Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
11-06-2012 kl. 12:00Møde i Folketingssalen

Møde i Folketingssalen

1) Fortsættelse [afstemning] af F 29: Om, hvorvidt det skal være dyrere at være dansker. 

Forespørgsel til statsministeren om, hvorvidt det skal være dyrere at være dansker.

Af Anders Samuelsen (LA) m.fl.

(Anmeldelse 23.03.2012. Fremme 27.03.2012. Forhandling 08.06.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 78 af Joachim B. Olsen (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 79 af Peter Christensen (V), Hans Kristian Skibby (DF) og Lars Barfoed (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 80 af Thomas Jensen (S), Nadeem Farooq (RV), Jesper Petersen (SF) og Frank Aaen (EL)).

  Afspiller

2) 3. behandling af L 145: Om energiafgrøder og offentlig adgang. 

Forslag til lov om ændring af lov om randzoner. (Energiafgrøder og offentlig adgang).

Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).

(Fremsættelse 29.03.2012. 1. behandling 13.04.2012. Betænkning 30.05.2012. 2. behandling 06.06.2012).

  Afspiller

3) 2. (sidste) behandling af B 78: Om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. 

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr.

Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.

(Fremsættelse 17.04.2012. 1. behandling 31.05.2012. Betænkning 06.06.2012).

  Afspiller

4) 2. (sidste) behandling af B 19: Om beføjelser til at lukke hashklubber. 

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede beføjelser for politiet til at lukke hashklubber.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 06.12.2011. 1. behandling 03.02.2012. Betænkning 31.05.2012).

  Afspiller

5) 2. (sidste) behandling af B 33: Om pædofilidømtes adgang til prøveløsladelse. 

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for pædofilidømtes adgang til prøveløsladelse.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 25.01.2012. 1. behandling 29.03.2012. Betænkning 31.05.2012).

  Afspiller

6) 2. (sidste) behandling af B 55: Om skærpet straf for medvirken ved straffelovsovertrædelser. 

Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for medvirken ved straffelovsovertrædelser.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.03.2012. 1. behandling 15.05.2012. Betænkning 31.05.2012).

  Afspiller

7) 2. (sidste) behandling af B 82: Om ændring af straffeloven, så Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag 

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffeloven, så Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.04.2012. 1. behandling 29.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

8) 2. (sidste) behandling af B 52: Om udlændinges afsoning i hjemlandet. 

Forslag til folketingsbeslutning om indgåelse af aftaler om foranstaltninger, der sikrer udmøntning af afsoning i hjemlandet, efterforskning og kriminalitetsforebyggelse.

Af Peter Skaarup (DF), Karsten Lauritzen (V) og Tom Behnke (KF) m.fl.

(Fremsættelse 14.03.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 31.05.2012).

  Afspiller

9) 2. (sidste) behandling af B 90: Om en styrket indsats over for ofre for kriminalitet. 

Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for ofre for kriminalitet.

Af Peter Skaarup (DF) og Tom Behnke (KF) m.fl.

(Fremsættelse 15.05.2012. 1. behandling 29.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

10) 2. behandling af L 53: Om ændring af revisionsbestemmelse i straffeloven, retsplejeloven m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 14.12.2011. 1. behandling 20.12.2011. Betænkning 31.05.2012. (Omtrykt)).

  Afspiller

11) 2. behandling af L 179: Om frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v. 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.).

Af justitsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 26.04.2012. 1. behandling 10.05.2012. Betænkning 31.05.2012).

  Afspiller

12) 2. behandling af L 188: Om fastsættelse af embedsperiode for Folketingets Ombudsmand. 

Forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. (Fastsættelse af embedsperiode for Folketingets ombudsmand og oprettelse af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand).

Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV) og Holger K. Nielsen (SF).

(Fremsættelse 11.05.2012. 1. behandling 25.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

13) 2. behandling af L 163: Om lov om indfødsrets meddelelse. 

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Af justitsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 19.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

14) Fortsættelse af 2. behandling af L 150: Om ændring af reglerne om familiesammenføring med børn. 

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn).

Af justitsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 11.04.2012. 1. behandling 17.04.2012. Betænkning 22.05.2012. 1. del af 2. behandling 29.05.2012. Ændringsforslag nr. 5 af 25.05.2012 uden for betænkningen af Inger Støjberg (V) og Mike Legarth (KF). Tilføjelse til betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

15) 2. behandling af L 180: Om udlændingeloven. 

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn).

Af justitsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 26.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 31.05.2012).

  Afspiller

16) 2. behandling af L 178: Om oprettelse af et uafhængigt klagenævn. (Udlændingenævnet). 

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg. (Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.).

Af justitsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 31.05.2012).

  Afspiller

17) 2. behandling af L 187: Om kommunal ejendomsskat. 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Ændring af loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår nye grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold m.v.).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 10.05.2012. 1. behandling 16.05.2012. Betænkning 07.06.2012. Ændringsforslag nr. 1-3 af 08.06.2012 uden for betænkningen af Jan E. Jørgensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF)).

