Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Møde i salen

1) Fortsættelse [afstemning] af F 32: Om lighed i sundhed for udviklingshæmmede. 

Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om lighed i sundhed for udviklingshæmmede.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 10.04.2012. Fremme 13.04.2012. Forhandling 07.06.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 77 af Liselott Blixt (DF), Hans Andersen (V), Karen J. Klint (S), Camilla Hersom (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Stine Brix (EL), Anders Samuelsen (LA) og Benedikte Kiær (KF)).

  Afspiller

2) 3. behandling af L 110: Om digital ansøgning om tilskud til lægemidler. 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd. (Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd).

Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Pia Olsen Dyhr, fg.).

(Fremsættelse 14.03.2012. 1. behandling 29.03.2012. Betænkning 15.05.2012. (Omtrykt). Ændringsforslag nr. 4 af 23.05.2012 uden for betænkningen af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). 2. behandling 24.05.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 29.05.2012).

  Afspiller

3) 3. behandling af L 138: Om kunstig befrugtning. 

Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption. (Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikkeanonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning, adoption af registreret partners barn og fremmøde i adoptionssager m.v.).

Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Pia Olsen Dyhr, fg.).

(Fremsættelse 29.03.2012. 1. behandling 19.04.2012. Betænkning 29.05.2012. 2. behandling 06.06.2012).

  Afspiller

4) 3. behandling af L 139: Om justering af sundhedsloven. 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Justeringer vedrørende planlægning, samarbejde, it, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.).

Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Pia Olsen Dyhr, fg.).

(Fremsættelse 29.03.2012. 1. behandling 19.04.2012. Betænkning 29.05.2012. 2. behandling 06.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

5) 3. behandling af L 177: Om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. 

Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. (Retsvirkninger af tilbagekaldelse af samtykke samt de videnskabsetiske komiteers behandling af personoplysninger).

Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 29.05.2012. 2. behandling 06.06.2012).

  Afspiller

6) 3. behandling af L 175: Om nedlæggelse af Center for Energibesparelser. 

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Nedlæggelse af Center for Energibesparelser).

Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 10.05.2012. Betænkning 31.05.2012. 2. behandling 06.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

7) 3. behandling af L 176: Om elforsyningsloven. 

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.).

Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 10.05.2012. Betænkning 31.05.2012. 2. behandling 06.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 07.06.2012 til 3. behandling af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)).

  Afspiller

8) 3. behandling af L 182: Om støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængels 

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.).

Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).

(Fremsættelse 02.05.2012. 1. behandling 10.05.2012. Betænkning 31.05.2012. 2. behandling 06.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 06.06.2012).

  Afspiller

9) 3. behandling af L 183: Om biomassebaseret varmeproduktion. 

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. (Biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft-varme-anlæg og udvalgte barmarksværker, undtagelse af forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne og forbud mod installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning m.v.).

Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).

(Fremsættelse 02.05.2012. 1. behandling 10.05.2012. Betænkning 31.05.2012. 2. behandling 06.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 06.06.2012).

  Afspiller

10) 3. behandling af L 157: Om Det Centrale Personregister, revision af forældreansvarsloven. 

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).

Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).

(Fremsættelse 13.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 31.05.2012. 2. behandling 06.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

11) 2. (sidste) behandling af B 77: Om at afskaffe tilslutningspligt og forblivelsespligt til en bestemt energiform. 

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe tilslutningspligt og forblivelsespligt til en bestemt energiform.

Af Leif Mikkelsen (LA) m.fl.

(Fremsættelse 17.04.2012. 1. behandling 24.05.2012. Betænkning 31.05.2012).

  Afspiller

12) 2. (sidste) behandling af B 48: Om udskoling hos frie grundskoler. 

Forslag til folketingsbeslutning om udskoling hos frie grundskoler.

Af Merete Riisager (LA) m.fl.

(Fremsættelse 13.03.2012. 1. behandling 27.04.2012. Betænkning 29.05.2012).

  Afspiller

13) 2. (sidste) behandling af B 61: Om afskaffelse af obligatoriske elevplaner. 

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af obligatoriske elevplaner.

Af Merete Riisager (LA) m.fl.

(Fremsættelse 30.03.2012. 1. behandling 27.04.2012. Betænkning 29.05.2012).

  Afspiller

14) 2. behandling af L 174: Om budgetloven. 

