Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
20-08-2012 kl. 13:00Møde i Folketingssalen

Møde i Folketingssalen

1) 1. behandling af L 194: Om topskattegrænsen og ungeydelse. 

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse, personskatteloven m.v. (Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 14.08.2012).

Sammen med dette punkt foretages:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 195:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven. (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 14.08.2012).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 196:

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension og adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 14.08.2012).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 197:

Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 14.08.2012).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 198:

Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 14.08.2012).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 199:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. (Beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende, bedre forskudsproces m.v.).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 14.08.2012).

  Afspiller

7) 1. behandling af L 200: Om forhøjelser af supplerende pensionsydelser. 

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love. (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister).

Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).

(Fremsættelse 14.08.2012).

  Afspiller

Møde i Folketingssalen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

29-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om effektiviseringspotentialet i forsyningssektoren

Afspiller

29-09-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om mangel på studieboliger

Afspiller

29-09-2016 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

28-09-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om, at kvinder er særligt ramt af nedskæringer efter kommunale besparelser

Afspiller

28-09-2016 kl. 10:00

Høring i Børne- og Undervisningsudvalget om private pasningsordninger

Afspiller

27-09-2016 kl. 15:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om udbud af kystnære havvindmøller

Afspiller

27-09-2016 kl. 15:00

Åbne samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om rygnings udbredelse, og om implementering af de nye kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Afspiller

23-09-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

22-09-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om nedskæringer i Statens Uddannelsesstøtte

Afspiller

22-09-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om kommunernes tildeling af bosteder

Afspiller

22-09-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om mangel på sygeplejersker i Region Sjælland

Afspiller

22-09-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om 225-timersreglen

Afspiller

22-09-2016 kl. 08:40

Åbent samråd i Finansudvalget om rådighedsbeløb og reelle lettelser for en LO-familie ift. 2025-planen

Afspiller

21-09-2016 kl. 10:00

Fælles høring i Børne- og Undervisningsudvalget og Kulturudvalget om kultur i den åbne skole

Afspiller

20-09-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om muslimske gymnasier i Danmark

Afspiller

20-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om politiets indsats mod ulovlig taxakørsel

Afspiller

16-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om nedslidning på arbejdsmarkedet

Afspiller

14-09-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om nedskæringer i Statens Uddannelsesstøtte

Afspiller

14-09-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om den nye bekendtgørelse om godkendelse af vandhaner m.v., og om ny nitratplan og den danske kvægundtagelse

Afspiller

14-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om ligheder mellem plejehjem og hoteller, og om selvskade blandt børn og unge

Afspiller

14-09-2016 kl. 09:30

Høring i Børne- og Undervisningsudvalget om nationale tests

Afspiller

13-09-2016 kl. 14:45

Møde i Europaudvalget om EU27-møde i Bratislava den 16. september 2016

Afspiller

13-09-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om sikkerhed for ansatte i fængsler

Afspiller

13-09-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælp til sygdomsramte

Afspiller

13-09-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om ufrivillig berøring i nattelivet

Afspiller

12-09-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker på arbejdet

Afspiller

08-09-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om svindel med refusion af udbytteskat

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0