  Afspiller

18) 2. behandling af L 191: Om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justeringer af udligningssystemet).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 22.05.2012. 1. behandling 31.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

19) 2. behandling af L 135: Om Forenkling af tilladelseskravet til gods- og buskørsel, kontrol med løn- og arbejdsvilkår for chauffø 

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Forenkling af tilladelseskravet til gods- og buskørsel, kontrol med løn- og arbejdsvilkår for chauffører, ændring af Vejtransportrådets sammensætning og opgaver, mulighed for tilbageholdelse af motorkøretøjer m.v.).

Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).

(Fremsættelse 28.03.2012. 1. behandling 11.04.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

20) 2. behandling af L 136: Om lov om jernbane og lov om offentlige veje. 

Forslag til lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje. (Afgifter, gebyrer, internationale vedtagelser, godkendelse af uddannelsessteder m.v.).

Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).

(Fremsættelse 28.03.2012. 1. behandling 11.04.2012. Betænkning 08.06.2012).

  Afspiller

21) 2. behandling af L 161: Om lægemidler og vævsloven. 

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven. (Skærpet lægemiddelovervågning).

Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).

(Fremsættelse 18.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

22) 2. behandling af L 181: Om Kennedy Centret. 

Forslag til lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden.

Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).

(Fremsættelse 27.04.2012. 1. behandling 11.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

23) 2. behandling af L 185: Om stofindtagelsesrum. 

Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Stofindtagelsesrum).

Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).

(Fremsættelse 09.05.2012. 1. behandling 15.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

24) 2. behandling af L 186: Om røgfri miljøer. 

Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.).

Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).

(Fremsættelse 09.05.2012. 1. behandling 15.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

25) 2. behandling af L 189: Om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012. 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering).

Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).

(Fremsættelse 11.05.2012. 1. behandling 22.05.2012. Betænkning 07.06.2012).

  Afspiller

26) Forhandling af R 14: Om Europarådets virksomhed og Danmark deltagelse heri. 

Udenrigsministerens redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri.

(Anmeldelse 11.05.2012. Redegørelsen givet 11.05.2012. Meddelelse om forhandling 11.05.2012).

  Afspiller

27) Forhandling af F 38: Om EU og dansk udlændingepolitik. 

Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik:

Hvad kan regeringen oplyse om EU's indblanding i dansk udlændingepolitik, herunder Europa-Kommissionens konkrete indblanding i de danske udvisningsregler?

Af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 08.05.2012. Fremme 10.05.2012).

  Afspiller

Møde i Folketingssalen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

26-03-2015 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

26-03-2015 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om, hvilket samarbejde der har været mellem amerikanske og danske myndigheder i forbindelse med jagten på whistlebloweren Edward Snowden

Afspiller

26-03-2015 kl. 10:30

Åbent samråd i Transportudvalget om vindmøller ved Stauning Lufthavn

Afspiller

26-03-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

26-03-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om manglende indhentelse af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely

Afspiller

25-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

25-03-2015 kl. 11:30

Åbent samråd i Integrationsudvalget om initiativer for at forhindre antisemitiske handlinger

Afspiller

24-03-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Forskningsudvalget

Afspiller

24-03-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Integrationsudvalget om ombudsmandens redegørelse "Besøg i Center Sandholm - personer på tålt ophold"

Afspiller

24-03-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om grundskyld

Afspiller

24-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

24-03-2015 kl. 10:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om overgang fra STU til arbejdsmarkedet m.m.

Afspiller

20-03-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

19-03-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om økonomisk kriminalitet

Afspiller

19-03-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om sagen om en psykiaters fejlbehandlinger og Sundhedsstyrelsens rolle

Afspiller

19-03-2015 kl. 10:15

Åbent samråd i Socialudvalget om, hvilken praksis der fremover vil gælde for stedbarnsadoption og den såkaldte 2½-års regel

Afspiller

19-03-2015 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

18-03-2015 kl. 14:15

Åbent møde i Europaudvalget

Afspiller

18-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

17-03-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Transportudvalget om sikkerheden for flypassagere

Afspiller

17-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

12-03-2015 kl. 09:00

Høring i Europaudvalget - Safeguarding the fundamental values of the European Union

Afspiller

11-03-2015 kl. 14:30

Åbent samråd i Kirkeudvalget om den landsdækkende statistiske undersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har under udarbejdelse

Afspiller

11-03-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Fødevareudvalget om dansk landbrugs økonomiske situation

Afspiller

11-03-2015 kl. 14:00

Åbent samråd i Finansudvalget om offentligt privat samarbejde

Afspiller

11-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen

Afspiller

10-03-2015 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelse- og Forskningsudvalget om, hvorvidt det er en gevinst at ansætte forholdsvis flere kvindelige professorer på universiteterne

Afspiller

10-03-2015 kl. 15:30

Åbent samråd i Retsudvalget om kriminelle udlændinge der trodser en udvisningsdom og et indrejseforbud

Afspiller

10-03-2015 kl. 14:15

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om ydelsesregistreringer i psykiatrien

Afspiller

10-03-2015 kl. 13:00

Møde i salen (spørgetime)

Afspiller

10-03-2015 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-03-2015 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0