret, hvis de deltager i bankunionen, og bankerne skal have samme konkurrencevilkår, uanset om de deltager i bankunionen eller ej. Det er EU-præsident Herman Van Rompuy, der foreslår det.

 
3.11) Spm. nr. S 19: Om sondringen mellem sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedstjek af kommende ministre.

Jan E. Jørgensen (V):

Finder statsministeren, at hun i sine besvarelser til Folketinget i sagen vedrørende Henrik Sass Larsen har redegjort fyldestgørende for sondringen mellem sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedstjek af kommende ministre, jf. regeringsgrundlagets afsnit om god regeringsførelse, hvoraf det fremgår, at »regeringen vil bestræbe sig på at besvare spørgsmål fra Folketinget fyldestgørende ...«?

 
3.11) Spm. nr. S 19: Om sondringen mellem sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedstjek af kommende ministre.

Jan E. Jørgensen (V):

Finder statsministeren, at hun i sine besvarelser til Folketinget i sagen vedrørende Henrik Sass Larsen har redegjort fyldestgørende for sondringen mellem sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedstjek af kommende ministre, jf. regeringsgrundlagets afsnit om god regeringsførelse, hvoraf det fremgår, at »regeringen vil bestræbe sig på at besvare spørgsmål fra Folketinget fyldestgørende ...«?

 
2.10) Spm. nr. S 169: Om regeringen arbejder for, at Danmark skal tilslutte sig den kommende EU-bankunion.

Peter Skaarup (DF):

Vil regeringen arbejde for, at Danmark tilslutter sig den kommende EU-bankunion, hvis det på nogen måde indebærer risici i forhold til, at Danmark kommer til at deltage i finansielle europæiske redningsaktioner for f.eks. forgældede sydeuropæiske lande, eller vil regeringen arbejde for, at Danmark eventuelt kun tilslutter sig, hvis det ikke på nogen måde indebærer nogen økonomisk risiko?

Skriftlig begrundelse

Spørgsmål om, hvorvidt Danmark skal tilslutte sig en kommende bankunion, skal ikke kun måles i den eventuelle teoretiske indflydelse, som Danmark vil kunne opnå ved at sidde med ved bordet, men skal også måles i den økonomiske risiko, som Danmark og dermed den danske befolkning vil påtage sig, og som kan betyde, at helt almindelige danskere skal betale for en fest, som uansvarlige sydeuropæiske lande har holdt.

 
2.11) Spm. nr. S 159: Om udenlandsk arbejdskraft.

Inger Støjberg (V):

Er det afgørende for regeringen, at udenlandsk arbejdskraft, der kommer til riget, arbejder under sædvanlige løn- og arbejdsvilkår?

 
2.12) Spm. nr. S 160: Om danske lønninger i forholdet til udlandet.

Inger Støjberg (V):

Mener ministeren, at de danske lønninger er for høje i forhold til i udlandet?

 
2.13) Spm. nr. S 147: Om tilsynsrapporten fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er gavnlig

Karen Ellemann (V):

Når ministeren i en pressemeddelelse den 2. oktober 2012 har anført, at den fejlbehæftede tilsynsrapport fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen tydeligvis ikke gavner udviklingen af vores skoler, mener ministeren så, at en ikkefejlbehæftet liste med skoler, der er fagligt udfordret, kan gavne udviklingen af vores skoler?

 
2.14) Spm. nr. S 149: Om rapporten fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Karen Ellemann (V):

Er ministeren enig med direktøren for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Per Eriksen Hansen, når denne som en kommentar til sagen om de 17 skoler bl.a. skriver, at »Vi laver kun listen for at forbedre kvaliteten – det er ikke for at dømme skolerne«, og mener ministeren, at man dømmer skoler ved at offentliggøre lister, der viser skolernes faglige præstationer?

 
2.15) Spm. nr. S 152: Om situationen omkring skolepraktik på erhvervsuddannelserne.

René Christensen (DF):

Kan ministeren oplyse, hvornår situationen omkring skolepraktik på erhvervsuddannelserne er afklaret, bl.a. i lyset af uddannelsespålægget?

 
2.16) Spm. nr. S 144: Om diagnoser.

Sophie Løhde (V):

Mener ministeren, at statsministeren i åbningstalen fik gjort det helt klart over for danskerne, at hun med »alle« slet ikke mener alle patienter, men i virkeligheden kun mener de patienter, som bliver henvist til undersøgelse på et sygehus, og at det dermed ikke omfatter de store grupper af patienter, der ikke udredes på sygehusene, når nu statsministeren i sin åbningstale rent faktisk udtalte, at » alle – alle – skal have stillet en diagnose inden for 30 dage«?

