Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Møde i salen

1) Forhandling - hasteforespørgsel af F 19: Om inddragelse af opholdstilladelse for studerende. (Hasteforespørgsel). 

Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren. (Hasteforespørgsel):

Vil ministeren redegøre for den nuværende lovgivning og praksis i sager om inddragelse af opholdstilladelse for studerende, der har arbejdet for meget, og herunder redegøre for, om ministeren vil foretage ændringer på området set i lyset af den senere tids sager, hvor studerende er blevet udvist på formodning om ikke at opholde sig i landet med det formål at studere, til trods for beståelse af alle kurser og eksaminer på studiet?

Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Ulla Sandbæk (ALT).

(Anmeldelse 05.02.2016. Fremme 09.02.2016).

  Afspiller

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). 

2.1) Spm. nr. S 614: Om prisen for flytningen af de 3900 statslige arbejdspladser.

Erik Christensen (S) :

Mener ministeren, at de tal, Politiken præsenterede den 22. december 2015, hvor det fremgik, at erfaringer fra Danmark og Norge viser, at udflytning af statslige arbejdspladser kan koste mellem 0,5 og 1,1 mio. dkr. pr. arbejdsplads, og at den samlede udflytning af de 3.900 statslige arbejdspladser vil koste minimum 1,95 mia. kr., er realistiske?

 
2.2) Spm. nr. S 610: Om LAG-sekretariatet.

Kasper Roug (S) :

Hvordan mener ministeren, at det passer ind i regeringens overordnede strategi om udflytning af statslige arbejdspladser, at beskæringen af LAG-midlerne med over 30 mio. kr. fra næste år efter alt at dømme vil koste statslige arbejdspladser på LAG-sekretariatet i Nykøbing Falster, hvor sekretariatet åbnede så sent som den 1. januar sidste år?

 
2.3) Spm. nr. S 598: Om integrationsudspil.

Christian Rabjerg Madsen (S) :

Er ministeren enig med statsministeren, da denne den 3. februar 2016 skrev om Socialdemokraternes integrationsudspil, at »Man KAN altså godt arbejde og klare sig selv i Danmark, selvom man ikke taler dansk. Derfor skal vi ændre tilgangen: Flygtninge skal i arbejde – og så skal sproget bygges på i tilknytning til det«, og »Det glæder mig, at Socialdemokratiet i dag gør sig tilsvarende tanker om sammenhængen mellem arbejde og sprog«, og er ministeren samtidig enig med Venstres integrationsordfører, Marcus Knuth, der om samme forslag fra Socialdemokratiet udtalte, at det skaber »en falsk, næsten halvkommunistisk økonomi«?

 
2.4) Spm. nr. S 616: Om muligt statsborgerskab til islamister.

Christian Langballe (DF) (medspørger: Naser Khader (KF) ) :

Er det for ministeren ikke bekymrende, at der kan være eksempelvis islamister, der får statsborgerskab, som ikke anerkender det danske folkestyre, grundloven og grundlæggende danske værdier, og hvilke initiativer vil regeringen tage, for at disse personer ikke får statsborgerskab, det kunne ske ved oprettelsen af en screeningenhed?

 
2.5) Spm. nr. S 617: Om interview med ansøgere at dansk statsborgerskab.

Christian Langballe (DF) :

Vil ministeren tage initiativ til, at der i forbindelse med underskrivelsen af loyalitetserklæringen ved ansøgning om statsborgerskab laves et forudgående interview med ansøgeren, hvor det sikres, at personer anerkender og vedkender sig folkestyret, grundloven og de grundlæggende danske værdier, som jo er det, personen lover ved at underskrive loyalitetserklæringen?

 
2.6) Spm. nr. S 594: Om omsorgssvigt og misbrug af anbragte børn.

Karin Nødgaard (DF) :

Agter regeringen at indskærpe over for kommunerne, at lovgivningen skal følges i sager, hvor der er indberettet omsorgssvigt og misbrug af anbragte børn, og overvejer regeringen sanktioner over for kommuner, der ikke lever op til deres tilsynsforpligtelser?

