Udlændinge- og Integrationsudvalgets alm. del spørgsmål

Din søgning gav 586 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Status Dato
UUI Alm.del Spørgsmål 586 fejloprettelse Ubesvaret 17-12-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 585 Under henvisning til svaret på spørgsmål S 4001 ønskes - om nødvendigt i fortrolig form - en redegørelse for, hvorvidt ministeren mener, at reglerne om bortfald af tidsubegrænset opholdstilladelse er administreret med den ønskelige grad af fleksibilitet, hensyn til humanitære principper og hensyn til langvarig og nær tilknytning til Danmark i sagen om den amerikanske statsborger Bryce Duncan, hvis sag har været omtalt i TV 2? Endeligt besvaret 01-10-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 584 Hvad vil det koste at afskaffe de gebyrer på udlændingeområdet, der er anført på hjemmesiden ”Ny i Danmark” under overskriften ”Oversigt over sagskategorier og gebyrsatser”http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/gebyr/om_gebyr/sagskategorier_gebyrsatser.htm? Der ønskes en opgørelse over omkostningerne ved afskaffelse af hvert enkelt af de 21 gebyrer på listen. Endeligt besvaret 01-10-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 583 Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra Dansk filippinsk forening, jf. UUI alm. del - bilag 167, og oplyse, om det faktuelt forholder sig som anført i henvendelsen, samt i givet fald forklare baggrunden herfor og oplyse, om henvendelsen giver regeringen anledning til at foreslå ændrede regler. Endeligt besvaret 29-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 582 Vil ministeren på baggrund af DR's omtale af sagen om et dansk-amerikansk pars problemer med retten til at opholde sig i Danmark tage initiativ til, at det pågældende par snarest kan få en ansøgning om familiesammenføring behandlet? Spørgsmålet stilles på baggrund af artikel på DR’s hjemmeside den 26. september 2012 ”Overblik: Uforståelige regler tvinger far til at rejse fra nyfødt søn”? http://www.dr.dk/nyheder/indland/2012/09/26/101409.htm Endeligt besvaret 28-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 581 Mener ministeren på baggrund af DR's omtale af sagen om et dansk-amerikansk pars problemer med retten til at opholde sig i Danmark, at udlændinge på visumfrit ophold får tilfredsstillende vejledning om reglerne for, hvor længe de må opholde sig i Danmark? Spørgsmålet stilles på baggrund af artikel på DR’s hjemmeside den 26. september 2012 ”Overblik: Uforståelige regler tvinger far til at rejse fra nyfødt søn”?http://www.dr.dk/nyheder/indland/2012/09/26/101409.htm Endeligt besvaret 28-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 580 Hvad er baggrunden for, at man i forbindelse med udlændinges indgåelse af ægteskab med herboende stiller krav om et "single-certifikat" som omtalt i på DR’s hjemmeside den 26. september 2012 ”Overblik: Uforståelige regler tvinger far til at rejse fra nyfødt søn”?http://www.dr.dk/nyheder/indland/2012/09/26/101409.htm Endeligt besvaret 28-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 579 Vil ministeren oplyse, om myndighederne er nået længere i deres bestræbelser på at vurdere, hvorvidt Hizb ut tahrir skal forbydes, og agter ministeren at arbejde for et sådant forbud? Endeligt besvaret 28-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 578 Vil ministeren oplyse, hvem der finansierer Ny-Dansk Ungdomsråd, og vil ministeren oplyse, i hvilke sammenhænge Ny-Dansk Ungdomsråd samarbejder med offentlige institutioner? Endeligt besvaret 28-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 577 Hvorfor ville ministeren ikke deltage i konferencen 11. september 2012 sammen med Muhammad Tahir-ul-Qadri?" Endeligt besvaret 28-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 576 Kan ministeren bekræfte, at Social- og Integrationsministeriet var orienteret om Muhammad Tahir-ul-Qadri og hans deltagelse på konferencen den 11. september 2012, arrangeret af Ny-Dansk Ungdomsråd, og såfremt ministeriet var orienteret, hvorfor sagde ministeren ikke fra tidligere i forhold til ministerens egen deltagelse? Endeligt besvaret 28-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 575 Kan ministeren bekræfte, at der i forbindelse med flagdagen på Christiansborg var en gruppe islamister, som råbte slagord mod soldaterne, og kan ministeren oplyse, hvordan politiet håndterede gruppen samt oplyse, om gruppen havde fået tilladelse til at demonstrere? Endeligt besvaret 28-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 574 På baggrund af svaret på UUI alm. del - spørgsmål 458, hvoraf det fremgår, at der i perioden 1. juni til medio august 2012 er registreret 33 udrykninger af politi, brandvæsen og ambulancer til asylcenter Stevns (2, 5 udrykninger om ugen til en forholdsvis lille gruppe mennesker), bedes ministeren undersøge, om der generelt er et højere antal udrykninger til asylcentre end til resten af landet. Herunder bedes ministeren vurdere den anslåede udgift til de mange udrykninger til asylcentret i Stevns, som ifølge svaret skyldes fejlalarmer. Endeligt besvaret 27-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 573 Er ministeren enig med sin regeringspartner Det Radikale Venstre, når partiet foreslår, at Dannebrog skal have frataget sin nuværende særstatus i danske bekendtgørelser og cirkulærer? Endeligt besvaret 21-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 572 Vil ministeren tilsende udvalget en oversigt over status for gennemførsel af de initiativer, der fremgik af VK-regeringens ghettoudspil "Ghettoen tilbage til samfundet" fra oktober 2010 og herunder oplyse, hvorvidt man har planer om at foretage ændringer i forhold til allerede gennemførte initiativer? Endeligt besvaret 21-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 571 Vil ministeren oversende alle interne dokumenter og mailkorrespondancer vedrørende Ny-Dansk Ungdomsråds konference, der blev afholdt den 11. september 2012? Såfremt ministeren ikke ønsker imødekomme udvalgets ønske, bedes ministeren begrunde hvorfor. Endeligt besvaret 21-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 570 Er ministeren tilfreds med regeringens udlændinge- og integrationspolitik, og såfremt ministeren er tilfreds, vil ministeren så venligst fremhæve regeringens konkrete tiltag, som mærkbart har forbedret integrationen i Danmark? Endeligt besvaret 20-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 569 Er det fortsat regeringens mål at ændre asylpolitikken på de områder, som fremgår af aftalen om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken mellem regeringen, Liberal Alliance og Enhedslisten fra november 2011? http://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse+M5d6cd2ba86c.html?&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Byear%5D=2011 Endeligt besvaret 20-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 568 Kan ministeren i forlængelse af svaret på UUI alm. del - spørgsmål 435 forklare, hvordan det hænger sammen, at Danmark jf. EU-reglerne ikke må opkræve betaling/gebyr for udstedelse af opholdsdokumenter (permanent ophold) til EU-borgere, medmindre Danmark opkræver det samme af egne borgere, når danske statsborgere ikke har brug for permanent opholdstilladelsesbevis, taget i betragtning, at de er danske statsborgere? Endeligt besvaret 20-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 567 Vil ministeren i forlængelse af UUI alm. del - svar på spørgsmål 435 og 436 redegøre for, inden for hvilke områder Danmark ifølge EU-lovgivningen gerne må opkræve gebyr/betaling for opholdsbeviser (f.eks. studie, arbejde, familiesammenføring mm.) til EU-borgere, men ikke gør det, og vil ministeren oplyse, inden for hvilke områder Danmark opkræver et sådant beløb, og hvor stort beløbet er? Endeligt besvaret 20-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 566 Vil ministeren i forlængelse af svaret på UUI alm. del spørgsmål 469 undersøge, hvor mange asylansøgere der begår kriminalitet, mens deres sag er under behandling? Endeligt besvaret 19-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 565 Kan ministeren oplyse, hvilke lande Danmark har indgået aftaler med, som sikrer disse landes borgere en særlig adgang til danske velfærdsydelser, og vil ministeren beskrive disse borgeres adgang til danske velfærdsydelser? Endeligt besvaret 19-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 564 Vil ministeren redegøre for, hvorledes Udlændingestyrelsen hidtil har været i stand til at administrere regler om ægtefællesammenføring, hvoraf en del har været at tildele point på grundlag af den herboendes bopæl i områder uden for ghettoområder, når Udlændingestyrelsen tilsyneladende ikke er i besiddelse af oplysninger om, hvorvidt herboende udlændinge overhovedet bor i et ghettoområde? Endeligt besvaret 19-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 563 Vil ministeren redegøre for antallet af ægtefællesammenføringssager i 2011, hvori der blev givet point for bosættelse uden for ghettoområder? Endeligt besvaret 19-09-2012
(2011-12)
UUI Alm.del Spørgsmål 562 Vil ministeren i forlængelse af sin besvarelse af UUI alm. del - spørgsmål 483 redegøre for, præcist hvilket datagrundlag Udlændingestyrelsen ikke er i besiddelse af til brug for besvarelse af spørgsmålet? Endeligt besvaret 19-09-2012
(2011-12)
Din søgning gav 586 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200