Tidligere møder

Samrådsmøde
19-06-2018 kl. 15:30

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Jeg accepterer Folketingets vilkår for deling

1. Folketinget tilbyder brugerne af ft.dk at dele tv-produktioner produceret af Folketinget.


2. Tv-produktioner fra Folketinget må anvendes uden at blive ændret eller bearbejdet. Endvidere må der ikke bygges videre på Folketingets tv-produktioner. Ophavsmanden (eks. politikere og øvrige talere) har eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg jf. den danske ophavsretslovs § 26


Du kan se alle vilkår her.


3. Folketinget tilbyder brugerne at dele Folketingets tv-produktioner via embed-kode, der kopieres fra hjemmesiden.


4. Det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embed-kode.


 

Seneste møder

Seneste møder
Mødetype og udvalg

19-06-2018 kl. 15:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om overvågning af hjemmeboende borgere med funktionsnedsættelse

Afspiller

13-06-2018 kl. 14:15

Åbent samråd i Retsudvalget om hvidvask og terrorfinansiering

Afspiller

13-06-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

12-06-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om samrådsspm.T om forholdene på udrejsecenter Kærshovedgård

Afspiller

12-06-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om underbemanding på landets fødeafdelinger og om overbelægning

Afspiller

12-06-2018 kl. 13:45

Åbent samråd i Retsudvalget om hvidvask og terrorfinansiering

Afspiller

11-06-2018 kl. 14:45

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om situationen i Gaza

Afspiller

11-06-2018 kl. 12:45

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget for bilister ved lukning af FM-båndet

Afspiller

11-06-2018 kl. 09:30

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om trafikstøj og åbent samråd om Vækstteamet for handel og logistik

Afspiller

08-06-2018 kl. 08:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-06-2018 kl. 13:15

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om status for implementeringen af Verdensmålene internationalt

Afspiller

07-06-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om SKATs finanslovsmål

Afspiller

06-06-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om konsekvenserne af udflytningen af Miljøstyrelsen

Afspiller

06-06-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om, hvad ministrene vil gøre for at stoppe de klondike-agtige tilstande uden for dansk lov og ret

Afspiller

06-06-2018 kl. 12:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om kritik af, at regeringen har misbrugt fakta i forbindelse med sit energiudspil

Afspiller

06-06-2018 kl. 10:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om præcisering af reglerne om børneattester

Afspiller

06-06-2018 kl. 09:00

Høring i Udenrigsudvalget om Magnitsky-listen

Afspiller

04-06-2018 kl. 09:00

Møde nr. 107 i salen

Afspiller

01-06-2018 kl. 17:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om L 236

Afspiller

01-06-2018 kl. 10:00

Møde nr. 106 i salen

Afspiller

01-06-2018 kl. 08:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

31-05-2018 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om underretninger om børn

Afspiller

31-05-2018 kl. 10:00

Møde nr. 105 i salen

Afspiller

30-05-2018 kl. 08:00

Møde nr. 104 i salen

Afspiller

30-05-2018 kl. 08:00

Møde nr. 104 i salen - Afslutningsdebat (med tegnsprogstolkning)

Afspiller