 
2.17) Spm. nr. S 146: Om udredningsgaranti.

Sophie Løhde (V):

Er ministeren enig med Lægeforeningen og Danske Patienter, der mener, at statsministeren oversælger den såkaldte udredningsgaranti, der i øvrigt slet ikke er en garanti, og herunder at det både er ukorrekt og misvisende, når statsministeren siger, at den skal gælde alle patienter?

 
2.18) Spm. nr. S 145: Om begrebet »alle patienter«.

Martin Geertsen (V):

Hvad forstår ministeren ved begrebet alle patienter?

 
2.19) Spm. nr. S 148: Om at patienter »aldrig« skal vente mere end to måneder.

Martin Geertsen (V):

Hvordan vil ministeren konkret sikre, at patienter »aldrig« venter mere end 2 måneder, sådan som statsministeren lovede i åbningstalen?

 
2.20) Spm. nr. S 161: Om en kvinde måtte vente fastende i 5 dage, før hun blev opereret på Slagelse Sygehus.

Liselott Blixt (DF):

Hvad er ministeren holdning til, at en kvinde måtte vente fastende i 5 dage, før hun blev opereret på Slagelse Sygehus?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til Sjællandskes artikel »Ventede fastende i fem dage på sygehus« af 5. oktober 2012.

 
2.20) Spm. nr. S 161: Om en kvinde måtte vente fastende i 5 dage, før hun blev opereret på Slagelse Sygehus.

Liselott Blixt (DF):

Hvad er ministeren holdning til, at en kvinde måtte vente fastende i 5 dage, før hun blev opereret på Slagelse Sygehus?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til Sjællandskes artikel »Ventede fastende i fem dage på sygehus« af 5. oktober 2012.

 
2.21) Spm. nr. S 163: Om ventetidsproblematikken.

Liselott Blixt (DF):

Hvad agter ministeren at gøre ved ventetidsproblematikken, hvor der bliver rejst kritik af, at den bliver opgjort, fra patienten kommer ind på sygehuset, og til at patienten taler med en fra personalet, frem for at ventetiden bliver opgjort, fra patienten kommer ind, og til at patienten får behandling?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til Sjællandskes artikel »Ventede fastende i fem dage på sygehus« den 5. oktober 2012.

 
2.21) Spm. nr. S 163: Om ventetidsproblematikken.

Liselott Blixt (DF):

Hvad agter ministeren at gøre ved ventetidsproblematikken, hvor der bliver rejst kritik af, at den bliver opgjort, fra patienten kommer ind på sygehuset, og til at patienten taler med en fra personalet, frem for at ventetiden bliver opgjort, fra patienten kommer ind, og til at patienten får behandling?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til Sjællandskes artikel »Ventede fastende i fem dage på sygehus« den 5. oktober 2012.

 

Møde i salen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

06-10-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget om de bebudede besparelser på uddannelsesområdet

Afspiller

06-10-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om regeringens politik på dagpenge-, førtidspensions- og kontanthjælpsområdet

Afspiller

06-10-2015 kl. 12:00

Møde nr. 1 i salen

Afspiller

05-10-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Landdistriktsudvalget om konsekvenser af regeringens bebudede besparelser på professionshøjskoler og erhvervsakademier for uddannelsessteder uden for de store byer og i yderområder m.m.

Afspiller

02-10-2015 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

01-10-2015 kl. 11:00

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget

Afspiller

01-10-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Afspiller

30-09-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om omfanget og konsekvenserne af dagpengereformen

Afspiller

29-09-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget

Afspiller

29-09-2015 kl. 07:50

Møde i Europaudvalget

Afspiller

25-09-2015 kl. 08:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-09-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget

Afspiller

24-09-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Afspiller

23-09-2015 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

23-09-2015 kl. 12:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget

Afspiller

21-09-2015 kl. 09:00

Konferencen vedr. markering af 25 års demokratiudvikling i Mongoliet

Afspiller

18-09-2015 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

17-09-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Afspiller

17-09-2015 kl. 12:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks sikkerhedsinteresser på det maritime område i forbindelse med udbud

Afspiller

17-09-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan

Afspiller

16-09-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Kirkeudvalget

Afspiller

16-09-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer

Afspiller

16-09-2015 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget

Afspiller

15-09-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om øremærkede midler til fødeafdelinger og svangreomsorg

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0