Tidligere møder

Møde i salen
20-04-2018 kl. 10:00

Møde i salen

Jeg accepterer Folketingets vilkår for deling

1. Folketinget tilbyder brugerne af ft.dk at dele tv-produktioner produceret af Folketinget.


2. Tv-produktioner fra Folketinget må anvendes uden at blive ændret eller bearbejdet. Endvidere må der ikke bygges videre på Folketingets tv-produktioner. Ophavsmanden (eks. politikere og øvrige talere) har eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg jf. den danske ophavsretslovs § 26


Du kan se alle vilkår her.


3. Folketinget tilbyder brugerne at dele Folketingets tv-produktioner via embed-kode, der kopieres fra hjemmesiden.


4. Det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embed-kode.


Møde i salen

1) 1. behandling af B 100: Om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. 

Forslag til beslutningsforslag om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.03.2018).

Afspiller

1) 1. behandling af B 100: Om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. 

Forslag til beslutningsforslag om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.03.2018).

Afspiller

2) 1. behandling af B 127: Om sikring af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. 

Forslag til folketingsbeslutning om sikring af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

Afspiller

3) 1. behandling af L 220: Om frikommunenetværk og forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde. 

Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 11.04.2018).

Afspiller

I dag er der følgende anmeldelse:

Jacob Mark (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF):

Forespørgsel nr. F 31 (Hvad kan ministeren oplyse om planerne for udvikling af den statslige sektors personalepolitik, herunder om, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres, stressniveauet kan nedbringes og der kan skabes mere tillidsfulde relationer? om udvikling af den statslige sektors personalepolitik).

Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

Fra statsministeren har jeg modtaget brev om,

at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 13. april 2018 blev bestemt,

at ressortansvaret for alle opgaver i forbindelse med bemanding og husning vedrørende radiorummet til brug for den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland og Danmark overføres fra energi-, forsynings- og klimaministeren til forsvarsministeren.

Meddelelsen vil fremgå af folketingstidende.dk.

Forhandlingen er åbnet, og det er kulturministeren. Værsgo.

Tak for ordet. Beslutningsforslag B 100 har til formål at afbureaukratisere de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, og forslaget lægger så op til at fritage de kunstneriske uddannelser for at aflægge årsrapporter til Kulturministeriet og i stedet for kræve, at de løbende følger, hvordan dimittenderne klarer sig efter endt uddannelse. Jeg forstår udmærket intentionen om at gøre hverdagen lettere for de kunstneriske uddannelser og give dem et øget frirum og råderum til deres kerneopgaver om at uddanne til det højeste kunstneriske niveau, men jeg kan ikke støtte forslaget.

Reglerne om, at statsinstitutioner skal aflægge årsrapporter, er fastsat af finansministeren i medfør af bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., og jeg mener hverken, det er realistisk eller ønskeligt at fritage de kunstneriske uddannelser fra et krav, som alle andre statsinstitutioner er omfattet af. Regeringen og Folketinget bør vide, hvad vi får for de penge, der hvert år bevilges til uddannelserne, så det skal de som statsinstitutioner rapportere om. Man skylder befolkningen, at der skal være en gennemsigtighed. Jeg vil også gerne bemærke, at Kulturministeriet allerede i dag følger beskæftigelsessituationen for færdiguddannede, og at institutionerne følger dimittenderne gennem dimittendundersøgelser, som foretages hvert tredje år.

Men selvfølgelig vil jeg gerne være med til at se på, om Kulturministeriet i dialog med institutionerne kan gøre administrationen af uddannelserne lettere, det siger sig selv, og derfor har jeg bedt institutionerne om at melde deres ønsker til administrative lettelser og regelforenklinger ind, og det har de gjort. Institutionernes indmeldinger drøftes for tiden på den møderække med Kulturministeriets rektorer, som jeg igangsatte i efteråret 2017 om områdets udfordringer og udviklingsperspektiver. Kulturministeriet forventer en konkret opfølgning, og vi forventer at følge op på en række af de indmeldte forslag fra institutionerne i løbet af efteråret 2018.

Kulturministeriet skal også i løbet af 2018 indgå nye rammeaftaler med de kunstneriske uddannelsesinstitutioner for perioden 2019-2022, og ministeriet vil i den sammenhæng have fokus på at forenkle de opstillede mål i rammeaftalerne og dermed også i årsrapporterne, og jeg skal på den baggrund meddele, at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget.

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

 
 

Seneste møder

Seneste møder
Mødetype og udvalg

20-04-2018 kl. 09:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om processen forud for godkendelsen af salget af Mærsk Olie & Gas

Afspiller

20-04-2018 kl. 07:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om underbehandling på landets sygehuse i forbindelse med de varslede faglige konflikter

Afspiller

19-04-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om overholdelse af kvinders ret til brystkræftscreening

Afspiller

19-04-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om rapporterne ”Evaluering af den danske model i statslige institutioner og virksomheder”

Afspiller

19-04-2018 kl. 12:30

Åbent samråd i Retsudvalget om sletning af politichefers e-mailkonti i Tibet-sagen

Afspiller

19-04-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om sikkerhedscertificering af entreprenører på jernbanen

Afspiller

19-04-2018 kl. 08:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om israelernes fremfærd i Gaza påskelørdag

Afspiller

18-04-2018 kl. 13:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om stop for ulovligt trawlfiskeri i Øresund

Afspiller

17-04-2018 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

13-04-2018 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

13-04-2018 kl. 09:30

Høring i Finansudvalget om fremtidig vækst og kvalificeret arbejdskraft

Afspiller

12-04-2018 kl. 14:00

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling (original lyd)

Afspiller

12-04-2018 kl. 14:00

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling

Afspiller

12-04-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om pantebrevsspekulation

Afspiller

11-04-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget og Europaudvalget om fiskeriaftalen mellem EU og Marokko

Afspiller

11-04-2018 kl. 13:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om konsekvenserne af, at kvælstof- og fosforniveauet i vandmiljøet har været undervurderet i flere år

Afspiller

11-04-2018 kl. 13:00

Høring i Transport-, bygnings- og Boligudvalget om almene boliger

Afspiller

10-04-2018 kl. 09:00

Høring i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om Dannmarks klimaindsats og Parisaftalen

Afspiller

05-04-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om brug af ulovlige pesticider i forbindelse med bananproduktion i Ecuador

Afspiller

05-04-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om logning og åbent samråd om databeskyttelseslovforslaget

Afspiller

05-04-2018 kl. 12:15

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om det nye elektroniske valgsystem

Afspiller

05-04-2018 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om resistensproblemer ved brug af azol-midler

Afspiller

04-04-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Afspiller

03-04-2018 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om Rigsrevisionens beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion og åbent samråd om Medicinrådet og prioritering af sygehusmedicin

Afspiller

03-04-2018 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller