Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
26-04-2017 kl. 13:00Møde i salenMøde i salen

1) Spørgetid

Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)  

1) Spm. nr. S 1070 om den tyrkiske ambassade

Spm. nr. S 1070 til udenrigsministeren af Kenneth Kristensen Berth (DF): Hvordan har udenrigsministeren det med, at den tyrkiske chargé d’affaires, Bora Kerimoglu, efter alt at dømme ifølge pressen har løjet over for ministeren, da Kerimoglu på et møde i Udenrigsministeriet den 20. marts 2017 tilkendegav, at tyrkiske myndigheder ikke registrerer personer i Danmark, der er i opposition til eller kritiske over for regeringen, i lyset af de oplysninger, der er kommet for en dag i Politiken den 31. marts 2017, og hvad agter udenrigsministeren at foretage sig i relation til den tyrkiske chargé d’affaires, og mener udenrigsministeren, at han fremadrettet kan stole på oplysninger, der kommer fra den tyrkiske ambassade?  

2) Spm. nr. S 1071 om optagelsen af Tyrkiet

Spm. nr. S 1071 til udenrigsministeren af Kenneth Kristensen Berth (DF): Agter udenrigsministeren i lyset af den tyrkiske folkeafstemning om ændring af Tyrkiets forfatning den 16. april 2017 at meddele i Rådet, at Danmark ikke længere støtter optagelsen af Tyrkiet, og i afkræftende fald, hvornår mener ministeren så – om nogen sinde – at Tyrkiet har ageret på en sådan måde, at optagelsesforhandlingerne må ophøre?  

3) Spm. nr. S 1090 om antallet af værnepligtige

Spm. nr. S 1090 til udenrigsministeren af Lars Aslan Rasmussen (S): Vil udenrigsministeren uddybe sin holdning til antallet af værnepligtige samt oplyse, om det er udenrigsministeren, forsvarsministeren eller en helt tredje, der tegner regeringens politik på dette område?  

2) 1. behandling af B 71 om krav om helårsbeboelse i nyopførte boliger

1. behandling af B 71. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af krav om helårsbeboelse i nyopførte boliger. Af Søren Egge Rasmussen (EL), Kaare Dybvad (S), Merete Dea Larsen (DF), Roger Matthisen (ALT) og Kirsten Normann Andersen (SF)  

3) 1. behandling af B 72 om inddragelse af beboere, når almennyttige boligselskaber investerer i kunst

1. behandling af B 72. Forslag til folketingsbeslutning om inddragelse af beboere, når almennyttige boligselskaber investerer i kunst. Af Merete Dea Larsen (DF) m.fl  

4) Spm. nr. S 1064 om dyremishandling i Vollsmose

Spm. nr. S 1064 til justitsministeren af Karina Due (DF): Hvad agter ministeren at gøre for omgående at få standset de mange tilfælde af dyremishandling, som ifølge Kattens Værn finder sted i Vollsmose, hvor der bl.a. fortælles om, at katte får stukket øjnene ud og revet benene af?  

5) Spm. nr. S 1091 om at udfærdige en gennemarbejdet sikringshåndbog

Spm. nr. S 1091 til justitsministeren af Peter Kofod Poulsen (DF): Vil ministeren arbejde for, at Danmark i lighed med Norge udfærdiger en gennemarbejdet sikringshåndbog, der kan tjene som inspiration til sikring af bygninger og lignende mod eksempelvis terror, sabotage og anden kriminalitet, som bl.a. offentlige myndigheder kan søge information fra i forbindelse med renovering og nybyggeri?  

4) 1. behandling af L 185 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

1. behandling af L 185. Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Tvangsbehandlingsloven). Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg  

5) Forhandling af F 31 om en bindende aftale med FN om en mere bæredygtig medicinindustri

Forhandling af F 31. Forespørgsel til sundhedsministeren om en bindende aftale med FN om en mere bæredygtig medicinindustri. Af Pernille Schnoor (ALT) og Peder Hvelplund (EL)  

6) Spm. nr. S 1092 om at igangsætte nye it-initiativer for politiet

Spm. nr. S 1092 til justitsministeren af Peter Kofod Poulsen (DF): Mener ministeren, at politiets it-system, Polsas, fungerer hensigtsmæssigt, og har ministeren aktuelle planer om at igangsætte nye it-initiativer for politiet?  

7) Spm. nr. S 1093 om bøder til busser

Spm. nr. S 1093 til justitsministeren af Rasmus Prehn (S): Hvordan forklarer ministeren at politiet udsteder bøder til busser, der kører mere end 80 km/t på landets motorveje, selv om disse busser er godkendt til Tempo 100-kørsel og de dermed ikke gør noget ulovligt, jf. TV 2/Nords artikel »Buschauffører får uberettigede fartbøder på motorvejene« af 17. april 2017?  

8) Spm. nr. S 1061 om at det er på tide, at regeringen indkalder til vækstforhandlinger

Spm. nr. S 1061 til økonomi- og indenrigsministeren af Benny Engelbrecht (S): Når ministeren den 2. april 2016 udtalte til Jyllands-Posten, at »når jeg går rundt på Christiansborg, har jeg nogle gange på fornemmelsen, at det er som at gå rundt i Kreml i 80'erne. Alle vidste, hvad der skulle til, for at få systemet til at fungere, hvad der var af fejl osv. Men af en eller anden grund ender det i paradedebatter i tv og Folketingssalen i stedet for, at man finder sammen om at få de løsninger, der gør, at Danmark kan få en vækst, så vi kan holde os i eliten i den vestlige verden«, er ministeren så på den baggrund – og set i lyset af at regeringen indtil videre ikke har gennemført eller foreslået vækstinitiativer, der opfylder regeringens egen målsætning – enig i, at det er på tide, at den nuværende regering indkalder til vækstforhandlinger?  

9) Spm. nr. S 1062 om reformtiltag

Spm. nr. S 1062 til økonomi- og indenrigsministeren af Benny Engelbrecht (S): Er der reformtiltag, som ministeren på forhånd vil udelukke kan komme i spil, for at regeringen kan indfri sit ambitionsniveau om at øge den strukturelle beskæftigelse med 55.000-60.000 personer?  

10) Spm. nr. S 1084 om den laveste udviklingsbistand i mere end 30 år

Spm. nr. S 1084 til ministeren for udviklingssamarbejde af Kristian Hegaard (RV): Kan ministeren forklare, hvorfor det er regeringens ambition at have den laveste udviklingsbistand i mere end 30 år, som omtalt i Altinget den 19. april, set i lyset af de aktuelle alvorlige humanitære situationer, herunder eksempelvis det højeste antal mennesker registreret som flygtninge siden anden verdenskrig, et større skel af velstand mellem rig og fattig end tidligere målt samt store dele af lande, der stadig er yderst sårbare over for pandemier som f.eks. ebola?  

11) Spm. nr. S 1049 om olivenolier solgt under falsk reklame

Spm. nr. S 1049 til miljø- og fødevareministeren af Karin Gaardsted (S): Er ministeren enig i, at det er fuldstændig uacceptabelt, at danske supermarkeder lyver over for deres forbrugere, når de sælger olivenolier under falsk reklame, og at flere af disse er direkte uegnet som menneskeføde, som det fremgår af artiklen »Kun seks ud af 35 olivenolier er gode«, bragt på www.eb.dk den 25. marts 2017, og hvad agter ministeren at gøre ved problemet?  

12) Spm. nr. S 1050 om at Fødevarestyrelsen ikke kan give påbud på madvarer

Spm. nr. S 1050 til miljø- og fødevareministeren af Karin Gaardsted (S): Synes ministeren, at det er tilfredsstillende, at Fødevarestyrelsen, som det fremgår af artiklen »Kun seks ud af 35 olivenolier er gode«, bragt på www.eb.dk den 25. marts 2017, ikke kan give påbud på madvarer, som er vurderet uegnet som menneskeføde, og at det er op til supermarkederne frivilligt at fjerne det, og hvad agter ministeren at gøre ved det?  

