Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
31-05-2012 kl. 10:00Møde i Folketingssalen

Møde i Folketingssalen

1) Fortsættelse [afstemning] af F 40: Om regeringens nye strategi for dansk udviklingssamarbejde. 

Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om regeringens nye strategi for dansk udviklingssamarbejde.

Af Jakob Ellemann-Jensen (V), Jeppe Kofod (S), Hans Kristian Skibby (DF), Lone Loklindt (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Christian Juhl (EL), Mette Bock (LA) og Per Stig Møller (KF).

(Anmeldelse 11.05.2012. Fremme 15.05.2012. Forhandling 29.05.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 69 af Jakob Ellemann-Jensen (V), Jeppe Kofod (S), Hans Kristian Skibby (DF), Lone Loklindt (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Christian Juhl (EL), Mette Bock (LA) og Per Stig Møller (KF)).

  Afspiller

2) 3. behandling af L 113: Om husleje og huslejebetaling. 

Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger. (Fremrykket huslejebetaling, husleje- og beboerklagenævnenes indberetning til nævnsstatistik og opmagasinering af indbo efter afdøde plejeboligbeboere).

Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).

(Fremsættelse 21.03.2012. 1. behandling 10.04.2012. Betænkning 15.05.2012. 2. behandling 29.05.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

3) 3. behandling af L 123: Om startboliger m.v. 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Startboliger m.v.).

Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).

(Fremsættelse 28.03.2012. 1. behandling 10.04.2012. Betænkning 15.05.2012. 2. behandling 29.05.2012).

  Afspiller

4) 3. behandling af L 137: Om værdipapirfonde og selskaber for investering med kapital der er variabel samt regler om indberetning 

Forslag til lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven. (Indførelse af værdipapirfonde og selskaber for investering med kapital, der er variabel, (SIKAV’er) og regler om indberetning af afkast fra værdipapirfonde m.v.).

Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).

(Fremsættelse 29.03.2012. 1. behandling 19.04.2012. Betænkning 10.05.2012. 2. behandling 24.05.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Afspiller

5) 2. (sidste) behandling af B 20: Om dummebøder. 

Forslag til folketingsbeslutning om dummebøder.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 06.12.2011. 1. behandling 03.02.2012. Betænkning 24.05.2012).

  Afspiller

6) 2. (sidste) behandling af B 32: Om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn. 

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 25.01.2012. 1. behandling 29.03.2012. Betænkning 24.05.2012).

  Afspiller

7) 2. (sidste) behandling af B 42: Om fodboldklubber og kendte uromagere. 

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 24.02.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 24.05.2012).

  Afspiller

8) 2. (sidste) behandling af B 40: Om afskaffelse af sommerhusreglen. 

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af sommerhusreglen.

Af Merete Riisager (LA) m.fl.

(Fremsættelse 21.02.2012. 1. behandling 30.03.2012. Betænkning 25.05.2012).

  Afspiller

9) 2. (sidste) behandling af B 70: Om Danmarks ratifikation af finanspagten. 

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af traktaten af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 11.04.2012. (Omtrykt). 1. behandling 26.04.2012. Betænkning 29.05.2012).

  Afspiller

10) 2. (sidste) behandling af B 31: Om folkeafstemning om Danmarks tilslutning til den internationale traktat. 

Forslag til folketingsbeslutning om at afholde folkeafstemning om Danmarks tilslutning til den internationale traktat om en styrket økonomisk union.

Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 25.01.2012. 1. behandling 23.02.2012. Betænkning 30.04.2012).

  Afspiller

11) 2. behandling af L 116: Om våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. 

Forslag til lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. (Civile bevæbnede vagter på danske lastskibe m.v.).

Af justitsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 28.03.2012. 1. behandling 10.04.2012. Betænkning 24.05.2012).

  Afspiller

12) 2. behandling af L 117: Om ændring af aldersgrænsen for førere af lille knallert. 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler. (Aldersgrænsen for førere af lille knallert).

Af justitsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 28.03.2012. 1. behandling 10.04.2012. Betænkning 24.05.2012).

  Afspiller

15) 2. behandling af L 146: Om godkendelse af mærker til dyr. 

Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger. (Godkendelse af mærker til dyr, beredskab ved kemisk forurening af dyr, indberetning af laboratoriefund, ungkvæg m.v.).

Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).

(Fremsættelse 29.03.2012. 1. behandling 13.04.2012. Betænkning 23.05.2012).

  Afspiller

16) 2. behandling af L 125: om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).

(Fremsættelse 28.03.2012. 1. behandling 19.04.2012. Betænkning 29.05.2012).

  Afspiller

17) 1. behandling af L 191: Om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justeringer af udligningssystemet).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 22.05.2012).

  Afspiller

18) 1. behandling af B 84: Om at sidestille skibsbevaring med bygningsbevaring. 

Forslag til folketingsbeslutning om at sidestille skibsbevaring med bygningsbevaring.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 25.04.2012).

  Afspiller

19) 1. behandling af B 85: Om udbetaling af EU-oplysningsmidler. 

Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af EU-oplysningsmidler.

Af Eva Kjer Hansen (V) og Lene Espersen (KF).

(Fremsættelse 02.05.2012).

  Afspiller

20) 1. behandling af B 88: Om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger. 

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger.

Af Hans Kristian Skibby (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.05.2012).

  Afspiller

21) 1. behandling af B 78: Om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. 

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr.

Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.

(Fremsættelse 17.04.2012).

  Afspiller

22) Forhandling af F 34: Om behandling af dyr 

Forespørgsel til fødevareministeren:

Hvad kan ministeren oplyse om domstolenes mulighed for at frakende folk, der findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, retten til at have med dyr at gøre?

Af Dennis Flydtkjær (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.04.2012. (Omtrykt). Fremme 17.04.2012. Eventuel afstemning udsættes til onsdag den 6. juni 2012).

  Afspiller

Møde i Folketingssalen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

24-03-2017 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om regeringens indsats for at hjælpe den danske statsborger og menneskerettighedsaktivist Abdulhadi al-Khawaja

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 40 (Markedsføringsloven)

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fødselsregistreringssted i pas

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om regeringens forslag om at øge realkreditbelåningen

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om EU-Kommissionens svar til MEP Jørn Dohrmann (DF), om indholdet af nitrat i grundvandet i Danmark og om indberetning af forkerte tal til EU

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 72 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsmodtagere i løntilskud

Afspiller

22-03-2017 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget og Grønlandsudvalget om justitsområdet i Grønland

Afspiller

21-03-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om progression i ejendomsværdiskatten

Afspiller

21-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om videregående uddannelse til unge med nedsat funktionsevne og om regeringens forslag om en fremtidig offentlig vækst

Afspiller

21-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

17-03-2017 kl. 11:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsudbudsreformer

Afspiller

14-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

03-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 67 i salen

Afspiller

03-03-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0