Forslag til budgetlov.

Af finansministeren (Bjarne Corydon).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 08.05.2012. Betænkning 31.05.2012).

Sammen med dette punkt foretages:

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 167:

Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik m.v.).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 08.05.2012. Betænkning 31.05.2012).

  Afspiller

16) 2. behandling af L 164: Om regionernes finansiering. 

Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 08.05.2012. Betænkning 24.05.2012).

Sammen med dette punkt foretages:

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Indførelse af skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 25.04.2012. 1. behandling 08.05.2012. Betænkning 24.05.2012).

  Afspiller

18) 2. behandling af L 190: Om regulering af grundvederlaget, modregning i eftervederlaget det første år, optjening af beløb til eft 

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Regulering af grundvederlaget, modregning i eftervederlaget det første år, optjening af beløb til efteruddannelse m.v., forhøjelse af pensionsalder for egenpension m.v.).

Af Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV), Holger K. Nielsen (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Lars Barfoed (KF).

(Fremsættelse 15.05.2012. 1. behandling 24.05.2012. Betænkning 30.05.2012).

  Afspiller

19) Forhandling af F 29: Om, hvorvidt det skal være dyrere at være dansker. 

Forespørgsel til statsministeren:

Vil statsministeren redegøre for regeringens holdning til, om det skal være dyrere at være dansker?

Af Anders Samuelsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mette Bock (LA), Villum Christensen (LA), Thyra Frank (LA), Leif Mikkelsen (LA), Ole Birk Olesen (LA), Joachim B. Olsen (LA) og Merete Riisager (LA).

(Anmeldelse 23.03.2012. Fremme 27.03.2012. Afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til mandag den 11. juni 2012).

  Afspiller

20) 1. behandling af L 192: Om afskrivningsloven. 

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget ved investeringer i nye driftsmidler).

Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

(Fremsættelse 30.05.2012).

  Afspiller

Møde i salen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

18-10-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om efteruddannelse og certificering af speciallæger, og om regeringens krav til regionerne

Afspiller

14-10-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om mistrivsel blandt børn og unge

Afspiller

14-10-2016 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

14-10-2016 kl. 10:00

Møde nr. 7 i salen

Afspiller

13-10-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om arbejdsmiljø for ansatte i sundhedssektoren, og om øget brug af beroligende medicin til patienter, og om manglende indberetning af utilsigtede hændelser

Afspiller

13-10-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om indkøb af nye kampfly om indkøb af nye kampfly

Afspiller

13-10-2016 kl. 10:00

Møde nr. 6 i salen

Afspiller

13-10-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Social- og Indenrigsudvalget om økonomisk ulighed i 2025-planen

Afspiller

12-10-2016 kl. 13:00

Møde nr. 5 i salen

Afspiller

11-10-2016 kl. 19:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om status for hvert af initiativerne i ”Handlingsplan for husdyr-MRSA”

Afspiller

11-10-2016 kl. 17:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om behandling af børns og unges søvnløshed med sovemidler

Afspiller

11-10-2016 kl. 16:05

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om mulighederne for at ændre Statsløsekonventionen

Afspiller

11-10-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om ufrivillig berøring i nattelivet

Afspiller

11-10-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om offentliggørelse af krænkende billeder

Afspiller

11-10-2016 kl. 13:00

Møde nr. 4 i salen

Afspiller

11-10-2016 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om skattelettelser i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform”

Afspiller

11-10-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om betalingstjenesteloven

Afspiller

07-10-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om den geografiske fordeling af topskattelettelser

Afspiller

07-10-2016 kl. 09:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om besparelserne på boligydelsen

Afspiller

07-10-2016 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

06-10-2016 kl. 12:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om regeringens 2025-plan og klimamål

Afspiller

06-10-2016 kl. 10:00

Møde nr. 3 i salen - Åbningsdebat og finanslovsdebat

Afspiller

05-10-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om fjernelse af bevillingen til TÆNK Kemi

Afspiller

05-10-2016 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

05-10-2016 kl. 13:00

Møde nr. 2 i salen

Afspiller

05-10-2016 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget om radikalisering i fængsler

Afspiller

04-10-2016 kl. 17:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om pesticidrester i børns og deres mødres urin

Afspiller

04-10-2016 kl. 12:00

Møde nr. 1 i salen

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0