13) Spm. nr. S 1069 om at børn får stress i børnehaven på grund af mangel på pædagoger

Spm. nr. S 1069 til børne- og socialministeren af Pernille Bendixen (DF): Vil ministeren kommentere artiklen på TV2.dk af 17. april 2017 »Børnelæge advarer: Vi gør børn syge med stress« og forholde sig til, at børnelægen mener, at børn får stress i børnehaven på grund af mangel på pædagoger?  

14) Spm. nr. S 1068 om at folkeskolereformen er skyld i, at børn og unge har stress

Spm. nr. S 1068 til undervisningsministeren af Pernille Bendixen (DF): Vil ministeren kommentere artiklen på TV2.dk af 17. april 2017 »Børnelæge advarer: Vi gør børn syge med stress«, hvor en børnelæge udtaler, at folkeskolereformen er skyld i, at børn og unge har stress?  

15) Spm. nr. S 1078 om skoledagen fortsat er en trussel mod foreningslivet

Spm. nr. S 1078 til undervisningsministeren af Annette Lind (S): Mener ministeren fortsat, at skoledagen med flere timer, bevægelse og åben skole er en trussel mod det frivillige foreningsliv, selv om medlemstallene fra Danmarks Idrætsforbund ellers viser fremgang blandt børn og unge?  

16) Spm. nr. S 1089 om regler på privatskoleområdet om efterlevelse af FN´s børnekonventions artikel 12

Spm. nr. S 1089 til undervisningsministeren af Daniel Toft Jakobsen (S): Hvad er ministerens holdning til, at der efter Folketingets Ombudsmands vurdering ikke foreligger bindende regler på privatskoleområdet om efterlevelse af FN´s børnekonventions artikel 12 om barnets ret til at blive hørt, samt at Ombudsmanden af den grund ikke har mulighed for at behandle sager, hvor en elev ikke er blevet inddraget i overensstemmelse med artikel 12?  

17) Spm. nr. S 1094 om at implementere det vedtagne beslutningsforslag nr. B 165

Spm. nr. S 1094 til transport-, bygnings- og boligministeren af Christian Rabjerg Madsen (S): Mener ministeren, at det er fordrende for samarbejdet med Folketinget, når ministeren bruger fejlagtige oplysninger som argument for ikke at implementere det vedtagne beslutningsforslag nr. B 165, der bl.a. skal bekæmpe illegal arbejdskraft i transportbranchen?  

18) Spm. nr. S 1096 om hvilepladser til udenlandske chauffører i industrikvarterer

Spm. nr. S 1096 til transport-, bygnings- og boligministeren af Christian Rabjerg Madsen (S): Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, hvis transportvirksomheder får lov til at oprette hvilepladser til udenlandske chauffører i industrikvarterer, som det bl.a. er beskrevet i JydskeVestkystens artikel »V og K vil lade udenlandske chauffører sove i industrikvarter«?  

19) Spm. nr. S 1095 om at fratage handicappede og gangbesværede nem adgang til nye huse

Spm. nr. S 1095 til transport-, bygnings- og boligministeren af Søren Egge Rasmussen (EL): Hvorfor vil ministeren forringe bygningsreglementet og fratage handicappede og gangbesværede nem adgang til nye huse?  

20) Spm. nr. S 1097 om boliger til det stigende antal hjemløse

Spm. nr. S 1097 til transport-, bygnings- og boligministeren af Søren Egge Rasmussen (EL): Vil ministeren tage initiativ til, at der opføres flere skæve boliger til at imødekomme behovet for boliger til det stigende antal hjemløse?  

 

Direkte i dag

Afspiller
26-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 86 i salen

playing
Miljø- og Fødevareudvalget
26-04-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om opfølgning på COP13, Cancun-deklarationen og Aichi-biodiversitetsmålene

Direkte de kommende dage

Uge 17
Torsdag den 27. april 2017
27-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 87 i salen

27-04-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om styrkelse af SKATs indsatsområdet

27-04-2017 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

27-04-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Retsudvalget om afsoningsforholdene i Kriminalforsorgens institutioner og om krænkelser af ophavsrettigheder på internettet

27-04-2017 kl. 13:30

Åbent ekspertmøde i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ændringer af valgloven

27-04-2017 kl. 14:00

Møde nr. 88 i salen

27-04-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om generalkonsulstillingen i Flensborg

 
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500
 
 

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0