Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Møde i salen

1) Fortsættelse [afstemning] af F 38: Om EU og dansk udlændingepolitik. 

Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 08.05.2012. Fremme 10.05.2012. Forhandling 11.06.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 81 af Martin Henriksen (DF) og Simon Emil Ammitzbøll (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 82 af Jens Joel (S), Zenia Stampe (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)).

  Afspiller

2) 3. behandling af L 125: om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).

(Fremsættelse 28.03.2012. 1. behandling 19.04.2012. Betænkning 29.05.2012. 2. behandling 31.05.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 07.06.2012).

  Afspiller

3) 3. behandling af L 159: Om obligatorisk digital selvbetjening for borgere m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort).

Af finansministeren (Bjarne Corydon).

(Fremsættelse 13.04.2012. 1. behandling 26.04.2012. Betænkning 30.05.2012. (Omtrykt). 2. behandling 06.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

4) 3. behandling af L 174: Om budgetloven. 

Forslag til budgetlov.

Af finansministeren (Bjarne Corydon).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 08.05.2012. Betænkning 31.05.2012. 2. behandling 08.06.2012).

  Afspiller

5) 3. behandling af L 167: Om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. 

Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik m.v.).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 08.05.2012. Betænkning 31.05.2012. 2. behandling 08.06.2012).

  Afspiller

6) 3. behandling af L 164: Om regionernes finansiering. 

Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 08.05.2012. Betænkning 24.05.2012. 2. behandling 08.06.2012).

  Afspiller

7) 3. behandling af L 165: Om kommunal udligning (skærpede sanktioner). 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Indførelse af skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 08.05.2012. Betænkning 24.05.2012. 2. behandling 08.06.2012).

  Afspiller

8) 3. behandling af L 166: Om regionsloven. 

Forslag til lov om ændring af regionsloven. (Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 10.05.2012. Betænkning 30.05.2012. 2. behandling 07.06.2012).

  Afspiller

9) 3. behandling af L 168: Om frikommuner. 

Forslag til lov om frikommuner.

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 10.05.2012. Betænkning 30.05.2012. 2. behandling 07.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

10) 3. behandling af L 169: Om forpligtende kommunale samarbejder. 

Forslag til lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder. (Dispensationsmuligheder og øgede muligheder for at udpege nye forpligtende kommunale samarbejder).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 10.05.2012. Betænkning 30.05.2012. 2. behandling 07.06.2012).

  Afspiller

11) 3. behandling af L 184: Om justering af beskæftigelsestilskuddet. 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af beskæftigelsestilskuddet).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 09.05.2012. 1. behandling 16.05.2012. Betænkning 30.05.2012. 2. behandling 07.06.2012).

  Afspiller

12) 3. behandling af L 170 A: Om skattefri familie- og vennetjenester. 

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(2. behandling 07.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 07.06.2012 til 3. behandling af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)).

  Afspiller

13) 3. behandling af L 171: Om afgift af bekæmpelsesmidler. 

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 30.05.2012. 2. behandling 07.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

14) 3. behandling af L 172: Om skadesforsikringsafgiftsloven. 

Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer.

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 30.05.2012. 2. behandling 07.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

15) 3. behandling af L 190: Om regulering af grundvederlaget, modregning i eftervederlaget det første år, optjening af be 

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Regulering af grundvederlaget, modregning i eftervederlaget det første år, optjening af beløb til efteruddannelse m.v., forhøjelse af pensionsalder for egenpension m.v.).

Af Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV), Holger K. Nielsen (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Lars Barfoed (KF).

(Fremsættelse 15.05.2012. 1. behandling 24.05.2012. Betænkning 30.05.2012. 2. behandling 08.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

16) 2. (sidste) behandling af B 91: Om en nyordning af folketingsmedlemmers vederlagsordning og nedsættelse af en lønkommission. 

Forslag til folketingsbeslutning om en nyordning af folketingsmedlemmers vederlagsordning og nedsættelse af en lønkommission.

Af Kristian Jensen (V) m.fl.

(Fremsættelse 15.05.2012. 1. behandling 24.05.2012. Betænkning 30.05.2012).

  Afspiller

17) 2. (sidste) behandling af B 88: Om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger. 

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger.

Af Hans Kristian Skibby (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.05.2012. 1. behandling 31.05.2012. Betænkning 06.06.2012).

  Afspiller

18) 2. behandling af L 173: Om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber. 

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 08.05.2012. Betænkning 11.06.2012).

  Afspiller

19) 2. behandling af L 192: Om afskrivningsloven. 

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 30.05.2012. 1. behandling 08.06.2012. Betænkning 11.06.2012).

  Afspiller

20) Forhandling af R 17: Om Danmarks digitale vækst 2012. 

Erhvervs- og vækstministerens redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012.

(Anmeldelse 30.05.2012. Redegørelsen givet 30.05.2012. Meddelelse om forhandling 30.05.2012).

  Afspiller

Møde i salen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

26-08-2015 kl. 13:00

Møde i Salen

Afspiller

25-08-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljø på byggepladser

Afspiller

21-08-2015 kl. 10:00

Møde i Salen

Afspiller

19-08-2015 kl. 12:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om borgernes stilling, hvis private serviceleverandører går konkurs

Afspiller

18-08-2015 kl. 15:00

Åbent samråd i UUI, SAU, BEU om UNHCR's høringssvar

Afspiller

18-08-2015 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om Genindførelse af Boligjobordningen

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0