 
2.9) Spm. nr. S 615: Om problemstillingerne med færgedriften mellem småøerne.

Lennart Damsbo-Andersen (S) :

Er ministeren enig med Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS), der mener, at den største trussel for småøerne er problemstillingerne med færgedriften, og hvornår agter ministeren at indføre trafikal ligestilling efter landevejsmodellen, som Venstre tidligere har talt for?

 
2.10) Spm. nr. S 587: Om besvarelse af samrådsspørgsmål.

Pernille Skipper (EL) :

Er det efter ministerens opfattelse god regeringsførelse, at ministeren endnu ikke efter 4 uger hverken har svaret på eller fastsat en dato for besvarelsen af Retsudvalgets samrådsspørgsmål U om UNGASS, selv om både Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet ifølge Justitsministeriet har haft kendskab til og drøftet, hvem der er den rette minister til at besvare spørgsmålet, siden det blev stillet den 4. januar 2015?

 
2.11) Spm. nr. S 593: Om omsorgssvigt og misbrug af anbragte børn.

Karin Nødgaard (DF) :

Hvordan forholder regeringen sig til, at en sag om omsorgssvigt og misbrug af anbragte børn kan erklæres forældet og dermed forhindre de berørte børn i at modtage erstatning fra en kommune, der ikke har levet op til sit ansvar?

 
2.12) Spm. nr. S 608: Om at udlændinge skal overholde de regler der gælder i Danmark.

Peter Kofod Poulsen (DF) :

Er ministeren enig med den svenske regering i, at udlændinge, som kommer til landet, skal indrette sig efter de love og regler, som gælder her, og at de derfor bl.a. også skal overholde de regler, der gælder i Danmark, for så vidt angår tiggeri?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til artiklen »NY RAPPORT: Svensk rapport: Giv ikke penge til tiggere« i BT den 2. februar 2016.

 
2.13) Spm. nr. S 609: Om tiggere.

Peter Kofod Poulsen (DF) :

Er ministeren enig med den svenske regering i, at man skal lade være med at give tiggere penge, da det alligevel ikke hjælper nogen ud af fattigdom og sociale problemer, og at man langt hellere skal give penge til relevante organisationer, hvis man vil hjælpe?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til artiklen »NY RAPPORT: Svensk rapport: Giv ikke penge til tiggere« i BT den 2. februar 2016.

 
2.14) Spm. nr. S 591: Om at selskaber ikke behøver at underlægges revision.

Lisbeth Bech Poulsen (SF) :

Anser ministeren det som et problem, at syv ud af ti danske selskaber ikke behøver at underlægges revision, og mener ministeren ikke, at det vil være gavnligt for Danmark at opnå større åbenhed omkring danske virksomheders skatteforhold?

 
2.15) Spm. nr. S 606: Om aktiveringstilbud i Nyborg Kommune.

Jan Johansen (S) :

Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at kun én ud af fire arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har modtaget et aktiveringstilbud i Nyborg Kommune, til trods for at det fremgår af aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2013, at »alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse«?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til artiklen: »Nyborg Kommune indrømmer brud på lov om aktivering« på TV2 Fyns hjemmeside den 3. februar 2016.

 
2.15) Spm. nr. S 606: Om aktiveringstilbud i Nyborg Kommune.

Jan Johansen (S) :

Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at kun én ud af fire arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har modtaget et aktiveringstilbud i Nyborg Kommune, til trods for at det fremgår af aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2013, at »alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse«?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til artiklen: »Nyborg Kommune indrømmer brud på lov om aktivering« på TV2 Fyns hjemmeside den 3. februar 2016.

 

Møde i salen 

 
 

Seneste møder

Seneste møder
 
 
Mødetype og udvalg

10-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 52 i salen

Afspiller

10-02-2016 kl. 11:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ventetider for behandling af sager i Arbejdsskadestyrelsen

Afspiller

10-02-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om henlæggelse af sager om dødsulykker, hvor arbejdsgiver og arbejdstager er nært beslægtede

Afspiller

09-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om den lovpligtige opgaveoversigt i folkeskolen

Afspiller

09-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 51 i salen - Spørgetime med statsministeren

Afspiller

05-02-2016 kl. 10:00

Møde nr. 50 i salen

Afspiller

04-02-2016 kl. 16:45

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter

Afspiller

04-02-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om forsikringsselskabernes anvendelse af GPS-sporingsudstyr

Afspiller

04-02-2016 kl. 12:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Tolkeaftalen

Afspiller

04-02-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om Danmarks forhold til Saudi-Arabien og om den humanitære indsats ved Europas ydre grænser

Afspiller

04-02-2016 kl. 10:00

Møde nr. 49 i salen

Afspiller

03-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om omfanget af forurening med zink og kobber i landbrugsjorden, og om ændringerne i sanktionerne over for landmænd, der ikke overholder reglerne om udbringning af husdyrgødning

Afspiller

03-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd om i Kulturudvalget afklaringen af en ny finansieringsmodel for hestevæddeløbssporten

Afspiller

03-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 48 i salen

Afspiller

03-02-2016 kl. 11:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om socialøkonomiske virksomheder

Afspiller

03-02-2016 kl. 11:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om udflytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet

Afspiller

02-02-2016 kl. 16:30

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om genindførelse af personkontrol ved de danske grænser

Afspiller

02-02-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om de frie grundskolers deltagelse i inklusionsarbejdet, og om stigningen i antallet af pædagoger i undervisningstimerne i folkeskolen

Afspiller

02-02-2016 kl. 13:00

Møde nr. 47 i salen

Afspiller

29-01-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om omfanget og bekæmpelsen af svindel med moms og punktafgifter

Afspiller

28-01-2016 kl. 16:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget og § 71-tilsynet om magtanvendelse overfor ældre og demente

Afspiller

28-01-2016 kl. 14:45

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om den aktuelle status og fremtidsudsigterne for Grønnedal på Grønland, efter at forsvaret har forladt området

Afspiller

28-01-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om NSA's og andre udenlandske efterretningstjenesters overvågning i Danmark og om varetægtsfængsledes adgang til telefoni og internet

Afspiller

28-01-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om L 68 (Justering af regler for kvælstofnormer) og om kontrollen af brug af pesticider

Afspiller

28-01-2016 kl. 10:00

Møde nr. 46 i salen

Afspiller

27-01-2016 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om glyfosat-produkter og sprøjtegiften prosulfocarb

Afspiller

27-01-2016 kl. 13:45

Åbent samråd i Finansudvalget om udgifter i kommunerne til integration af asylansøgere

Afspiller

27-01-2016 kl. 13:00

Møde nr. 45 i salen

Afspiller

26-01-2016 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om Folketingets Ombudsmands kritik af regeringens annoncekampagne i libanesiske aviser

Afspiller

26-01-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Udbetaling Danmarks administration af L 67 om boligydelsespakken

Afspiller

26-01-2016 kl. 13:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 96 (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016)

Afspiller

26-01-2016 kl. 13:00

Møde nr. 44 i salen

Afspiller

26-01-2016 kl. 08:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om kønsopdelt lønstatistik

Afspiller

25-01-2016 kl. 13:40

Ungdomsparlament møde nr. 3 - Forhandling og afstemninger

Afspiller

25-01-2016 kl. 12:30

Ungdomsparlament møde nr. 2 - Ungdomsparlamentarikerne stiller spørgsmål til ministrene

Afspiller

25-01-2016 kl. 12:15

Ungdomsparlament møde nr. 1 - Folketings formand byder velkommen

Afspiller

22-01-2016 kl. 14:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet

Afspiller

22-01-2016 kl. 10:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om forbedring af pressefriheden i Tyrkiet, og om de indikatorer, som skal bruges til at måle, om FN’s nye verdensmål nås

Afspiller

22-01-2016 kl. 10:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om udligningsskatten på pensioner

Afspiller

22-01-2016 kl. 10:00

Møde i salen

Afspiller

21-01-2016 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om udviklingen i huslejerne for de københavnske strøgbutikker

Afspiller

21-01-2016 kl. 10:00

Møde nr. 42 i salen

Afspiller

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0